Back

ⓘ Parabot
                                               

Ajug

Ajug nyaéta pangganjel damar sangkan caangna leuwih lega. Ajug bisa ogé disebut suku; tihang damar aya ajug nu ngahiji jeung damarna aya ogé anu misah, malahan ajug nunjul ogé kana barang séjén anu ngahaja dimangpaatkeu pikeun ganjel damar. Ajug sagigireun pikeun nambahaan caang rohangan, ogé mangrupa papaés rohangan utamana di kantor-kantor atawa imah jalma beunghar.

                                               

Akuarium

Akuarium nyaéta ruangan/tangki cai nu dipaké pikeun ngingon lauk hias anu sabagian atawa sakabéhna dijieun tina kaca. Akuarium biasana dianggo salaku hobi atawa usaha, boh skala leutik atanapi ageung. Ku sabab akuarium makhluk hirup aquatik, pengontrolan paraméter cai siga oxygén terlarut, kadar garam, sareng darajat keasaman kudu dilakukeun rutin sapopoe pikeun ngajaga kayaan cai optimal. Alat-alat anu dianggo pikeun ngontrol parameter cai gumantung sareng parameter na, conto na dissolved oxygen meter, salinity meter, sareng pH meter portable pikeun aquarium. Upami lauk nu biasa na dipeli ...

                                               

Botol

Botol nyaéta hiji wadah biasana mibanda beuheung rada panjang jeung liangna leuwih leutik ti batan awakna. Sabalikna tina pelés/ stoples /kéler, paragi mukana béda saeutik ukurana ti batan awakna. Botol ilaharna dijieun tina kaca, taneuh liat, plastik, almunium atawa bahan séjén anu sakira-kira mibanda kakuatan anu sarua. Botol biasana mah dipaké nyimpen sabangsaning cai, minyak, kimia, obat-obatan jeung sajabana. Supaya eusina henteu bahé, botol dibekelan tutup, anu ngarana tutup botol dipasang dipaling luar aya ogé anu dipasang tutup bagian jerona atawa cocokna internal. Kiwari tutup bot ...

                                               

Buyung

Buyung nyaéta barang garabah wadah cai atah. Wangun beuteungna méh buleud jeung palebah beungeunna leutik. Gedéna kira-kira sagedé beuteung jelema. Gunana buyung saperti kendi pikeun ngala cai, tapi aya ogé nu sok dipaké pabéasan.

                                               

Carangka

Carangka nyaéta wadah anu dijieun tina awi beunang nyasap. Wanguna kawas tolombong, pédah baé sasapan leuwing carang tur ilaharna dijieun tina kulit awi nu rada kandel. Dina wujudna, carangka mah leuwih basajan sasapan awi leuwih karandel jeung carang. Carangka dimangpaatkeun pikeun wadah mangsa ngala jukut atawa ngarit, ngunjalan hasil tatanén, ngawadahan runtah, panundaan parabot anu teu dipaké, jeung sajabana. Carangka dijieun tina awi tali nu kermeujeuhna lumiat, sagigireun gampang mangsa neukteukan ogé awi tali mah henteu rangu atawa gampang pites. Kiwari tukang nyieun carangka henteu ...

                                               

Centing

Centing nyaéta parabot dapur paranti ngawadahan uyah bubuk atawa gula bodas. Wangunna kawas emuk ngan mibanda tutup, bahanna dijieun tina taneuh tela beunang meuleum aya ogé nu dijieun tina keramik atawa kaca. Ilaharna centing ditunda teukeut hawu maksudna sangkan uyah heunteu ganpang téés ku sabab kahaneutan. Uyah dijero centing mah gampang téés atawa ngabatu umpama katiisan, sangkan gampil murulukeun uyah anu ngabatu sok di déangkeun heula kana seuneu hawu. Urang batak nyebut kana wadah uyah téh parsisiraan. Urang Riau nyebutna kampil. di Sulawesi nyebutna balase ilaharna diteundeun dina ...

