Back

ⓘ Abdul Kodir Jaélani
Abdul Kodir Jaélani
                                     

ⓘ Abdul Kodir Jaélani

Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qodir bin Abi Shalih Zango Dost Al-Jaelani upami Séh Abdul Kodir Jaélani lahir di Jailan atawa Kailan taun 470 Hijriyah/ 1077 Maséhi, nepi ka ditambahkeun kecap Al-Jaelani atau Al-Kailani atawa Al-Jiliydan. Nénéhna Abu Muhammad. Inyana sok dilandih Muhyi ad-Din, al Ghaust al-A’zham, Sulthanul Auliya’ Ghaust al-Pak, jeung lian ti éta. Séh Abdul Kodir Jaelani téh ulama kahot, kamashur ngadegkeun jeung nyiarkeun salah sahiji tarékat kahot di dunya nyaéta Tarékat Qodiriyah.

wajar lamun kiwari loba kaum muslim anu muji-muji jeung micinta inyana, samalah mah kakuduan. Tapi lamun tepi ka ngagung-ngagungkeun darajatna ngaluhuran Rosululloh SAW, éta mah kakaliruan anu fatal pisan, lantaran Rosululloh SAW téh Nabi jeung Rosul anu darajatna moal bisa kaéléhkeun ku manusa mana baé ogé. Anapon kayakinan sabagian muslimin anu nganggap yén Séh Abdul Kodir Jaélani téh salaku wasilah perantara nalika ngadarunga; yén moal diijabah dungana ku Alloh, iwal ngaliwatan Séh Abdul Kodir Jaélani, ieu ogé kayakinan anu sasab pisan.

                                     

1. Kaahéngan-kaahéngan Nalika Dibabarkeun

  • Dina maleman kalahiranana, kurang leuwih 11.000 orok lalaki lahir di Jilan. Éta orok sakabéhna jaradi wali Alloh.
  • Dina malem dibabarkeunana, bapana ngimpi patepung sareng kangjeng Nabi Muhammad SAW. Dina ngimpina Nabi Muhammad SAW ngucapkeun pangwilujeng: "Ya Abu Shalih, Alloh nu Mahakawasa parantos nganugerahkeun budak nu soléh; kakasih kuring jeung kakasih Alloh; pangmulyana di antara auliya jeung aqthab."
  • Nalika dilahirkeun, dina pundukna aya tanda mangrupa tapak sampéan Rosululloh SAW. Ieu téh tanda walayahna kawalianana.
  • Inyana lahir dina bulan Romadon, sapanjang bulan Romadon teu kungsi nyusu sanggeus liwat waktu saur, jeung saméméh datangna waktu buka. Hartina, inyana geus mimiti puasa ti barang gubrag ka dunya.

Users also searched:

...