Back

ⓘ Kota Cirebon
Kota Cirebon
                                     

ⓘ Kota Cirebon

Pikeun artikel kabupatén nu ngaranna sarua, tempo Kabupatén Cirebon.

Kota Cirebon nyaéta hiji kota di Propinsi Jawa Barat, Indonésia. Kota ieu aya di basisir Laut Jawa, di jalur pantura. Baheulana Cirebon mangrupa ibu kota Kabupatén Cirebon, tapi ayeuna geus dipindahkeun ka Sumber. Cirebon jadi pusat régional di wilayah basisir wétan Jawa Barat.

Kota Cirebon kawengku ku 5 kacamatan, nu dibagi deui kana sajumlah kalurahan.

Cirebon disebut ogé Kota Hurang. Minangka daérah panggihna budaya Jawa jeung Sunda ti sababaraha abad kapungkur, masarakat Cirebon biasa ngagunakeun dua basa, basa Sunda jeung Jawa.

Kota ieu legana 37.36 km² kalayan pangeusina anu jumlahna kurang leuwih 300.000 jiwa.

Kota Cirebon mangrupa puseur industri roko bogana British-American Tobacco BAT, salah sahiji produsén roko bodas nu kasohor di dunya.

Di kota Cirebon aya tilu kasultanan, nyaéta Kasepuhan, Kanoman, jeung Kacerbonan, nu nepi ka kiwari masih kénéh aya.

Di daérah Gunung Sembung, Gunung Jati, kira-kira 15 kilométer saméméh kota Cirebon ti beulah kulon, aya makam Sunan Gunung Jati, salah sahiji ti antara Wali Songo, nyaéta salapan urang nu nyebarkeun agama Islam di Jawa.

                                     

1. Sajarah Kota Cirebon

Numutkeun Purwaka Caruban Nagari, dina abad XIV di basisir Laut Jawa aya hiji désa pamayang leutik nu ngaranna Muara Jati. Dina waktu harita geus loba kapal asing datang pikeun dagang jeung pangeusi satempat. Pangurus palabuan nyaéta Ki Gedeng Alang-Alang nu ditunjuk ku pangawasa Karajaan Galuh Padjadjaran. Di palabuan ieu aktivitas Islam beuki berkembang. Ki Gedeng Alang-Alang mindahkeun tempat pamukiman ka tempat pamukiman baru di Lemahwungkuk, 5 km arah kidul ngadeukeutan suku pasir nuju ka karajaan Galuh. Minangka kapala pamukiman anyarna diangkat Ki Gedeng Alang-Alang kalayan gelar Kuwu Cerbon.

Dina perkembangan satuluyna,Pangéran Walangsungsang, putra Prabu Siliwangi ditunjuk minangka Adipati Cirebon kalayan gelar Cakrabumi. Pangéran ieu anu ngadegkeun Karajaan Cirebon, dikawitan ku henteu ngirimna upeti ka Raja Galuh. Ku Raja Galuh dijawab ku jalan ngirimkeun tentara ka Cirebon pikeun nalukkeun Adipati Cirebon, tapi singhoreng Adipati Cirebon kuat teuing pikeun Raja Galuh nu ahirna Cirebon meunang perang.

Ku ayana kajadian éta, karajaan anyar diadegkeun di Cirebon kalayan Rajana gumelar Cakrabuana. Ngadegna karajaan Cirebon nandaan dimimitiannana Karajaan Islam Cirebon kalayan palabuan Muara Jati nu aktifitasna sumebar nepi ka wewengkon Asia Tenggara.

                                     

1.1. Sajarah Kota Cirebon Riwayat Pamaréntahan

Mangsa Taun 1270-1910. Dina abad ka-13 Kota Cirebon ditandaan ku kahirupan nu tradisional kénéh sarta dina taun 1479 berkembang jadi puseur panyebaran jeung karajaan Islam utamana di wilayah Jawa Barat. Saterusna sanggeus penjajah Walanda asup, diwangun jaringan jalan raya darat jeung karéta api sahingga mangaruhan perkembangan industri jeung perdagangan. Mangsa Taun 1910-1937 Dina mangsa ieu Kota Cirebon disahkeun jadi Gemeente Cheirebon kalayan lega 1.100 Héktar sarta pangeusina 20.000 jiwa Stlb. 1906 No. 122 jeung Stlb. 1926 No. 370. Mangsa Taun 1937-1967 Taun 1942 Kota Cirebon dilegan jadi 2.450 héktar sarta taun 1957 status pamaréntahannana jadi Kota Praja kalayan lega 3.300 héktar, sanggeus ditetepkeun jadi Kotamadya taun 1965 legana jadi 3.600 héktar. Mangsa Taun 1967-Kiwari Wilayah Kota Cirebon nepi ka ayeuna legana 3.735.82 héktar nu kabagi kana 5 kacamatan sarta 22 kalurahan.

                                     

2. Lingkungan Sosial, Ekonomi jeung Budaya

Pangeusi kota Cirebon ngawengku rupa-rupa étnis, teu nan saukur ti Indonésia tapi ogé ti luar Indonésia, utamana Cina jeung Arab.

