Back

ⓘ Cabang élmu
                                     

ⓘ Cabang élmu

  • Étimologi mangrupa cabang élmu basa anu ngulik asal - usul kecap sarta parobahan dina wangun jeung makna. id Etimologi diakses 29 Agustus 2015
  • organ nu midasar panyakit. Patologi minangka cabang élmu pangaweruh saterusna ngawangun dasar pamikiran élmu pangaweruh di satukangeun prakték médis. The
  • kanimatan jelema ku rupa rupa akal jelema. Kabéh élmu sosial budaya nalungtik kahirupan manusa. Unggal cabang élmu budaya sosiologi, psikologi, hukum, sastra
  • ngeunaan ukar - ukur bumi, nyaéta cabang tina matematika anu ngulik hubungan dina jero rohang. Catetan munggaran ngeunaan élmu ukur bisa disusud nepi ka ka
  • Fisiologi nyaéta cabang élmu biologi nu patali kana fungsi jeung kagiatan kahirupan atawa zat hirup organ, jaringan, atawa sél élmu faal. Fisiologi
  • meunangkeun produk anu bisa dipasarkeun. Ieu hal patali jeung élmu pertambangan, nyaéta hiji cabang élmu pangaweruh anu ngawengkun pagawéan néangan, nyidik, studi
  • partikel nyaéta cabang tina élmu fisika anu ngulik partikel dasar nu ngawangun barang jeung radiasi, sarta interaksi di antara maranéhanana. Élmu fisika ieu
  • di Kulon sok katelah filsafat moral moral philosophy Étika mangrupa cabang utama filsafat, sagigireun métafisika jeung épistémologi. An Introduction
  • umum, élmu komputer nyaéta élmu ngeunaan komputasi jeung information processing, boh dina hal hardware atawa software. Pikeun kaperluan praktis, élmu komputer

Users also searched:

...
...
...