Back

ⓘ Matematika
                                               

Akar kuadrat

Dina matematik, akar kuadrat wilangan riil non-negatip x dilambangkeun ku x {\displaystyle {\sqrt {x}}} sarta ngagambarkeun wilangan riil non-négatip nu mangrupa kuadrat nyaéta x. Contona, 9 = 3 {\displaystyle {\sqrt {9}}=3} saprak 3 2 = 3 × 3 = 9 {\displaystyle 3^{2}=3\times 3=9}. Conto ieu nembongkeun yén akar kuadrat bisa dipaké keur ngaréngsékeun persamaan kuadrat saperti x 2 = 9 {\displaystyle x^{2}=9} atawa leuwih ilahar a x 2 + b x + c = 0 {\displaystyle ax^{2}+bx+c=0}. Ngalegaan tina konsép akar kuadrat keur wilangan riil négatip nyaéta dina wilangan imajinér jeung wilangan komplék ...

                                               

Algoritma

Algorit Séarch and enumeration. Many problems such as playing chess can be modélled as problems on graphs. A graph exploration algorithm specifies rules for moving around a graph and is useful for such problems. This category also includes the search algorithms and backtracking. Linéar programming. When you solve a problem using linear programming you put the program into a number of linear inequalities and then try to maximize or minimize the inputs. Many problems such as the maximum flow for directed graphs can be stated in a linéar programming way, and then be solved by a generic algori ...

                                               

Aljabar

Aljabar mangrupa cabang tina bidang kaélmuan matématika nu kapanggih ku Abu Abdullah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Ngaran aljabar sorangan dicokot tina basa Arab "al-jabr" nu mibanda harti hubungan atawa pakampungan. Aljabar bisa dihartikeun minangka cabang matematik nu ngulik konsép atanapi prinsip basajan jeung ngaréngsékeun masalah ku cara ngagunakeun lambang atawa aksara nu tangtu. Contona, dina aljabar nu ilahar ngagunakeun hurup / lambang x anu ngagambarkeun nilai a nomer nu rék ditéangan. Konsép aljabar dipaké ku matematikawan dina prosés néangan pola hiji nomer.

                                               

Average

Dina matematik, aya loba métodeu keur ngitung average atawa central tendency tina hiji susunan n data. métodeu anu umum dipaké, jeung geus umum dijadikeun acuan keur ngitung the average, nyaéta arithmetic mean. Bisa dilongok table of mathematical symbols keur nerangkeun simbol anu digunakeun.

                                               

Balok

Balok nyaéta bangun rohang tilu diménsi anu dijieun ku tilu pasang pasagi bener atawa pasagi burung, kalawan sahenteuna sapasang ti antarana ukuranana béda. Balok anu dijieun ku genep pasagi bener disebut kubes.

                                               

Bunderan (élmu ukur)

Dina géométri Euklid, hiji bunderan nyaéta kumpulan sakabéh titik dina hiji widang dina jarak nu tangtu, anu disebut radius, ti hiji titik nu tangtu, anu disebut puseur. Bunderan nyaéta conto tina kurva nutup basajan, ngabagi widang jadi bagian jero jeung bagian luar.

                                               

Dérét Fourier

Dina matematika, Dérét Fourier misah-misahkeun hiji fungsi périodik jadi sajumlah fungsi basajan anu ngayunambing, nyaéta sinus jeung kosinus. Dérét Fourier diwanohkeun ku Joseph Fourier nu tujuannana pikeun ngajawab persamaan panas dina lambaran métal. Hal ieu nimbulkeun révolusi dina matematika, maksa para ahli matematika pikeun mariksa deui dasar-dasar matematika sarta ngarah kana téori-téori modéren saperti integrasi Lebesgue. Gagasan Fourier waktu harita nyaéta ngajadikeun modél sumber panas anu rumit jadi gabungan atawa kombinasi liniér gelombang-glombang sinus jeung kosinus basajan, ...

                                               

Fungsi béta

Dina matematik, fungsi béta, mimitina disebut ogé integral Euler, nyaéta hiji fungsi husus nu dihartikeun ku B x, y = ∫ 0 1 t x − 1 − t y − 1 d t {\displaystyle \mathrm {B} x,y=\int _{0}^{1}t^{x-1}1-t^{y-1}\,dt} Fungsi béta nyaéta simétrik, hartina B x, y = B y, x. {\displaystyle \mathrm {B} x,y=\mathrm {B} y,x.} mibanda bentuk séjén, kaasup: B x, y = Γ x Γ y Γ x + y {\displaystyle \mathrm {B} x,y={\frac {\Gamma x\Gamma y}{\Gamma x+y}}} B x, y = 2 ∫ 0 π / 2 sin 2 x − 1 ⁡ θ cos 2 y − 1 ⁡ θ d θ, R e x > 0, R e y > 0 {\displaystyle \mathrm {B} x,y=2\int _{0}^{\pi /2}\sin ^{2x-1}\theta \ ...

