Back

ⓘ Kacapi indung
Kacapi indung
                                     

ⓘ Kacapi indung

Kacapi indung nyaéta salah sahiji wangun waditra kacapi dina karawitan Sunda anu kaasup kana kelompok alat musik string. Ilaharna kacapi indung dipaké pikeun mirig tembang Cianjuran atawa mamaos. Laras anu dipaké dina kacapi indung ilaharna pélog-degung, madenda, saléndro jeung mandalungan. Kacapi indung dijieun tina bahan kai

                                     

1. Wangun Kacapi Indung

Wangun kacapi indung méh sarupa jeung parahu alatan kitu kacapi indung sok disebut ogé kacapi parahu atawa kacapi gelung alatan wangun tungtung sisi-sisina méh sarupa jeung gelung, Iwal ti éta kacapi indung ogé sok disebut kacapi pantun alatan sakapeung sok dipaké mirig seni carita pantun. Warna kacapi indung umumna hideung. Senar atawa kawat kacapi indung jumlahna 18 anu dijieun tina bahan kuningan. Éta senar téh tuluy dipantengkeun ngaliwatan tumpangsari tuluy kana inang-inang dikaitkeun kana pureut sangkan ngahasilkeun nada anu tangtu jeung bisa dirobah di-tune/disetém ku cara muterkeun pureut saarah muterna jarum jam.

Kacapi Indung asup kana klasifikasi chordophone, sub klasifikasi zither anu wangun résonansina pasagi kotak, board zither. Upama ditilik tina cara maénkeunna, Kacapi Indung asup kana kelompok plucked chordophone.

                                     

2. Cara Nabeuh

Aya sabahabaraha cara nabeuh nyorakeun kacapi indung jeung kagunaanana. cara nabeuh kacapi indung aya anu dipaké pikeun mirig tembang bébas wirahma jeung mirig kawih wirahma tandak. mirig maké kacapi indung disebut ngindungan, ana pon mirig maké Kacapi Rincik disebut ngarincik.

pireng sora kacapi indung.

                                     

3. Laras Kacapi

Dina kacapi indung, aya opat laras anu dipake, nyaéta laras degung, madénda, mandalung, jeung saléndro. Umumna cara nabeuh kacapi indung tiap laras sami, mung ngagaduhan sora anu béda-béda.

                                     

4. Juru Kacapi Indung inohong

Di handap ieu sababarha urang juru kacapi Indung anu fokus dina widangna, di antarana:

 • Rd. Toto Sumadipradja.
 • Dohim Mang Dohim
 • Ruk-ruk Rukmana Bandung, 29 Maret 1950
 • Bakang Abubakar Mang Bakang
 • Bapak Tata Mang Tata
 • Apih Soma
 • Hadori
 • Gan-Gan Garmana Bandung,7 Oktober 1966
 • Soma Wijaya
 • Bapak Cacih
 • Juju Subari
 • Uking Sukri
 • Pak Emo
                                     

5. Rujukan

Babon/Réferénsi

 • Zanten, Wim van. Sundanese music in the Cianjuran style: anthropological and musicological aspects of Tembang Sunda. Dordrecht/Providence, Foris Publications 1989.
 • Hennawan, Deni. Tabuhan kacapi tembang Sunda Cianjuran; tinjauan musikologi terhadap teknik dan gaya permainan Uking Sukri. M.A. thesis U. Sumatera Utara, jurusan Etnomusikologi, Medan 1990. Pub!. dina Masyarakat Musikologi Indonésia 2 1, 1991.
 • Sukanda, Enip. Tembang Sunda cianjuran. Sekitar pembentukan dan perkembangannya. Bandung, ASTI 1984.
 • Sumardjo, Jakob. Simbol-simbol Artefak Budaya Sunda: tafsir-tafsir pantun sunda. Buku Tiga. Kelir. Bandung 2009.
 • Danadibrata, R.A. 2006. Kamus Basa Sunda. Bandung: Kiblat Buku Utama.

Tingali Video

Kacapi laras salendro: Conto tabeuhan kacapi indung pangapungan: