Back

ⓘ Tayub
                                     

ⓘ Tayub

Ibing Tayub nyaéta salah sahiji ragem ibingan anu hirup di Jawa Kulon. Istilah Tayub dina Ibing Tayub, sajalan jeung sajarah ayana, asalna ti basa Jawa sayub atawa anayub. Ibingan ieu muncul di Jawa Kulon, utamana Sumedang, nalika Sumedang diparentah ku Bupatina nu ka-18 nyaéta Pangeran Suria Kusumah Adinata Ibing Tayub mangrupa pagawéan ngigel lalaki dikebat bari dibendo, dibaju alus nyanghareupan sababaraha urang ronggéng. Nayub di jaman baheula téh kalangenan priyayi, para ménak, para gegedén. Nayub cara babah papakéanana dicalana pantolan panjang, di baju dibédahan tutup jeung bubudugulan ari soderna dikarémbongkeun, dina nayub biasana nu dipaké gamelan sarupan pélog.

                                     

1. Sajarah

Saperti halna Tembang Sunda Cianjuran jeung Seni Degung, Ibing Tayub ogé mangrupa kasenian ménak. Mimitina Ibingan ieu mangrupa Ibingan husus keur priyayi pendopo kabupaten salaku Ibing kalangenan lalaki menak. Dini mimiti kamunculanna, Ibingan ieu ngan saukur gerak-gerak Ibing saayana nurutkeun kaparigelan sewang-sewangan nu ngibing. Ku kituna gerakna sakapeung bébas asal saluyu jeung sora gamelan anu nyarenganna. Salajengna mekar ka gerak anu geus dianggep saluyu. Nyampurnakeun Ibingan ieu ku sabab unggal nu ngibing, pajabat-pajabat lingkungan gupermen pamaréntahan, hayang nembongkeun kaéndahan gerak-gerak ibingna ka majikanna. Keur ngaronjatkeun kaéndahan gerak tarina, ku kituna Ibingan Tayub ieu dilengkepan ku gerak-gerak ibing nu aya di Ibing Topeng Cirebon, disagigireun gerak ibing ti pencak silat. Ku sabab kitu, dina Ibing tayub nu hirup ayeuna, katempo ayana gerak ibing campuran antara Ibing Wayang, Ibing Topeng Cirebon, Ibing Penca Silat, jrr. ogé salaku Ibingan ti golongan ningrat Ibingan ieu ditampilkeun dina suasana resmi jeung tata krama nu tartib. Ibingan anu dibawakeun ku lalaki ieu, tema gerakna ngagambarkeun sikep tanggeuh jeung satria. Gagah, luwes, tartib jeung sopan keur ngaekspresikeun menak golongan karajaan di mangsa harita.

Ibing tayub mangrupa kabudayaan urang sunda saméméh perang sabagé pangaruh ti kabudayaan Jawa, biasana diayakeun ku nu hajatan atawa acara - acara di Kabupatén.Dina jaman Hindia Belanda ménak kudu bisa ngibing alatan ibing nangtukeun kalungguhan hiji ménak. Dina tayuban ogé idéntik jeung mabok - mabokan, dina jaman kamerdekaan tayuban ngaleungit.

                                     
  • Menari Tayub Merti Desa Tegalrejo Suara Merdeka. Diakses tanggal 28 Mei 2020. Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah tanpa tanggal Tari Tayub
  • tari anu mangrupa hasil prosés mekarkeun ti gerak - gerak tari ti Tayuban. Tayub éta sorangan nyaéta kecap pagawéan ngigelna lalaki dikebat bari dibendo
  • tina ibing tledhek atawa tayub Ieu anu ngalantarankeun yén Gambyong mangrupa ibing anu gumelar di masarakat awam. Sabab tayub atawa tledhek mangrupa eunteung
  • tarian tayub ieu geus terkoordinir dina hiji jumplukan nu tangtu kalawan ngaran has séwang - séwangan. Biasana jumplukan - jumplukan tari tayub ieu réa aya
  • pamogoran panongton nu aktif aktif dina seni pintonan Ketuk Tilu Dogér Tayub pindah perhatiannana kana seni pintonan Kiliningan, nu aya di daérah basisir
  • Anjeunna kungsi guguru rupa - rupa kasenian kayaning Penca Silat 1920 tari tayub 1911 tari topéng Cirebon 1918, 1925 jeung tari wayang 1915 Anjeunna

Users also searched:

...
...
...