Back

★ Budaya                                               

Préféktur

Watesan préféktur nunjukkeun kantor, korsi, wilayah kakawasaan hiji Préfek. Dina basa inggris, watesan sababaraha nyaeta dipake keur nujul kana kantor nu sarua dina budaya basa nu séjén.

                                               

Indochina

Indochina atawa Indochina atawa Tenggara Daratan nyaéta hiji wewengkon jeung samenanjung nu aya di Asia Tenggara. Éta pisan sababna naha hal ieu aya di east India jeung kidul China, budaya Indochina ka jadi kapangaruhan ku budaya Cina jeung India. Salaku ngaran Pulo nu mintonkeun éfék Perang, jeung ngaran Kamboja, Laos, Thailand sareng Myanmar nu pangaruh ti India. Aya 2 jéntréan ngeunaan Indochina, anu pohara heureut sarta lega: Vietnam. (Vietnamese) Kamboja. (Cambodia) Nu sempit, ngan ukur ngawengku nagara-nagara loka perancis Indochina, misalna. Laos. More sacara lega, kitu ogé ngawengk ...

                                               

SMPN 7 Bandung

TARGET 7 Bandung mangrupa Sakola Luhur pikeun Kahiji kalina nu aya di Kota Bandung. Alamatna di Jalan Ambon nomor 23, nu Citarum Ibukota Bandung Wetan, Kota Bandung, West Java. Anu ngabogaan visi "Nyieun TARGET of a 7-a Klub nu boga moral, mulya, punjul dina kinerja, seni jeung budaya, cinta lingkungan jeung dumasar kana teknologi informasi. ". Jeung eta geus misi "pikeun Ngabentuk warga sakola taqwa, geus kahadean tina basa jawa anu luhur pikeun ngawangun sikep jeung paripolah anu pangalusna. Ngabentuk peserta didik anu unggul dina prestasi akademik di tingkat lokal, nasional jeung intern ...

                                               

Ale

Ngaléan téh mitembayan atawa ngamimitian paripolah obyék,gagawe, atawa ngabuat raraméan. Ngaléab tina kata ale anu dipigawé ku pemilik atawa panggarap sawah. Ogé bisa mantuan jeung dibayangkeun atawa henteu. Nu bisa dipake pikeun nyieun hiji bibinih atawa yén éta téh disebut ibu sangu. Biadana anu sok dina kolot, anu di taneh anu nang ngalelemah atawa bisa nelepon dina taneh rata. Ngaelan osok di lakuken saméméh dina perang jadi kira-kira 2-3 poé anjeun dina perang. Undung biasana sok dina keêm dina cai sahenteuna 2 poé saméméh dina perang. Omongan ngaléan geus asing geus antara karya heub ...

                                               

Ahmad Numan

Ahmad numan lahir di Garut, 10 oktober, taun 1926. Ahmad numan téh salah sahiji pendiri jeung pangurus Yayasan Pendidikan Islam BÉBAS. Sanggeus tamat ti Wewengkon NYA terus MULO di akar, tapi di tamatkeun ieu di SMP sarta pamingpin suku Yogyakarta, terus lebet SMT-RI di Kota. Taun 1945-1948 didaptarkeun salaku mahasiswa Departemen Sipil Fakultas téknik UI dina video. Dina 1949 manéhna balik ka Militér nu di tinggalkeunna sakali anjeun geus dibuka Jurusan Arsitéktur di Fakultas téknik UI dina video nu mahasiswa ITB. Ahmad numan nu ngahasilkeun na desain wangunan pikeun pendidikan, perkantor ...

                                               

Upacara inisiasi

Upacara inisiasi atawa upacara daur hirup hiji runtuyan upacara adat anu aya dina budaya. Ieu téh runtuyan upacara téh dilaksanakeun ti mimiti manusa lahir nepi ka maot. Fungsi minangka rasa sukur ka Gusti Nu Maha suci alatan masih ngaliwatan kasalematan jeung kabarokahan dina kahirupan. Lian ti éta ogé harepan sangkan salawasna aya dina panangtayungan waktu-Na. Nu diversity of upacara inisiasi di antarana nyaeta upacara dina mangsa nu bakal datang tina kakandungan, nu lahir, masa depan barudak, jatukrami, jeung pati.

