Back

ⓘ Élmu ékonomi
                                               

Akuntansi

Akuntansi nyaéta prosés nyatet, ngaklasifikasikeun, ngaringkes sarta midangkeun data, transaksi sarta kajadian nu aya patalina jeung kauangan, nepi ka bisa dipaké jeung dibaca ku pamakéna kalayan jéntré sarta dipiharti pikeun nyokot hiji kaputusan atawa tujuan lianna. Akuntansi asalna tina kecap basa séjén, nyaéta accounting nu dina basa Indonésia hartina nyaéta ngitung atawa nu tanggung jawab. Akuntansi digunakeun diampir sakabéh kagiatan bisnis didunya pikeun nyokot hiji kaputusan, nepi ka disebut salaku basa bisnis.

                                               

Akuntansi biaya

Akuntansi biaya nyaéta salah sahiji bagéan ti bidang akuntansi nu ngawengku kagiatan prosés pancatetan jeung nngontrol sakabéh aktifitas biaya sarta midangkeun informasi éta dina laporan kauangan. Perusahaan ngabutuhkeun akuntansi biaya pikeun meunangkun kauntungan atawa laba. Hal utama nu kudu disingkahan sarta direncanakeun nyaéta ngalakukeun efiseinsi ka sakabéh biaya nu dikaluarkeun ku peusahaan kalawan ngendalkeun anggaran nu geus direncanakeun.

                                               

Akuntansi manajemén

Akuntansi Manajemen nyaéta mangrupa tipe akuntansi nu ngolah data pikeun ngahasilkeun inpormasi nu ditujukeun ka pihak internal perusahaan. Inpormasi éta dimangpaaatkeun ku pihak internal perusahaan pikeun ngajalanken aktivititas pokok manajerial.

                                               

Aset

Aset nyaéta sakabéh hak nu bisa dipaké dina operasi perusahaan. Nu kaasup kana kolom aset salah sahijina nyaéta gedung atawa wangunan Jadi lamun hiji perusahaan miboga hiji gedung nu hargana samiliar, mangka aset nu diitung nyaéta samilliar. Salian ti gedung, nu bisa diitung salaku aset bisa kaasup mérk dagang, patén téknologi, duit kas, mobil, motor jsb. Aset dihartikeun salaku harta total. Nu biasana dikategorikeun kayaning: Aset tidak berwujud Aset tetp Aset lain Aset pajak tangguhan Investasi jangka panjang Aset lancar Daftar aset dina neraca disusun numutkeun tingkatan likuiditasna, t ...

                                               

Audit

Audit mangrupa ngumpulkeun sarta mariksa bukti nu aya patalina jeung inpormasi pikeun nangtukeun sarta nyieun laporan ngeunaan tingkat kasaluyuan antara inpormasi jeung kritéria nu geus ditangtukeun. Audit kudu dilakukeun ku nu boga kaahlian sarta independen. Audit bisa digolongkeun kana tilu rupa, nyaéta audit operasional, Audit kapatuhan, jeung audit laporan kauangan.

                                               

Audit internal

Audit internal nyaéta salah sahiji pungsi pameunteunan mandiri nu dijieun dihiji organisasi, miboga tujuan pikeun nguji sarta ngaevaluasi sababaraha kagiatan nu dilakukeun ku organisasi. Tujuan audiit internal nyaéta pikeun mantuan manajemen organisasi dina pertanggungjawaban nu éféktif. Ditilik tina pihak nu ngalakukeun pamariksaaan, auditor internal gawé pikeun perusahaan, lembaga pamaréntahan, atawa perusahaan nirlaba. Masingkeun nu ngalakukeun audit internal téh bagéan ti perusahaan, tapi dina prak na, auditor internal kudu tetep obyektif sarta independen atawa mandiri. ti aktivitas nu ...

                                               

Audit éksternal

Audit eksternal nyaéta audit nu dilakukeun ku badan eksternal nu geus nyumponan katangtuan. Miboga tujuan pikeun nangtukeun: Naha catetan akuntansi éta geus lengkep, Geus disusun saluyu jeung katangtuan PSAK atawa acan, sarta ninggali laporan kauangann nu disiapkeun tina data geus midangkeun posisi kauangan jeung hasil usaha kauangan sacara wajar atawa acan. Audit eksternal nyaéta pamariksaan sacara rutin pambukuan sarta catetan hiji éntitas nu dilakukeun ku pihak katilu sacara mandiri atawa independen, pikeun mastikeun yén catétan-catétan nu geus dipariksa akurat sarta saluyu jeung konsep ...

                                               

Dividen

Dividends nyaéta pambagian hasil kauntungan usaha pikeun nu boga saham dumasar kana jumlah saham nu dipimilik. pambagian ieu bakal ngurangan hasil atawa bati nu disimpen sarta kas nu sadia pikeun perusahaan,pambagian kauntungan ka nu boga saham memang tujuan utama tina hiji bisnis. Dividend Stock ; cukup ilahar dipigawé jeung dibayar dina bentuk saham tambahan, biasana diitung dumasar kana proporsi nu saluyu jeung total jumlah saham nu dipimilik. Contona, unggal 100 saham nu dipimilik, dibagikeun 5 saham tambahan. métodeu ieu sarua jeung stock split ku sabab dipigawé ku cara nambahkeun jum ...