Dumasar kana hasil sénsus penduduk taun 2006, pangeusi kota Cirebon taun 2006 téh kacatet aya 285.363 urang. Kalawan komposisi jumlah pangeusi lalaki leuwih saeutik ti batan awéwé. Lalaki 138.879 urang jeung awéwé 146.484 urng kalawna sex ratio 98.79 %, atawa bisa disebutkeun yén tina unggal 100 urang awéwé aya 98 urang lalaki.

Tingkat kepadatan pangeusi Kota Cirebon numutkeun hasil sénsus penduduk taun 2006 ngahontal 7.719 urang per Km². Wewengkon anu paling padet téh aya di Kacamatan Pakalipan anu ngahontal 20.337 urang per Km² jeung Kacamatan Kejaksan kira-kira 11.429 urang per Km². Kacamatan anu jumlah pangeusina pangsaeutikna nyaéta di Kacamatan Harjamukti anu jumlahna kira-kira 4.845 urang per Km².

Dina widang pangatikan, kota Cirebon ngalaman kamajuan rata-rata pangeusina boga pangatikan Taman Kanak-kanak anu jumlah muridna 3.345 urang kalawna jumlah sakolana 58, SD jumlah muridna 37.488 urang kalawan jumlah sakolana 155 siki, SLTP jumlah muridna 16.940 urang kalawan jumlah sakolana 42 siki, SLTA jumlah muridna 11.334 urang kalawan jumlah sakola 26 siki, jeung SLTA tingkat kejuruan aya 8.040 urang kalawan jumlah sakola 17 siki. Pikeun tingkat paguron luhur réa anu nyokot pangatikan di luar Cirebon kayaning kota Bandung, Jakarta jeung lian-lianna. Di sagédéngeun éta aya ogé anu nyokot pangatikan Madrasah nu lobana 2.489 urang BPS:2006/2007.

Ti mimiti abad ka-14, Cirebon dipikawanoh minangka wewengkon perdagangan. Nepi ka kiwari ogé Cirebon masih pantes ditelah kota perdagangan anu matak ngajangjikeun. Teu héran saupama sawaréh pangeusi Cirebon ngagantungkeun hirupna tina dagang. Tapi upama ningali tina kondisi alamna teu saeutik anu dirojong tina widang pertanian, perikanan jeung industri. Lolobana masarakat pangeusi kota Cirebon téh digawé dina widang perikanan jeung industri. Iwal ti anu geus disebutkeun di luhur, aya ogé warga anu jadi tukang wangunan, pertambangan, jeung pagawé negri sipil Suseda 2006, BPS.

Masarakat kota Cirebon lolobana ngagem agama Islam, tapi aya ogé anu ngagem Kristen, Budha jeung Konghucu.

Basa anu dipaké dina paguneman sapopoé nyaéta basa Sunda, jeung basa Cirebon Jawa-Cirebon minangka sarana komunikasi antar masarakat boh ti tingkat désa nepi ka tingkat pakotaan, maranéhna tetep masih maké éta basa minangka basa indung.                                     
 • Sunyaragi nyaéta salah sahiji kalurahan di kacamatan Kesambi, Kota Cirebon Propinsi Jawa Barat, Indonésia.
 • Pekiringan nyaéta salah sahiji kalurahan di kacamatan Kesambi, Kota Cirebon Propinsi Jawa Barat, Indonésia.
 • Kesambi nyaéta salah sahiji kalurahan di kacamatan Kesambi, Kota Cirebon Propinsi Jawa Barat, Indonésia.
 • Drajat nyaéta salah sahiji kalurahan di kacamatan Kesambi, Kota Cirebon Propinsi Jawa Barat, Indonésia.
 • Pekalangan nyaéta salah sahiji kalurahan di kacamatan Pekalipan, Kota Cirebon Propinsi Jawa Barat, Indonésia.
 • Kebonbaru nyaéta salah sahiji kalurahan di kacamatan Kejaksan, Kota Cirebon Propinsi Jawa Barat, Indonésia.
 • Kalijaga nyaéta salah sahiji kalurahan di kacamatan Harjamukti, Kota Cirebon Propinsi Jawa Barat, Indonésia.
 • Kecapi nyaéta salah sahiji kalurahan di kacamatan Harjamukti, Kota Cirebon Propinsi Jawa Barat, Indonésia.
 • Harjamukti nyaéta salah sahiji kalurahan di kacamatan Harjamukti, Kota Cirebon Propinsi Jawa Barat, Indonésia.
 • Argasunya nyaéta salah sahiji kalurahan di kacamatan Harjamukti, Kota Cirebon Propinsi Jawa Barat, Indonésia.
 • Larangan nyaéta salah sahiji kalurahan di kacamatan Harjamukti, Kota Cirebon Propinsi Jawa Barat, Indonésia.
 • Kota Dépok basa Indonésia: Kota Depok, Basa Sunda: ᮊ ᮒ ᮓ ᮕ ᮊ nyaéta hiji kota di Propinsi Jawa Kulon, Indonésia. Kota ieu aya di kiduleun Jakarta, nyaéta

Users also searched:

best knee replacement surgeon in the world, best surgeon for partial knee replacement, joint replacement surgery hospital india,

...
...
...