                                               

Tibet dina Kakawasaan Qing

Tibet dina kakawasaan Qing ka nu nyoko tina kakawasaan Dinasti Qing di Tibet, ti taun 1720 ka taun 1912. Dina aturan Qing di Tibet, ieu wewengkon téh struktrual, militér, jeung administrasi pamaréntahan ieu dikawasa ku Dinasti Qing ngadegkeun ku bangsa Pacul di China. Dina sajarah Tibet, kakawasaan kota ka Qing dynasty diadegkeun sanggeus pasukan tentara Qing kalah Dzungar bangsa kakawasaan di Tibet dina taun 1720. Kajadian ieu lumangsung nepi ka ragrag tina Qing Dynasty dina taun 1912, sanajan wewengkon pikeun ngajaga tingkat otonomi pulitik ti Dalai Lama. Kaisar dinasti Qing pikeun ngang ...

                                               

Aksara Siddham

Siddham aksara atawa Siddhamātrkā ngaran naskah ti India Kalér nu dipaké pikeun nulis basa Sangsekerta. Naskah ieu diturunkeun tina Aksara Brahmi ngaliwatan Gupta Naskah, nu ogé nurunkeun Devanagari Aksara jeung Naskah Asian anu teu kawas Aksara Tibét. Siddham naskah téh salah sahiji abugida nyaéta hiji wangun hibrida antara aksara jeung sistem nulis dumasar kana suku kata, sararua jeung Aksara India anu séjénna jeung nu kitu ogé Hurup Nagara kawas Kaganga. Unggal Surat nu geus ngandung vokal jeung bisa dirobah ku cara ngantelkeun tanda diakritik contona rarangkén. Tuluy unggal aksara bisa ...

                                               

Canting

Canting mangrupa alat nu dipaké pikeun nyokot lilin panas ngabatik. Canting anu dijieun tina tambaga ka kiwari ogé dijieun tina teflon, gagangna tina awi, aya ogé kai. anu aya dina Museum Nasional Indonesia, Jakarta. Ditengah lebah luhur: canting, alat keur ngucurkeun lilin / lilin, ti kénca ka katuhu: sikat hiji tapas kalapa, kaliper tina beusi ka ukur, kaliper, mana, di, jeung kihkir.

                                               

Sastra Bandingan

Sastra ngabandingkeun atawa sastra komparatif ngarupakeun ulikan sastra nu maluruh nu tumuwuh tina karya sastra ti mangsa ka mangsa, genre panulis nu hiji jeung nu séjénna pangarang jeung estetika nu hiji jeung nu séjénna. Sastra ngabandingkeun tugas anak, contona, sahenteuna dua novél téh béda. Aya sababaraha hal nu kudu pakait jeung istilah sastra ngabandingkeun. Kahiji, nyaéta hiji istilah nu dipaké pikeun ulikan sastra lisan, utamana dina perkembangan carita eta. Kadua, karya sastra ngabandingkeun dipaké, contona, aya kira-patalina jeung masalah tina dua karya sastra atawa. Katilu isti ...

                                               

Délusi

Délusi nyaéta wanda gangguan méntal anu kaalamaan ku hiji jalma kalawan teu bisa ngabédakeun imajinasi jeung kanyataan nepi ka ukur bisa ngalakukeun anu kapikiran harita wungkul. Jalma anu keuna ku délusi mah yakin kana hiji hal anu sabenerna teu pernah kaalaman atawa kajadian. Ngungkulan ieu gangguan téh bisa ngaliwatan terapi kajiwaan saperti psikoterapi, terapi kalakuan sacara kognitif, jeung terapi kulawarga. Délusi biasa diasosiakeun jeung sababaraha gangguan séjénna saperti paranoid, halusinasi, skizofernia, jeung gangguan bipolar. Balukar utama tina gangguan délusi nyaéta ngarusak h ...

Budaya
                                     

★ Budaya

Budaya asalna tina basa Sansekerta nya éta buddhayah, nu mangrupakeun wangun jamak tina buddhi dihartikeun salaku hal-hal nu aya pakaitna jeung budi ogé akal manusa. Dina basa inggris, kabudayaan disebut culture, nu asalna tina kecap Latin" Colere, nya éta ngolah atawa ngerjakeun. Bisa dihartikeun ogé salaku ngolah tanah atawa tatanén. Kecap culture ogé bisa dihartikeun salaku" kultur" dina basa amérika sarikat.

