Back

ⓘ Lir ilir
                                     

ⓘ Lir ilir

ilir nyaéta kakawihan kaulinan barudak leutik urang Jawa jaman baheula, nu ceuk caritaan kolot mah dikarang ku salah sahiji Wali Songo. Kakawihan ieu ngandung palsapah agama Islam nu kacida jerona, nu nyaangan kaayaan kaislaman jaman harita nu saméméhna dipangaruhan ku budaya Hindu jeung Buda.

                                     

1. Téks

Teks asli

Lir ilir, lir ilir, tandure wus sumilir tak ijo royo-royo tak sengguh temanten anyar Cah angon, cah angon, penekna blimbing kuwi lunyu yo peneken kanggo mbasuh dodotiro kumitir bédah ing pinggir Dondomana jrumatana kanggo seba mengko sore mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. yo surako surak hiyo.

Tarjamah Sunda

Lir ilir, lir ilir, pepelakannana geus baruahan Arémplok héjo kawas pangantén anyar Budak angon, budak angon, pangnaékkeun balingbing éta Najan leueur pangnaékkeun pikeun ngumbah Papakéan saroéh di sisina Kaputan tur benerkeun pikeun séba engké soré Meungpeung caang bulanna, meungpeung lega pakalangannnana Hayu sarurak sok sarurak.

Users also searched:

...