                                               

Fungsi gamma

Lambang Γz dumasar ka Adrien-Marie Legendre. Lamun bagéan réal tina wilangan kompleks z positip, mangka integral Γ z = ∫ 0 ∞ t z − 1 e − t d t {\displaystyle \Gamma z=\int _{0}^{\infty }t^{z-1}\,e^{-t}\,dt} pasti konvergen. ngagunakeun integral parsial, bisa ditembongkeun yén Γ z + 1 = z Γ z. {\displaystyle \Gamma z+1=z\Gamma z\.} Sabab Γ1 = 1, dina kaitan ieu ngakibatkeun yen Γ n + 1 = n! {\displaystyle \Gamma n+1=n!\,} keur sakabéh wilangan natural n. Ieu bisa dipaké keur ngalegaan Γz jadi fungsi meromorpik dihartikeun keur sakabar wilangan kompleks z ial z = 0, −1, −2, −3. ku analisa ko ...

                                               

Hipotesa ergodik

Dina fisika jeung termodinamika, hipotesa ergodic nyebutkeun yen, dina periode waktu nu lila, waktu nu dipaké dina daerah nu sarua tina phase space microstates mibanda énérgi nu sarua jeung volume di éta daerah, contona keur sakabéh microstates nu bisa diakses mibanda kamungkinan nu sarua dina periode waktu nu lila. Kasaruaan ieu, bisa disebutkeun yén waktu average sarta average dina susunan statistik mibanda nilai nu sarua. Teori ergodik mangrupa cabang tina matematik nu pakait jeung dinamika sistim nu salaras jeung versi ieu hipotesis, dina bahasa teori ukuran.

                                               

Hukum Zipf-Mandelbrot

Hukum Zipf-Mandelbrot nyaéta power-law distribution dina ranked data, dipaké sanggeus Harvard linguistic professor George Kingsley Zipf nu ngusulkeun dina teks regularity, sarta mathematician Benoit Mandelbrot, no nga-generalisir. Distribution kecap dirangking ku frequency-na dina random corpus text mangrupa power-law distribution umum, dipikanyaho minangka Zipfs law. Lamun hiji plot rangking frequency kecap dikandung dina corpus nu gedé tina data teks ka jumlah kajadian atawa frequencies sabenerna, meunangkeun power-law distribution, mibanda exponent raket ka hiji tapi tempo Gelbukh jeung ...

                                               

Integral

This article deals with the concept of an integral in mathematical calculus. For other meanings of "integral" see integration. Dina kalkulus, fungsi integral mangrupa generalisasi area, massa, volume, sum, sarta total. Teu siga di prosés differentiation, aya sababaraha harti nu béda ngeunaan integral, gumantung kana béda téhnikna. Sanajan kitu, dua cara nu béda dina fungsi integrasi bakal méré hasil nu sarua lamun duanana digawekeun. Integral kontinyu, fungsi nilai-riil positip f tina variable riil x antara sisi kenca a sarta sisi katuhu b nembongkeun batas wewengkeun ku garis x=a, x=b, su ...

                                               

Interpolasi Pareto

Interpolasi Pareto mangrupa métodeu interpolasi nonlinier keur manggihkeun median tina susunan data. Ilahar dipaké dina widang ekonomi keur ngagambarkeun analisa panghasilan. Anggapan nu dipaké yén data nuturkeun kurva nu disebut sebaran Pareto. Median dirumuskeun ku m e d i a n = κ 2 1 / θ, {\displaystyle {\rm {median}}=\kappa \,2^{1/\theta },} nu mana paraméter κ jeung θ dirumuskeun ku: K = P b − P a 1 a θ − 1 b θ 1 θ {\displaystyle K=\left({\frac {P_{b}-P_{a}} nu mana a = wates handap kategori nu ngandung median b = wates luhur kategori nu ngandung median P a = proporsi sebaran nu katut ...