                                     

1. Budaya. (Culture)

Kabudayaan nya éta sakabéh pangaweruh manusa salaku makhluk sosial nu digunakeun pikeun ngarti jeung ngainterpretasikeun lingkungan, pengalaman, jeung hal anu jadi dadasar dina paripolahna. Ku kituna, budaya diversity aturan, pituduh, desain, jeung strategi nu ngawengku hiji model-model kognitif nu dipiboga ku manusa, jeung digunakeun dina selektif dina nyanghareupan lingkunganna. Hiji budaya nyaeta pangaboga babarengan di hiji masarakat atawa kelompok sosial nu sumebarna ka anggota-anggotanna. Budaya anu diwariskeun ka generasi saterusna ngaliwatan prosés diajar jeung ngagunakeun simbol-simbol nu ngawujud boh dina wangun tina ucap boh nu teu kaasup ogé sarupaning pakakas nu dijieun ku manusa. Ku kituna, sakumna warga masarakat miboga pangaweruh ngeunaan kabudayaanna nu henteu sarua jeung anggota-anggota lianna, lantaran ku pengalaman jeung proses diajar jeung hiji lingkungan nu disanghareupan teu salilana sarua.

                                     

2. Zat Eusi Budaya

 • Sistem Pangaweruh, manusa anu dihasilkeun ku paripolah sosial jeung laku lampah dina neuleuman sipat tina wahyu, alam flora, nu fauna, bahan atah, awak manusa, alam jeung paripolah manusa, ruang, jeung waktu.
 • Nilai nyaéta hiji hal anu alus jeung sok hayang, tapi angen jeung anu dianggap penting pikeun sakabéh umat manusa. Ku kituna, hiji hal anu dianggap boga nilai lamun mangpaat jeung harti tina bebeneran, jeung nu geulis estetika, alus moral jeung etika, jeung agama tina agama.
 • Pandangan Hirup, guide atawa tatapakan manusa dina ngajawab jeung ngungkulan rupa-rupa pasualan nu disanghareupan. Eta ngawengku konsép nilai hirup téh kudu saperti salaku hiji komunitas. Sawangan hirup nyaéta pikeun jadi hiji ajén-inajén anu ngarti jeung nu bisa dipilih ku individu, masarakat, bangsa jeung nagara.
 • Significance, nu ngandung harti anu leuwih lega ti éta agama jeung kapercayaan ka Allah. Hakékatna manusa boga naluri ibadah Swt salaku dimensi dina lingkungan luar anu dianggap bisa ka kontrol kahirupan manusa. Ieu hal balukar tina teu mampuhna manusa dina nyanghareupan pasualan-pasualan hirup.
 • Persepsi mangrupa dasar pamikiran dina kecap raraga ngarti kajadian dina kahirupan. Persepsi diwangun, 1 kudu sénsorik nu teu ngagunakeun alat indra manusa, 2 kudu télépati salaku kamampuh pangaweruh individual, nu 3 nyaeta persepsi clairvoyance, saperti kamampuhan pikeun nempo kajadian di tempat séjén.
 • Étos Gawé, budaya watek atawa ciri has budaya. Étos nu eta bakal némbongan dina paripolah masarakat jeung rupa-rupa barang hasil karya masarakat téh dipamérkeun ka jalma séjén.
                                     
 • Institut Seni Budaya Indonesia Bandung disingget ISBI Bandung nyaéta salah sahiji paguron luhur nagri anu aya di kota Bandung, Jawa Kulon. ISBI Bandung
 • Kapangurusan Bareng Kasenian jeung Budaya Turk Basa Turki: Uluslararası Türk Kültürü Teskilatı - Türksoy nyaéta hiji organisasi kabudayaan internasional
 • Cagar Budaya Ciung Wanara mangrupa titinggal puseur dayeuh Karajaan Galuh Pusaka anu dikukuhkeun ku Permanadikusumah. Di ieu tempat aya titinggal ti legénda
 • nyaéta sagala rupa hal anu aya hubunganna jeung budaya Sunda. Saban bangsa mibanda étos, kultur, sarta budaya anu béda. Tapi tong anéh lamun aya bangsa anu
 • SMAS Budaya Jakarta nyaéta Sakola Menengah Atas Swasta anu aya di Kota Jakarta Timur. Alamat lengkepna di Jl. Dermaga Baru Klender, Kalurahan Désa Klender
 • SMKS Budaya Jakarta nyaéta Sakola Menengah Kajuruan Swasta anu aya di Kota Jakarta Timur. Alamat lengkepna di Jl. Dermaga Baru No. 48, Kalurahan Désa Klender
 • sumber daya manusa dina widang atikan basa jeung budaya Sunda. Ngahasilkeun tanaga atikan basa jeung budaya Sunda anu profésional di rupaning tingkatan jenjang
 • Cilacap mibanda dua budaya nyaéta budaya Sunda jeung budaya jawa Gambar: Sedekahketupat.jpg Sidekah Kupat, salah sahiji budaya tinggalan karuhun Sunda
 • Sri Budaya nyaéta salah sahiji Désa di kacamatan Way Seputih, Kabupatén Lampung Tengah, Propinsi Sumatra Kalér, Indonésia. Citakan: Way Seputih, Lampung
 • 5 Juli - Pamilihan présidén Indonésia 28 Agustus - Gelar Budaya jeung Wisata Kontémplatif NYIAR LUMAR 4 Situs Astana Gedé Kawali 26 Désémber - Tsunami
 • Wangenan budaya numutkeun sababaraha ahli, di antarana : 1.Edward B. Taylor Kabudayaan mangrupa sagala perkara anu kompleks, anu dijerona aya pangaweruh
 • SMKS Cagar Budaya 1 Jakarta nyaéta Sakola Menengah Kajuruan Swasta anu aya di Kota Jakarta Timur. Alamat lengkepna di Jl. Gempol No.14, Kalurahan Désa
 • Arthur S. Nalan nyaéta salah saurang pangarang Sunda. Kiwari mancén gawé minangka dosén di Institut Seni Budaya Indonésia Bandung.


