Back

ⓘ Sultan Maulana Yusuf
                                     

ⓘ Sultan Maulana Yusuf

Sultan Maulana Yusuf salah sahiji anu nyebarkeun Islam di tatar Sunda hususna Banten. Mantenna janten panutan sakaligus janten raja anu ngawitan di karajaan Banten, sanajan mantenna sanés asli urang Sunda nanging ku kaaripan, kasabaran dina nyebarken agama Islam di wewengkon Sunda hususna di kawasan Banten dugikeun ka mantenna tiasa ngéléhkeun sagala kamusrikan anu di jaman harita didewa-dewa ku masarakat Banten. Tah, ti jaman harita Sultan Maulana Yusuf diangkat sareng dinobatkeun janten raja anu linuhung sareng sugih ku pangaweuruh di kawasan Banten.

                                     
  • Maulana Muhammad, Sultan 1585 - 1590 M nyaéta pangawasa ka - 3 kasultanan Banten, ngaganti bapana, Sultan Maulana Yusuf Anjeunna diangkat jadi sultan dina
  • 1552 - 1570 Sultan Maulana Yusuf - Panembahan Pakalangan Gedé 1570 - 1580 Sultan Maulana Muhammad - Pangéran Ratu Ing Banten 1580 - 1596 Sultan Abul Mafakhir
  • Masjid heubeul nu diadegkeun ku Maulana Yusuf Sultan Banten 1570 - 1580 Perenahna di désa Kasunyatan, kacamatan Kasemén, kabupatén Sérang. Sakuriling
  • pamaréntahan Sultan - sultan Banten. Sultan - sultan Banten nu dimaksud nyaéta: Sunan Gunung Jati Maulana Hasanudin Maulana Yusuf Maulana Muhammad, Sultan Abulmafakhir
  • Ratu I naék tahta Cirebon ngagantikeun Fatahillah Maulana Yusuf naék tahta Banten ngagantikeun Maulana Hasanuddin 1578: Prabu Geusan Ulun naék tahta Sumedang
  • 1651 bin Sultan Abdul Mufahir Mahmud Abdul Qodir bin Maulana Muhammad bin Maulana Yusuf bin Maulana Hasanudin Pangéran Sabakingkin bin Sunan Gunung Djati

Users also searched:

...
...
...