                                               

Invéstasi

Invéstasi nyaéta hiji isitilah nu boga sababaraha harti, anu aya patalina jeung kauangan sarta ékonomi. Istilah éta patali jeung akumulasi atawa jumlah hiji aktiva nu kahareupna dipiharep bisa ngahasilkeun kauntungan. Aya ogé nu nyebutna salaku penanaman modal.

                                               

Laporan arus kas

Laporan arus kas nyaéta laporan kauangan nu midangkeun inpormasi ngeunaan panarimaan sarta pangaluaran kas hiji perusahaan salila hiji période. Hal nu biasa dipidangkeun atawa digambarkeun dina laporan kauangan arus kas ngawengku jumlah kas nu ditarima, saperti pandapatan tunai jeung investasi tunai ti nu boga usaha sarta jumlah kas nu dikaluarkeun perusahaan, saperti beban-beban nu kuduna dikaluarkeun, pambayaran hutang jeung nyokot prive.

                                               

Laporan laba rugi

Laporan laba rugi nyaéta laporan pikeun ngukur gawé kauangan perusahaan salila hiji périodé. Laporan ieu nunjukkeun aktivitas operasi perusahaan. Numutkeun Van Home jeung Wachowicz laporan laba rugi mangrupa ringkesan ti pendapatan jeung biaya perusahaan salila hiji periode, nu tungtungna bakal mikanyaho kaayaan duiit perusahaan, naha untung atawa rugi pikeun périodé éta. Laporan laba rugi utamana midangkeun informasi hasil gawé. Hasil gawé perusahaan dibutuhkeun pikeun meunteun parobahan potensial sumber daya ékonomi nu mingkin bisa diolah kahareupna. Informasi hasil gawé éta mangpaat pik ...

                                               

Neraca (akuntansi)

Neraca atawa laporan posisi kauangan nyaéta salah sahiji bagéan tina laporan kauangan hiji éntiitas nu dihasilkeun dina hiji périodé akuntansi, pikeun nunjukkeun posisi kauangan éntitas éta diahir périodé. Neraca diwangun ku tilu unsur nyaéta, aset, liabilitas jeung ekuitas nu dihubungkeun ku persamaan akuntansi ieu diandap: aset = liabilitas + ekuitas Informasi nu bisa dipidangkeun dineraca di antarana kayaning posisi sumber pakaya éntitas jeung sumber biaya pikeun meunangkeun pakaya entitas éta dina hiji periode akuntansi.

                                               

Saham

Saham nyaéta satuan nilai atawa pambukuan dina rupa-rupa instrumén finansial nu nuduhkeun kana bagéan kapamilikan hiji perusahaan. Terbitna saham, ngamingkinkeun perusahaan-perusahaan nu mikabutuh dana jangka panjang keur ngajual kapentingan dina bisnis saham, dibayar ku duit. Ieu mangrupakeun métode utama pikeun ngaronjatkeun modal bisnis salian ti nerbitkeun obligasi. Saham dijual biasana ngaliwatan pasar primer atawa pasar sekunder.

                                               

Sistem informasi akuntansi

Sistem informasi akuntansi nyaéta kumpulan atawa integritas dinu subsistem atawa komponen-komponén nu mangrupa fisik atawa non fisik sarta miboga hubungan hiji jeung nu lainna nu boga maksud ngolah data transaksi anu boga hubungan jeung masalah keuangan sangkan jadi informasi keuangan. Sistem informasi akuntansi dasarna nyaéta paduan dinu sagala sistem anu ngolah hiji transaksi. Krismiaji nétélakeun yén sistem informasi kuntansi mangrupa hiji sistem anu meroses data jeung transaksi guna ngahasilkeun informasi anu miboga mangpaat pikeun ngarencanakeun, ngendalikeun jeung ngoprasikeun hiji b ...

                                     

ⓘ Élmu ékonomi

  • Fakultas Élmu Pasti jeung Élmu Alam 1972 ayeuna MIPA, Fakultas Psikologi 1973 Fakultas Téknik 1973 Fakultas Ékonomi 1979 sarta Fakultas Élmu Komunikasi
  • miboga Fakultas Hukum sarta Ékonomi Tuluy di taun1979, IKIP PGRI Ciwaringin Cirebon ngagabung jadi Fakultas Keguruan sarta Élmu Atikan FKIP taun1983 dibuka
  • Sosiologi mangrupa ulikan nu kaitung anyar ti antara disiplin élmu sosial séjénna kayaning ékonomi élmu politik, antropologi, jeung psikologi. Istilah ieu dikedalkeun
  • idéntifikasi jeung struktur makromolekul biologis Hadiah Nobel widang Ékonomi Daniel Kahneman, Vernon Smith Hadiah Nobel widang Sastra: Imre Kertesz
  • Indonésia, Jakarta. Bogor kawentar minangka kota anu penting dina kagiatan ékonomi élmu pangaweruh, budaya, jeung pariwisata. Dina jaman patengahan, Bogor mangrupa
  • Statistik bisnis Statistik ékonomi Statistik téhnik Fisika statistis Démografi Statistik psikologis Statistik sosial pikeun sadaya élmu sosial Analisis prosés
  • widang ékonomi ogé aya istilah bagawan, taya lian pikeun nyebut ka saurang jalma anu tapis, ahli, jembar, tur luhung pangaweruhna dina widang ékonomi Numutkeun
  • gedé hargana, tayalian élmu ngeunaan tatanén kentang, jagong, kadelé, jeung karét nepi ka kiwari éta komoditi téh jadi sumber ékonomi di loba nagara. Baheula

Users also searched:

...
...
...