                                               

Interval (matematika)

Dina aljabar dasar, interval hartina hiji kumpulan nu ngandung sakabéh wilangan nyata antara dua wilangan nu disebutkeun, katut, bisa jadi, dua wilangan éta. Notasi interval nyaéta éksprési variabel nu kawengku dina hiji interval; misalna "5 < x < 9". Dumasar kasapukan konvénsi, interval " nunjukkeun sakabéh angka nyata antara 10 jeung 20, teu kaasup 10 atawa 20. Di sisi séjén, interval " ngawengku sakabéh awilangan nyata antara 10 jeung 20 katut angka 10 jeung 20. Kamungkinan lianna dibéréndélkeun di handap. Dina matematika tingkat luhur, harti formal interval téh nyaéta hiji subsét ...

                                               

Kernél (matematika)

Kecap kernel mibanda sababaraha harti dina matematik, kadang pakait jeung hal séjén, kadangkala heunteu. Di handap ieu sababaraha artikel ngeunaan kernel leuwih jéntré dina: kernel, kernel of a function.

                                               

Kuadrat Graeco-Latin

Kuadrat Graeco-Latin n × n nyaéta tabel nu unggal sel-na mibanda pasangan simbol, susunan simbol tina unggal dua set unsur n. éach pair occurs exactly once in the table. éach symbol in the two, not necessarily distinct, sets occurs exactly once in éach row and exactly once in éach column. Kuadrat Graeco-Latin dipaké dina desain percobaan. A 4×4 Graeco-Latin square on the sets { A, B, C, D } and {α, β, γ, δ} is: The tabular arrangements of { A, B, C, D } Latin characters alone and {α, β, γ, δ} Greek characters alone éach forms a Latin square. éach pair from the two sets i.e. every element o ...

                                               

Kurva Hubbert

Kurva Hubbert, ngaran nu dipaké keur ngahargaan ka géofisikis M. King Hubbert, mangrupa derivatif tina kurva logistik. Salah sahiji conto kurva Hubbert nyaéta: x = e − t 1 + e − t 2 = 1 2 + 2 cosh ⁡ t {\displaystyle x={e^{-t} \over 1+e^{-t}^{2}}={1 \over 2+2\cosh t}} Kurva Hubbert raket jeung susunan bentuk, sanajan asalna béda, probability density function tina sebaran normal. Kurva ieu asalna tina mode laju éxtraxi minyak bumi. Dumasar kana ieu modél, laju produksi minyak ditangtukeun ku laju sumur minyak anyar nu kapanggih; "penclut (Hubbert peak"" dina laju éxtraxi minyak bakal nuturke ...

                                               

Pasagi doyong

Pasagi doyong atawa pasagi pényon atawa jajaran génjang nyaéta bangun datar dua diménsi anu dijieun ku dua pasang rangkay anu sarua panjang sarta sajajar jeung papasanganana, sarta mibanda dua pasang juru nu teu nyiku anu legana sarua jeung lega juru hareupeunana. Pasagi pényon kalayan opat rangkay anu sarua panjang disebut beulahan kupat.

                                               

Prediksi linier

Prediksi linier mangrupa operasi matematik di mana nilai kahareup tina digital signal mangrupa estimasi minangka fungsi linier sampel saméméhna. Dina digital signal processing prediksi linier ilahar disebut linear predictive coding LPC sarta bisa ditembongkeun minangka sub susunan filter theory. Dina system analysis sub bagéan matematik, prediksi linier bisa ditempo minangka bagian mathematical modelling atawa optimization.

                                               

Sebaran probabilitas

Dina matematika, sebaran probabilitas nangtukeun unggal interval tina wilangan nyata kamungkinan, mangka kitu aksioma probabilitas terpenuhi. Dina watesan téhnik, probabiliti sebaran nyaéta ukuran probabilitas nu mana domain mangrupa aljabar Borel dina kaayaan riil. Probabilitas sebaran dina kasus husus mangrupa notasi nu leuwih tina ukuran probabilitas, nyaéta fungsi nu assigns probabilities satisfying the Kolmogorov axioms to the méasurable sets of a measurable space. Unggal variabel acak gives rise to a probability distribution, and this distribution contains most of the important infor ...

                                               

Sipoah

Sipoah, Cipoah, nyaéta parabot paranti ngitung asal Cina. Sipoah nyaéta pakakas anu dipaké pikeun ngitung operasi aritematika. Kawas penjumlahan, pengurangan, perkalian, sarta pembagian. Sipoah bisa disebutkeun minangka" komputer kuna”. Di Indonésia sipoa leuwih dipikawanoh kalayan ngaran sempoa, sedengkeun di masarakat Cina sipoah leuwih dipikawanoh kalayan ngaran "suan pan" papan berhitung sarta mindeng dipaké dina itungan dagang.