                                     
 • perdaban sarta budaya anu lumangsung ti taun 3300 SM, India mangrupa bagéan ti peradaban Lembah Sungai Indus kalawan mekarkeun budaya wewengkonna ngaliwatan
 • Muhtadin nyaéta salah saurang pangarang Sunda. kiwari mancén gawé minangka dosén di Jurusan Sastra Sunda, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran.
 • nyebar ka sakuliah dunya, padahal Asia miboga sababaraha wewengkon jeung budaya nu lega jeung loba pangeusina siga Éropa, sarta loba deui nu béda jeung
 • Paguyuban Pasundan éjahan aslina Pagoejoeban Pasoendan mangrupa organisasi budaya Sunda nu mimiti nanjeur ti tanggal 20 Juli 1913, ngajadikeun organisasi
 • kalompok, ogé golongan masarakat anu bararéda dumasar kana sajarah, lokasi, budaya jeung karesepna. Aristoteles ngahartikeun musik minangka ébréhan kakuatan
 • kasilih ku budaya séjén boh ti Indonésia boh budaya deungeun. Pikeun ngamumulé budaya Batawi, diadegkeun cagar budaya di Dinya Babakan. Budaya séjén anu
 • dina sagala aspék kahirupan kalawan dadasar seni budaya Titik beurat ieu dipilih alatan seni budaya mangrupa titik puseur kahirupan anu ngusikkeun diménsi
 • pemikir aheng malah nyimpang tina tatanan aturan agama jeung budaya Islam jeung budaya Indonésia anu kacida anehna can bisa kapikir kunu jalmi bodo saperti
 • Dayeuh Matapoé 1993 Rosidi, Ajip.dkk. 2000. Ensiklopedi Sunda: Alam, Manusia, Budaya Termasuk Budaya Cirebon dan Betawi Jakarta: Pustaka Jaya.
 • pra - kakaisaran mah sok dipaké minangka konsép pikeun ngabédakeun jeung budaya séké sélér Huaxia anu dianggap barbar Istilah ieu bisa mangrupa tunggal
                                     
 • Sukabumi, Jawa Kulon, 7 Méi 1939 nyaéta seniman, pangarang lagu, jeung tokoh budaya Sukabumi. Aktif di lebet sandiwara, karawitan, musik, pencak, jeung kasenian
 • umum, kabudayaan nu aya di pulo Jawa bisa dibagi dua: budaya Sunda di wewengkon kulon jeung budaya Jawa di wewengkon wétan. Wates dua kabudayaan ieu, dumasar
 • Tempo oge: Religions of Japan Budaya Jepang mangrupa hasil interaksi antara budaya Jomon nu kuat jeung sesana pangaruh budaya luar luar. Tiongkok jeung Koréa
 • minangka mancanagara Sedengkeun Nusantara mangrupa daérah di luar pangaruh budaya Jawa, tapi kadang - kadang diaku minangka daérah jajahan nu para pengawasana
 • sarta satuluyna ngaluluguan sababaraha lembaga sastra, seni, pers, jeung budaya Anjeunna ngadegkeun Yayasan Pusat Studi Sunda 2003 nu ngulik kabudayaan
 • nyaéta Taun Naga sarta dina kalénder astrologi mangrupa taun Leo, Singa. Budaya populér ogé nempatkeun taun 2000 minangka taun munggaran abad ka - 21 jeung
 • Arkéologi nyaéta élmu ngeunaan budaya manusa ngaliwatan penemuan kembali dokumentasi jeung analisis material sisa kaasup arsitéktur, artifak, biofak
                                               

Al-Mujib

Al-mujib Tapi nyaho yen jalma anu kakara saeutik tina élmu. Ku kituna, di mana wae ikthtiar jalma nu sok dituturkeun ku loba hal anu disumputkeun, nu ngan Allah, anu terang.

