Back

ⓘ Déwan Pangwakil Rahayat Républik Indonésia
Déwan Pangwakil Rahayat Républik Indonésia
                                     

ⓘ Déwan Pangwakil Rahayat Républik Indonésia

Déwan Pangwakil Rahayat Républik Indonésia atawa sakapeung disebut Déwan Pangwakil Rahayat nyaéta lembaga luhur nagara anu kasusun dina sistem tata nagara Indonésia minangka lembaga wawakil rahayat. DPR kasusun ku anggota partéy pulitik anu dipilih langsung tina pemilihan umum.

                                     

1. Dasar Papagon

Dumasar kana fungsina, lembaga anu aya patalina jeung DPR nyaéta DPRD. Anu wilayah gawéna di tingkat provinsi disebut DPRD Propinsi sedengkeun di tingkat kabupatén/kota disebut DPRD Kabupatén/Kota. Ditilik dina UU Pemilu No 10 taun 2008 ditetepkeun yén:

  • Jumlah anggota DPR RI nyaéta 560 urang;
  • Jumlah anggota DPRD Propinsi sakurang-kurangna 35 urang jeung saloba-lobana 100 urang;
  • Jumlah anggota DPRD Kabupatén/Kota sakurang-kurangna 20 urang jeung saloba-lobana 50 urang.

Kaanggotaan DPR diresmikeun ku kaputusan présiden. Sarta dipiharep anggota DPR kudu domisili di puseur dayeuh nagara. Mangsa jabatan DPR nyaéta lima taun sarta dipungkas nalika anggota DPR anu anyar ngucapkeun sumpah/jangji. Saméméh diistrénan, anggota DPR ngucapkeun sumpah/jangji babarengan anu dipingpin ku Ketua Mahkamah Agung dina sidang Paripurna DPR.

                                     

2. Fungsi

Aya tilu fungsi DPR nyaéta: législasi, anggaran jeung pangawasan.

Fungsi Législasi

Fungsi législasi nyaéta DPR boga fungsi minangka lembaga anu nyieun undang-undang babarengan jeung présiden.

Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran nyaéta DPR boga fungsi minangka lembaga anu boga hak pikeun netepkeun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atawa APBN.

Fungsi Pangawasan

Fungsi pangawasan nyaéta DPR boga fungsi minangka lembaga anu ngawas jalanna undang-undang di pamaréntahan.

                                     

3. Hak DPR RI

Iwal ti fungsi, DPR ogé boga hak nyaéta: Hak interpelasi, angkét, jeung menyatakan pendapat.

Hak Interpelasi

Hak interpelasi nyaéta hak DPR pikeun ménta katerangan ka pamaréntah ngeunaan kawijakan pamaréntah anu penting jeung penting sarta boga dampak mangpaat pikeun kahirupan masarakat.

Hak Angkét

Hak angkét nyaéta hak DPR pikeun nalungtik hiji kawijakan pamaréntah anu disawang bakal pagedrug jeung aturan undang-undang.

                                     

3.1. Hak DPR RI Hak Interpelasi

Hak interpelasi nyaéta hak DPR pikeun ménta katerangan ka pamaréntah ngeunaan kawijakan pamaréntah anu penting jeung penting sarta boga dampak mangpaat pikeun kahirupan masarakat.

                                     

3.2. Hak DPR RI Hak Angkét

Hak angkét nyaéta hak DPR pikeun nalungtik hiji kawijakan pamaréntah anu disawang bakal pagedrug jeung aturan undang-undang.

                                     

3.3. Hak DPR RI Hak Ngedalkeun Pendapat

Hak ngedalkeun pendapat nyaéta hak DPR pikeun ngébréhkeun sawangan kana kawijakan pamaréntah ngeunaan kawijakan luar biasa anu aya di jero nagara sarta ku rékomendasi solusi atawa minangka tindak lanjut jalana hak interpelasi jeung hak angkét. Pikeun ngagampangkeun tugas anggota DPR, dijieun komisi-komisi anu kerjasama jeung pamaréntah minangka mitra gawé.

                                     
  • Citakan: Tata Nagara Républik Indonésia Déwan Pangwakil Daérah Républik Indonésia atawa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia disingget DPD RI atawa
  • taun1931 nika 1941 dios jadi anggahota Volksraad, nu jadi pibakal ti Déwan Pangwakil Rahayat di mangsa payun. Kahirupan sapopoé Oto Iskandar di Nata téh éstuning

Users also searched:

...