                                               

Garu

Garu nyaéta parabot tukang tani anu siga wuluku maké papan malang nu di handapna dihuntuan ku kai, ditarikna ku munding. Garu gunana pikeun ngaratakeun leutak bari sakalian ngumpulkeun jukut di sawah nu beunang ngawuluku. Ngaguguntur balong nu loba leutakna sok maké garu anu teu maké huntu bari disedekkeun ka lebah kuluwung. Garu kitu potonganana leutik sarta ditarikna ku leungeun. Garu huntuan sok disebut ogé garu rénténg.

                                               

Gayung

Gayung nyaéta sisiuk cai di kamar mandi. Umumna kamar mandi di tiap imah di Indonésia mah miboga gayung salaku pasangan tina bak mandi. Ieu gayung téh asalna mah sebutan umum pikeun sisieuk cai, kaasup dina nyebutkeun siwur. Ngan kiwari gayung téh dibasakeun kana sisiuk cai anu dijieun tina bahan palastik. Ari alesan dijieun tina palastik téh lantaran biayana leuwih murah jeung leuwih hampang dina palebah makéna. Ari kagunaan utamana nya pikeun nyiuk cai, boh cai tina bak mandi atawa cai tina buyung. Pamakéan gayung di kamar mandi kacida dibutuhkeun pisan, komona mah kamar mandi nu teu aya ...

                                               

Jarum

Jarum nyaéta parabot lembut tina beusi pikeun kupat-kaput. Wangunna panjang-leutik, tungtungna méncos. Panjangna kurang leuwih opat sénti.

                                               

Kasét

Kasét nyaéta wadah plastik kalawan pita magétik anu bisa muter tina hiji gelendong ka gelendong anu séjén. Asalna ti basa Perancis, nyaéta cassette anu hartina" kotak leutik”. Ti taun 1970 nepi ka 1990-an, kaset mangrupa salah sahiji format média anu pangumumna dipaké dina industri musik. Kaset diwangun ti kumparan-kumparan leutik. Kasét mimiti diwanohkeun ku Phillips dina taun 1963 di Éropa sarta taun 1964 di Amérika Sarikat, kalayan ngaran Compact Cassette. Saterusna kasét beuki populér di industri musik salila taun 1970-an sarta lila ka lilaan jadi maké Piringan Hideung. Produksi badag ...

                                               

Kendi

Kendi nyaéta wadah paranti nendeun cai nginum, asalna tina taneuh liat anu wangunna buleud, beuheungna panjang. Kendi téh mangrupa barang gagarabahan pikeun wadah cai, biasana lamun cai ditendeun dina kendi osok jadi tiis. Biasana kendi osok ditendeun dina luhureun méja paranti dahar.

                                               

Koja

Koja nyaéta kantong beunang nganyam/ngajujut anu dijieun tina kulit kai beunang ngagintir atawa ngarara, dipaké paranti mawa barang anu henteu pati gedé. Koja dipakéna ku jalan disoréndangkeun kana taktak, baheula mah koja téh dimangpaatkeun pikeun mawa bekel mangsa miang ka kebon, huma, leuweung atawa ka sawah, kitu ogé pikeun ngawadahan barang balanjaan mangsa indit ka pasar. Taya lian urang Baduy anu ngamumulé kamonésan nyieun kantong koja nepi ka kiwari. malahan ku juljolna warga saluareun baduy anu ngadon arulin ka éta daérah baduy, geus mantuan ngaronjatkeun hasil jujutan kantong koj ...

                                               

Korék api

Korék api atawa kerékan nyaéta parabot pikeun nyundut roko, ududeun, damar, lampu, jeung sajabana. Sok disebut ogé gerétan, kayu api, korék atawa kerék api. Eusi kerékan disebutna siki kerékan. Korék - Korék Api modérn dijieun alatan kapanggihna fosfor, hiji zat anu néwak seuneu dina suhu anu pohara rendah. Taun 1681, saurang berkebangsaan Inggris, ngaranna Robert Boyle, ngasupkeun potongan kai anu geus dikokolakeun jeung walirang kana campuran walirang sarta fosfor. Tapi korék api éta gampang kabeuleum, ku kituna penemuanna henteu kapaké. Korék api praktis anu kahiji dijieun di Inggris ku ...