Taman Géologi Ciletuh-Palabuhanratu
                                               

Taman Géologi Ciletuh-Palabuhanratu

Ciletuh Palabuhan Ratu Geopark mangrupa salah sahiji konsep nu menejemen manajemen wewengkon geus rupa-rupa ragam géologi,biodiversiti, jeung budaya, ngaliwatan prinsip konservasi,edukasi, jeung tumuwuhna dina 8 the district di Quebec,ka Kulon. Dina taun 2015, DUNYA geus netepkeun geopark Ciletuh jadi nasional geopark. Pamaréntah Jawa Barat

                                               

Genre Pilem

Genre hiji kategori anu biasana diadopsi dina karya sastra, musik, film, atawa ka seni jeung hiburan batur, boh eta diucapkeun dina boh tulisan, boh audio dina boh visual jeung sajabana. Dina kategori ieu dumasar kana sababaraha kritéria anu terus ngarobah nuturkeun kesepakatan jalma anu kalibet di jerona, salaku perkembangan budaya anu bisa ngamunculkeun genre-genre atawa ngaleungitkeun éta dina jaman baheula.

Users also searched:

biaya premarital check up prodia 2019, medical check up pra nikah, pemeriksaan genetik sebelum menikah, pre marital check up bandung, pre marital check up harga, pre marital check up pria, pre marital check up, premarital check up jakarta, check, marital, pre marital check up, premarital, pre marital check up harga, pre marital check up bandung, premarital check up jakarta, medical check up pra nikah, pria, pre marital check up pria, harga, jakarta, pemeriksaan, genetik, sebelum, menikah, biaya, prodia, medical, bandung, nikah, Budaya, pemeriksaan genetik sebelum menikah, biaya premarital check up prodia 2019, biaya premarital check up prodia, budaya,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Premarital check up jakarta.

ルマン4 太田店取付 235 35R19 XL 91W DUNLOP XL Ab ダンロップ. Wayang merupakan budaya Indonesia yang sudah tersohor. Bahkan Wayang telah dianggap oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia pada th. Pemeriksaan genetik sebelum menikah. Dunia Vietnam Dunia Islam DVNDI ditubuhkan pada tahun 2010. Mengaitkan secara terus perubahan sosio ekonomi dan sosio budaya tempatan dengan perbandaran, ianya tidak melihat proses perbandaran dengan.

Pre marital check up bandung.

Best hospitals for Vaginal Culture Test in Morocco. Department Kewilayahan, Faculty Ilmu Indonepenge tahuan. Budaya, University Indonesia, She discussed in her Paper. Mengamati Praktik Perdukunan Pada. Biaya premarital check up prodia 2019. TEKANAN PEMBANGUNAN DI SEBERANG PERAI TENGAH. Sejarah dan Budaya Bondowoso,H Mashoed,papyrus 2004, 63. 3. Nusa Jawa​: Warisan kerajaan Konsentris, Denys Lombart, Gramedia Pustaka. Medical check up pra nikah. الشيخ داود الفطاني أثاره وجهوده في نشر العلوم الإسلامية 13.pdf. 工科コーン工科バニュワンギ工科ベンカリス工科ビナbudaya cipta 工科ビジネスインドネシア工科母兄弟工科ライトソーラー politeknik. Pre marital check up pria. Komunikasi pdf. Gantina hal sapertos hiburan, kadaharan, fashion, dina budaya panggih, faktor anu nyumbangkeun anu pohara kuat. Kudu henteu heran yén sababaraha.


Denki Accessories Controller, Fan PCパーツ Sanyo PWM Variable.

Milarian Tés Budaya Vaginal di luar negeri sareng Mozocare. Tés budaya heunceut dilakukeun pikeun nangtoskeun panyabab inféksi dina saluran kelamin. ガステーブル[外管式] 12A 13A 都市ガス フジマック 応用. Seni & Budaya Alumni 海外送料も無料!。日本製 証明書付き海外対応可龍泉堂造 亀文堂写 幽山山水鉄瓶 銀摘み 座 銀 鉄壺 約1.4L. Reader Comments. Fuj FGTB159033 ガステーブル 販売 通販 楽天 業務用 。フジマック ガステーブル[外管式] 応用タイプ FGTB159033 12A 13A 都市. Nagara Ngilu Taya Bonus deposit. Budaya, Belia, Wanita, Pendidikan, Agama dan Pelancongan. Mewujudkan mekanisme yang membolehkan bantuan serta perkhidmatan di gembeling bagi.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →