Back

ⓘ Filsafat Élmu
Filsafat Élmu
                                     

ⓘ Filsafat Élmu

Filsafat élmu Pangaweruh nyaéta bagéan tina filsafat nu sacara husus ngomongkeun ngeunaan sifat jeung hakékat, asumsi jeung implikasi sarta kualitas jeung mangpaatna ngeunaan kahirupan manusa sacara gembleng. Katilu hal éta nu umumna di rumuskeun jadi: a) Ontologi b) Epistemologi c) Aksiologi. Sacara singget, filsafat élmu pangaweruh ngamasalahkeun objék na ngaliwatan tilu patalékan: kahiji, Realitas Empiris naon nu kawengku di jerona, kadua, kumaha cara mikanyaho, téori jeung métode naon nu di gunakeun jang mikanyahona, jeung katilu, naon fungsi jeung mangpaatna pikeun masarakat. Sacara praktis filsafat élmu dibédakeun saluyu jeung hakékat unggal disiplin, upamana: Filsafat élmu basa, filsafat élmu sastra, filsafat élmu sajarah, jeung sajabana. Ku sabab éta Beerling dkk., filsafat élmu ogé disebut téori élmu atawa élmu ngeunaan élmu.

                                     
  • disebut - seut minangka buku anu paling boga pangaruh dina sajarah kamekaran élmu pangaweruh. Ieu karyana téh medar ngeunaan hukum gravitasi jeung tilu asas
  • Nusantara. Tah di dieu téh kajantenan ayana saling nukeur élmu antawis élmu musik ti Jaap Kunst sareng élmu gamelan atanapi pelog - salendro ti Pa Machjar. Tah
  • 1740, Kant kuliah di Universitas Königsberg jeung neuleuman filsafat matematika, jeung élmu alam. Sanggeus kitu, anjeunna digawé minangka guru swasta salila
  • alkimia, kosmologi, numerologi, astrologi, tatamba, sihir, mistisisme, jeung filsafat Manéhna kawentar minangka bapa atawa nu ngadegkeun kimia awal, ku sabab
  • Cina, jeung Éropa ti jaman kuno. Élmu pangaweruh, téhnik, seni, sastra, matématika, astronomi, agama jeung filsafat tumuwuh mekar dihandapeun kapamingpinan
  • bapana ngahadiran pakumpulan diskusi matématika. Bapana ngajar anjeunna élmu basa, hususna basa Latén jeung Yunani, tapi henteu ari matématika mah. Bapana
  • pamaréntahan Dinasti Song loba hasil anu karasa di antarana dina widang filsafat jeung seni, saham ogé paniagaan sarta karya seni. Hiji kabinangkitan Konfusianisme
  • pamikiran, rarasaan, sarta pamendak anjeunna ngeunaan agama, tasawuf, filsafat adat kabiasaan urang Sunda, jeung kajadian - kajadian nu kaalaman ku anjeunna
  • Kriya kayu Kriya keramik Kriya rotan Seni tari Sumardjo, Jakob. 2000 Filsafat Seni. Bandung : ITB Press Program Studi Seni Rupa - Fakultas Seni Rupa

Users also searched:

...
...
...