Back

ⓘ Kacapi rincik
Kacapi rincik
                                     

ⓘ Kacapi rincik

Kacapi rincik nyaéta waditra Sunda wangun kacapi anu méh sarupa jeung jentréng atawa kilung biasana sok dipaké bareng jeung kacapi indung dina pidangan kasenian mamaos tembang Sunda Cianjuran. Kacapi rincik sok disebut ogé kacapi anak. Ukuranna kawilang leutik, kira-kira panjang 80–100 cm, jangkungna 20–25 cm, lébarna 20–23 cm. Dina tungtung-tungtung bagian luhurna sok aya gelung an, aya nu gelungna dua atawa ngan ukur hiji. Jumlah kawat kacapi rincik biasana 15 siki anu boga nada-nada anu luhur. Pungsina pikeun meulit pola tabeuhan kacapi indung dina lagu-lagu jalan atawa panambih, sakapeung sok dipaké pikeun mélodi.

Titi laras anu dipaké dina kacapi rincik nyaéta degung, saléndro, madenda jeung mandalungan, disaruakeun jeung setélan laras kacapi indung gumantung kaperluan sarta setélan pamirigna. Sakapeung setélan laras kacapi rincik sok dibédakeun jeung setélan laras dina kacapi indung pikeun meunangkeun komposisi paréasi nada anyar, contona upama kacapi indung dina laras saléndro, kacapi rincikna dina laras madenda. Dina élmu karawitan, ieu hal téh disebut transposisi.

Kacapi rincik asup kana klasifikasi chordophone, sub klasifikasi zither anu wangun résonansina pasagi kotak, board zither. Upama ditilik tina cara maénkeunna, Kacapi rincik asup kana kelompok plucked chordophone.

Bahan anu dipaké pikeun nyieun kacapi rincik ilaharna sarua baé jeung bahan anu sok dipaké pikeun nyieun kacapi kayaning albiso, campaka, kananga jrrd.

                                     
  • media Sora kacapi laras saléndro Wincikan unsur nada dina hiji Kacapi Parahu Conto gambar Kacapi Parahu Kacapi Indung jeung Kacapi Rincik Kacapi koleksi
  • cara maénkeunna, Kacapi Indung asup kana kelompok plucked chordophone. Pureut Senar kawat kuningan Kacapi indung & Kacapi Rincik Gambar: Kacapi indung
  • Calung Gambang Arumba Terebang Dogdog Karinding Kecrék Kendang & kulantér Rebab Tarawangsa Kacapi Kacapi Indung Kacapi Rincik Jentréng Kilung Angklung
  • pangiring, nyaéta kacapi indung jeung kacapi rincik Kacapi indung biasana disebut kacapi parahu ku lantaran wangunna kawas parahu. Jumlah kacapi indung aya

Users also searched:

...