Back

ⓘ Al-Mawardi
                                     

ⓘ Al-Mawardi

Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, anu nelah disebat Imam Al-Mawardi nyaéta hiji ulama jenius sarwa tiasa kalahiran Bashrah.

Saprak mangsa anomna, Al-Mawardi geus guguru macem-macem élmu ageman ti para guruna di Bashrah sarta Baghdad. Ti Bashrah, anjeunna diajar élmu fiqih Syafii ka Abul Qasim Abdul Wahid ash-Shimari, sarta élmu hadis ka Hasan bin Ali al-Jayli, Muhammad bin Maali al-Azdi, jeung Muhammad bin Adi al-Munqari. Saterusna dituluykeun ti Baghdad diajar élmu-élmu hukum, sastra, sarta basa Arab ka Abdullah al-Baqi jeung Abdul Hamid al-Isfarayni.

Al-Mawardi mangrupa panganut mazhab Syafii. Anjeunna diaku minangka ahli hukum, sarta berkali-kali nyekel kalungguhan minangka kadi hakim di mangsa pamaréntahan Bani Abbasiyah. Sajaba ti éta, anjeunna ogé ngabogaan tugas minangka utusan dina perundingan antawis para khalifah Bani Abbasiyah sarta para sultan Bani Buwaihiyah. Di widang élmu kauninga, Al-Mawardi saéstuna ngahasilkeun seueur karya serat, nanging anu tiasa kénéh kapanggih ngan kira-kira 12 kitab waé. Karya-karya kasebat nyaéta:

 • Qawanin al-Wazarah wa Siyasah al-Malik
 • An-Nukat wa al-Uyun fi Tafsir al-Quran al-Karim tapsir
 • Al-Hawi al-Kabir énsiklopédi fiqih Syafii, 20 jilid
 • Adab ad-Dunya wa ad-Din
 • Al-Iqna ringkasan ti Al-Hawi
 • Al-Amtsal wa al-Hikam
 • Adab al-Qadhi
 • Tashil an-Nadzar wa Tajil adz-Dzafar
 • Nasihah al-Mulk
 • Al-Ahkam as-Sulthaniyyah wa al-Wilayah ad-Dinniyyah pulitik pamaréntahan
 • Fi an-Nahwu
 • Alam al-Nubuwwah

Al-Mawardi tilar dunya dina ping 30 Rabiul Awwal 450 H, dina yuswa 86 taun. Anjeunna dimakamkeun di pasaréan Bab Harb di Baghdad.

                                     
 • Ya qub Tafsir an - Nukat wal Uyun Tafsir Al - Mawardi Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al - Mawardi Surat Al - Waaqi ah. Kaol Ibnu Abbas jeung Ibnu Kamil
 • Al Qur an, Surat ar - Rohman ayat 12 Tafsir An - Nukat wal Uyun, Al - Mawardi Surat Ar - Rohman Tafsir Mafatih Al - Ghoib, Ar - Rozy wafat 606 H Tafsir Al - Qur anul
 • Diakses tanggal 2019 - 06 - 02. CS1 maint: Unrecognized language link Imron, Mawardi Dua Hal yang Membedakan Shalat Idul Fitri dan Shalat Idul Adha - Bincang

Users also searched:

...