                                               

Kuluwung

Kuluwung nyaéta solobong buleud anu dipaké pikeun ngocorkeun cai. Kuluwung ogé nunjul kana solobong tina bahan kai anu dipaké awak kendang, bedug, dogdog jeung waditra séjén anu wangunna kurang leuwih sarua. Kuluwung sok disebut ogé talang, dina basa Inggris disebut pipe.

                                               

Kéler

Kéler atawa toplés wawadahan anu baku wangunna silinder atawa rada nyongcot, bahanna biasana mah dijieunna tina kaca, palastik atawa kramik. Ari liangna aya di bagéan luhur kalawan badag teu kawas botol nu liangna leutik, sarta aya tutupan nu bisa dipasangkeun kana derat palebah liang dina kéler. Téhnik panutup kéler téh mémang nu ilahar mah maké sistim derat nu mana dina beuheung liang kéler téh aya deratan, ogé dina tutup bagéan jerona aya deratan, sanajan kitu aya téhnik tutup kéler séjén nu sok dipaké di antarana aya téhnik tutup dedet nu dina palebah tutupna téh aya karétan, sangkan l ...

                                               

Kélé

Kélé nyaéta wadah paranti ngunjal cai bersih ti pancuran atawa tampian anu dijieun tina tangkal awi. Kélé mangsa dibawa bisa dijingjing bisa ogé disorén, sangkan babari mawana kélé dipasang tali pikeun nyorén atawa ngajingjing. Kélé wanguna kawas lodong bédana kélé mah bisa dijingjing ku budak atawa dikélék, lodong mah teu bisa ku lantaran leuwih panjang jeung badag. Awi pibahaneun nyieun kélé kudu kandel sangkan kuat tur mibanda buku anu panjang sangkan loba eusina ilharna kélé dijieun tina awi bitung, kélé masih kénéh dipaké nepi ka kiwari utamana di daérah pasisian, pilemburan, jeung ka ...

                                               

Pengki

Pengki atawa sérokan mangrupa parabot basajan paranti ukat-akut, ungkat angkat, jeung mindahkeun matérial laleutik, kayaning taneuh, batu bara, batu split, salju, keusik, jeung sajabana. Ari di wewengkon sunda, ieu pengki téh ilaharna dipaké pikeun ngawadahan runtah nu saterusna dipiceun kana carangka runtah. Pengki paranti miceun runtah mah dijieunna tina anyaman awi atawa tina palastik. Aya ogé pengki nu dijieun tina gelempengan waja, beusi atawa kaléng. Pengki téh geus loba pisan macem-macemna, jeung geus diluyukeun pikeun rupa-rupa kaperluan jeung kaayan lingkungan.

                                               

Pipiti

Pipiti nyaéta wadah anu dijieun tina anyaman tangkal awi benang meulahan aripis wangunna segi opat, ilaharna pipiti dipaké ngawadahan sabangsaning sambara, uyah, sangu, lalawuh, jeung sajabana.

                                               

Poci

Poci nyaéta pakakas dapur paranti ngawadahan cai keur inumeun, bisa cai hérang, cai téh, kopi, jeung sajabana dina kaayaah panas atawa tiis. Poci dijieun tina taneuh tela, keramik, jeung logam, tukang nyieun poci disebutna panjunan.

                                               

Sirib

Sirib nyaéta prabot pikeun ngala lauk wanguna jaring pasagi. Sirib katelah ogé tangkul atawa anco ilahar dipaké ngala lauk di balong, situ, rawa, jeung susukan anu caina teu pati jero jeung nyéot. Saméméh dipaké, unggal juru jaringna dicantelkeun heula kana awi pangbatek sangkan mébér tur gampang teuleum ka jero cai. Tuluy awi pangbatekna di pasangkeun kana kuluwung cacangked anu ditalikeun kana gagang paranti narik sirib tijero cai. Gagang paragi ngangkat sirib ti jero cai panjangna kurang leuwih 2 - 4 méter, gedé awi pangbatekna kurang leuwih dua ramo. Jaring sirib ilaharna dijieun tina ...

