Back

ⓘ Danarto
                                     

ⓘ Danarto

Danarto dibabarkeun di Mojowétan, Sragén, Jawa Tengah, 27 Juni 1940. Atikan pangahirna Akademi Seni Rupa Indonesia Yogyakarta. Nikah jeung Siti Zainab Luxfiatin. Sajaba jadi sastrawan Danarto ogé kasohor salaku pelukis. Danarto pernah jadi redaktur majalah Zaman. Tina prosés kréatip dasarna mah Danarto kurang produktip. Popularitasna dina khazanah sastra Indonésia dihontal ngaliwatan hal anyar anu laksana dipidangkeun, boh ngaliwatan eusi atawa wangunna. Tina eusina Danarto midangkeun rupa masalah kahirupan, hususna dunya imajinatif, leuwih hususna deui anu patali jeung mitos, sufi, réligi, jeung cicirén asing kahirupan manusa séjénna. Tina wangunna, dina cara midangkeun Danarto ngahijikeun dunya musik, seni lukis, jeung sastra. Isi jeung wangun ieu dipidangkeun ku teknik absurd, montase, ditambahan ku dialog-dialog transedéntal:" jika itu sabda Tuhan, suruhlah batu menggoyangkannya. Jika itu kebenaran suruhlah pohon menyanyikannya”.