Back

ⓘ Aristoteles
                                               

Aristokrasi

Aristokrasi nyaéta salah sahiji wangun pamaréntahan anu dicekel ku raja atawa kaom bangsawan. Inohong atawa jelema anu percaya kana ieu sistim pamaréntahan téh disebutna aristokrat. Pamadegan séjén ngeunaan wangenan aristokrasi nyaéta wangun sistim pamaréntahan, anu mana hiji kakawasaan pangluhurna dicekel ku kelompok anu miboga hak anu isitiméwa. Aristokrasi asal kecapna tina basa Yunani anu miboga harti aturan panghadéna. Disebut aturan panghadéna téh lantaran bisa ngaruntuhkeun sistim pamaréntahan monarki dina mangsana. Ieu kelompok ogé patukang tonggong jeung sistim pamaréntahan démokr ...

Aristoteles
                                     

ⓘ Aristoteles

Aristoteles nyaéta salah saurang filsuf gedé sapanjang sajarah dunya. Rupa-rupa tuisanana jadi dadasar pikeun kamekaran élmu falsafah, fisika, matématika, pulitik, pamaréntahan jeung pangaweruh alam.

Aristoteles lahir di Stagira Chalcidice, Thracia, Yunani taun 384 SM. Anjeunna katurunan saurang ahli tatamba ti Makédonia. Aristoteles ancrub kana pamikiran jeung pangaweruh ti mimiti umur 17 taun. Anjeunna guguru jeung Plato anu satuluyna jadi pangajar di Akademi Plato salila kurang leuwih 20 taun. Nalika muridna Alexander Agung ngawasa di Makédonia, Aristoteles balik deui ka Yunani jeung ngadegkeun akademi anu dingaranan Lyceum. Sabada kakawasaan Alexander Agung nyirorot jeung ahirna runtag, Aristoteles hirup dina panglumpatan pikeun ngingkahan pembunuhan siga anu dialaman ku Socrates. Anjeunna ahirna tilar dunya di pangungsian taun 322 SM

Pangaruh Aristoteles kana cara mikri Barat pohara jerona. Dina jaman baheula jeung pertengahan, hasil karyana ditarjamahkeun kana basa-basa Latén, basa Arab, basa Italia, Perancis, Ibrani, Jerman jeung Inggris. Panulis-panulis Yunani anu mucunghul sabadana, kitu ogé filuf-filsuf Byzantium diajar kana karyana jeung neundeun rasa kagum anu pohara gedéna.

                                     
  • Plto jeung Aristoteles nyaéta guru - guru anu mangaruhan kana sajarah Yunani. Ku sabab kitu, para filosof Arab ngebréhkeun yén Aristoteles salaku guru
  • Retorik nyaéta istilah nu muncul dina paham aristoteles anu nganggap puisi atawa karya sastra mangrupa salasahiji wanda imitation tironan sastra museurkeun
  • Fisika Fisika Terapan: Albert Einstein Alessandro Volta Archimedes Aristoteles Arthur Compton Baharuddin Jusuf Habibie Blaise Pascal Carl Friedrich
  • masarakat anu bararéda dumasar kana sajarah, lokasi, budaya jeung karesepna. Aristoteles ngahartikeun musik minangka ébréhan kakuatan tanaga batin jeung kakuatan
  • laut internasional. 1978 China nyabut larangan pikeun karya - karya Aristoteles William Shakespeare jeung Charles Dickens. 1979 Républik Iran jadi
  • dipikawanoh pambagian 3 jangreu utama sastra sapertos anu di ungkabkeun ku Aristoteles Teeuw, 1988: 108 - 109 nyaéta : épik, lirik, jeung dramatik. Jadi, dina
  • filsafat sarta pamikiranna méré pangaruh gedé kana pamikiran Plato sarta Aristoteles Pythagoras gumelar di pulo Samos, kolotna Mnesarchus tukang dagang nu
  • 1500 nu dimimitian ku Italia. Panulis - panulis di Italia diajar Puitika Aristoteles jeung Seni Puisi Horatius minangka tatapakan dina nulis esei - eseina.

Users also searched:

...
...
...