Back

ⓘ Anwar Isnudikarta
                                     

ⓘ Anwar Isnudikarta

Anwar Isnudikarta nyaéta salah saurang politikus ogé penyair anu di babarken di Cibeber, Cianjur, 10 mar 1923-Bandung 24 mei 1985)anjena nyerat dina dua bahasa nyaéta sunda sareng bahasa indonesia anjena seueur ngango nami landian a.l purwa atmaja muhammad santosa,sareng anu sanes sanesna deui anjena namaten sakola HIS,MULOsareng middel bare landbouwschool dina tahun 1941 sareng sakola pertanian menengah tinggi dina tahun 1945 saatosna tamat ti MLSanjena janten guru pertanian di indaramayu,salajengna ngalih ka jawatan penerangan keresidenan cirebon nyaéta dina taun 1945 dugkia tahun1947 nyaéta salami dua tahun.malihan anjena aktip janten anggkatan pemuda indonesia sareng pemuda sosialis indonesia nyaéta dina jaman revolusi sareng aktif janten anggota partai sosialis indonesia dugia di bubarkeun pamimpin redaksi sadidinten barisan rayat di cirebon dina tahun 1945dugia tahun 1947.sal;ajengna dina tahun 1947di tawan ku belanda dugia tahun 1949 dina salami ditawan ku belanda anjena nyerat sajak anu di pedalken dilebet majalah ngango nami samaran purwa atmaja salajengna di bukeun ngange judul GELORA dina tahun 1961 anjena ogé nyerat buku perkawis politik anu judulna TUJUAN BERJUANG dina taun 1949anjena ngajanten kepala jawatan penerangan keresidenan cirebon dina tahu 1949 dugika tahun 1950 dina tahun 1950 nanjerken seriat buruh tenunanu di pasihan nami perbuti anu tempatna di bandung sajak sajakna di npedalkeun dina majalah pembaharuan ngange nami samaran deui nyaéta purwa atmaja upami saja na anu ngango bahasa sunda di pedalken dina MAJALAH SUNDA dinamian éta majalah ku nami muhammad santosa.

Users also searched:

...