                                               

Trapésium

Trapésium nyaéta bangun datar dua diménsi anu dijieun ku opat rangkay anu dua di antarana sajajar tapi henteu sarua panjangna. Trapésium anu rangkay katiluna ajeg lempeng kana rangkay-rangkay nu sajajar disebut trapésium nyiku.

                                               

Véktor (rohangan)

Véktor dina matematika mangrupa diménsi nu boga arah tujuan nu tangtu. Véktor bisa digambarkeun ku sajumlah komponén nu tangtu, gumantung kana sistem anu dipaké. Conto v Vektor dina matematika mangrupa besaran jeung arah nu tangtu. Vektor bisa dideskripsikan kalawan sajumlah komponén nu tangtu, gumantung ti sistem anu dipaké. Conto véktor anu kawéntar nyaéta gaya gravitasi. Gaya gravitasi henteu ngan ngabogaan gedé, tapi ogé tujuan ka puseur gravitasi bumi.

                                     

ⓘ Matematika

  • Maret Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Fakultas Pertanian
  • tempo modél ékonomi modél makroékonomi modél statistik jeung modél matematika Dina Neuro - linguistic programming NLP modélling refers to the systematic
  • Dina matematik, fungsi nyaéta hiji hubungan, saperti unggal unsur tina susunan mangrupa gabungan tina susunan unsur unik séjénna nu mungkin sarua Konsép
  • ieu dipaké sacara béda dina sagala rupa widang ulikan, kawas filsafat, matematika astronomi, psikologi, jsjbn., ku kituna hésé pikeun netepkeun hiji définisi
  • empiris téori ékonomi jeung nu pakait. Ekonometri mangrupa kombinasi tina matematika ékonomi, statistik, statistik ékonomi jeung tiori ékonomi. Ékonométri
  • tangtu anu disebut titik puseur momén ti moméntum. Putar media Rumus matematika basajan pikeun moméntum sudut ti hiji partikel ka titik puseur nu tangtu
  • ngajadi lamun urang nyimpulkeun atawa nyindekkeun yén Betty leuwih pinter matematika tinimbang Simon. Kasimpulan anu teu tangtu bener. Tempo ogé prosecutor s
  • salah saurang ilmuwan muslim kasohor anu méré kontribusi dina widang matematika nu nyieun dasar - dasar tina élmu aljabar. Al - Khwarizmi miboga sababaraha
Beulahan kupat
                                               

Beulahan kupat

Beulahan kupat nyaéta bangun datar dua diménsi anu dijieun ku opat rangkay anu sarua panjangna, sarta mibanda dua pasang juru nu teu nyiku anu legana sarua jeung lega juru di hareupeunana. Beulahan kupat bisa diwangun ku dua sisi tilu sarua suku idéntik anu simétri dina dadampar-dadamparna.

                                               

Fungsi délta

Fungsi délta bisa boga harti: Délta kronecker, δ i j = { 1, lamun i = j 0, lamun i ≠ j {\displaystyle \delta _{ij}=\left\\right.} Fungsi délta dirac, δ t = { ∞, t = 0 0, t ≠ 0 {\displaystyle \delta t={\begin{cases}\infty,&t=0\\0,&t\neq 0\end{cases}}}

Fungsi Singularitas
                                               

Fungsi Singularitas

Fungsi singularitas nyaéta hiji notasi anu digunakeun pikeun ngagambarkeun fungsi-fungsi anu henteu kontinyu. Salah sahiji bentuk sinyal non périodik anu penting dina téori télékomunikasi nyaéta fungsi singularitas.

Langlayangan (élmu ukur)
                                               

Langlayangan (élmu ukur)

Langlayangan nyaéta bangun datar dua diménsi anu dibentuk ku dua pasang rangkay di mana masing-masing pasanganana sarua panjang sarta saling ngabentuk juru. Langlayangan kalayan opat rangkay nu sarua panjang disebut beulahan kupat.

Latin square
                                               

Latin square

Latin square mangrupa tabel n × n nu dieusi ku n lambang nu béda dina sababaraha jalan mangka éta lambang pasti ngan aya sakali dina unggal baris jeung kolom. {\displaystyle {\begin{bmatrix}a&b&c\\b&c&a\\c&a&b\\\end{bmatrix}}} Latin squares salaku multiplication table dina quasigroup, ilahar dipaké dina desain percobaan. Ngaran Latin square asalna ti Leonard Euler nu ngagunakeun simbol ku hurup Latin.

Users also searched:

...
...
...