                                               

Siwur

Siwur nyaéta parabot paranti nyiuk cai tina jero gentong, dijieunna tina batok kalapa anu dibeulahkeun luhurna, nepi ka wangunna buleud cekung. salah sahiji sisina dibéré panyekelan anu dijieunna tina awi atawa kai. Siwur umumna ditunda dina luhureun gentong atawa dikaitkeun kana témbok dapur. Kiwari pamakéan siwur geus mimiti kaéréh kaganti ku gayung anu dijieunna tina palastik atawa kaléng.Siwur dipaké pikeun nyiuk cai, misalna tina gentong.Aya sababaraha upacara adat anu maké siwur nyaéta ngamandian awéwé nalika nujuh bulanan jeung siraman nalika saméméh ijab kabul. Siwur di daérah Tasi ...

                                               

Tolombong

Tolombong téh nyaéta parabot rumah tangga anu dijieun tina anyaman tangkal awi beunang meulahan tur diipiskeun, ilaharna dipaké paranti ngawadahan paré, hui, jukut, dahareun, jeung réa-réa deui, mangsana dibawa tolombong téh biasana dikélék, disuhun, jeung ditanggung.

                                               

Téko

Téko nyaéta wadah cai anu bisa dijingjing ka mamana. Asalna tina basa Cina.Téko osok dipaké paranti nganteuran cai nginum biasana cai entéh, nganteuran ka jalma-jalma anu eukeur gawé di sawah atawa kebon jst. Téko biasana aya gagang paranti panyepenganana pikeun dijingjing. Lamun téko tina bahan seéng dijerona osok dilapisan email.

                                               

Sisir

Sisir ieu miboga liang di bagéan tengahna. Liang ieu miboga fungsi pikeun sirkulasi hawa jeung ngagancangkeun prosés pikeun ngagaringkeun buuk.Sikat ieu biasa dipaké nalika prosés ngagaringkeun buuk maké hair dryer. Umumna wangunna buleud nepi ka sikat ieu miboga fungsi tambahan pikeun nambahan volume buuk.

                                     

ⓘ Parabot

  • Pancarakén sok disebut ogé pacarakén nyaéta lima setel parabot dapur: lalayah & katél sunduk & cucutik sééng, dalung & pendil pangarih & céntong wawadahan
  • Panci nyaéta ngaran wawadahan nu kaasup parabot dapur atawa lalayah tina logam, maké turub jeung dirampud ku imilye, aya ogé nu dijieun tina aluminium
  • Jarum nyaéta parabot lembut leutik pisan tina beusi pikeun kupat - kaput. Wangunna panjang - leutik, tungtungna méncos. Panjangna kurang leuwih opat sénti
  • aya baskom maké standar eusi cai antiséptik. Ka ayeunakeun baskom jadi parabot di dapur. Danadibrata, R.A. 1 Desember 2009 Kamus Basa Sunda R.A. Danadibrata
  • Kalimantan Tengahjeung Jawa. Loba dimangpaatkeun pikeun : bahan parabot dapur, parabot nguseup, mébel, tali, jeung wawadahan séjén anu dianyam nyiru
  • jukut atawa ngarit, ngunjalan hasil tatanén, ngawadahan runtah, panundaan parabot anu teu dipaké, jeung sajabana. Carangka dijieun tina awi tali nu kermeujeuhna
  • Rancatan nyaéta parabot pikeun tunggang - tanggung biasana nu disalangan. Rancatan dijieunna tina haur, sabab haur mah kuat jeung liat lamun dipaké emplad - empladan
  • utamana asal Tasikmalaya sarta Garut. Maranéhanana loba ngajual rupa - rupa parabot rumah tangga. Pakasaban anu pokok di masarakat Sunda téh aya 3, nyaéta :
                                               

Baskom

Baskom nyaéta jambangan tina séng diimailan. Baskom gunana pikeun wadah cai nu rék dipaké sibanyo leungeun jeung bangunna saperti pané bunder cekung. Di unggal kamer di rumah sakit sok aya baskom maké standar eusi cai antiséptik. Ka ayeunakeun baskom jadi parabot di dapur.

Bubu
                                               

Bubu

Bubu nyaéta parabot pikeun ngala lauk dina cai palid. Dijieunna tina awi sapeti galar kerep, bangunna buleud-panjang jeung supaya lauk nu geus asup teu bisa kaluar deui di jerona diseuweuan. Naheunkeun bubu dikedengkeun sungutna disanghareupkeun ka hilir.

                                               

Burang

Burang nyaéta cubluk jero nu di luhureunana dituruban atawa dirimbunan pikeun naheunan sato galak. Di jerona dirucuhan, tapi burang nu dipaké pikeun naheunan sato ingueun tara dirucuhan.

Cempor
                                               

Cempor

Cempor nyaéta alat pikeun nyaangan rohangan anu maké bahan bakar minyak keletik, damar atawa minyak tanah. Biasana disebut ogé minangka lampu témpél. Bahanna dijieun tina kaléng atawa botol kaca. Dipakéna bisa diteundeun dina méja atawa biasa ogé dicantélkeun kana paku dina bilik atawa bata.

Emuk
                                               

Emuk

Emuk nyaéta cangkir anu dijieun tina logam, aya ogé anu dijieun tina beling biasa leuwih gedé ti batan cangkir ukuran biasa bari biasana aya tutupna di luhur sok disebut ogé bekong paranti nginum.

Padaringan
                                               

Padaringan

Padaringan ; pabéasan nyaéta wadah anu dimangpaatkeun pikeun nunda béas anu rék diasakan. Padaringn wujudna gentong atawa grabah tina taneuh, kiwari wadah béas geus leuwih moderén tur higiénis. Padaringan kebek ku béas sok dilarapkeun kana kaayaan anu moal kakurangan ku béas atawa dina kaayaan hirup keur subur. Padaringan sok diperenahkeun di jero goah, anu mana teu meunang sagawayah jalma asup ka goah kajaba kaum awéwé, lalaki mah teu meunang asup.

                                               

Pancarakén

Pancarakén sok disebut ogé pacarakén nyaéta lima setel parabot dapur: pangarih & céntong lalayah & katél wawadahan angeun jeung wadah kéjo sunduk & cucutik sééng, dalung & pendil

Pecut
                                               

Pecut

Pecut nyaéta hiji alat anu dijieun tina rangrang kai, hoe, atawa iteuk nu disambung ku lantenan tali anu gunana pikeun ngagitik ingon-ingon sarupaning munding atawa sapi sangkan manut sakahayang anu ngurus.

Sinduk
                                               

Sinduk

Sinduk nyaéta séndok badag dijieun tina batok maké gagang. Sinduk aya nu dijieun tina kaléng, séng, alumunium atawa palastik. Ari gunana pikeun nyiukan angeun tina katél, lalayah jeung saterusna ti éta.

Tampir
                                               

Tampir

Tampir nyaéta parabot paragi moé paré atawa gaplék dijieun tina awi anu dianyam kawas nyiru ngan ukuranana leuwih gedé, bari buleud kawas gilinding setum. Biasana dipaké moé paré atawa nu séjéna di buruan imah. Kiwari tos jarang dipaké kalindih ku teknologi modéren atawa maké terepal, samak, karung atawa ogé moé paré dina pakarangan atawa pakarangan nu dibeton. Tapi sok aya ogé zaman now téa nu nyoréang katukang ngahaja ngoléksi pakakas heubeul.

Users also searched:

...
...
...