Back

ⓘ Pakakas
                                               

Amléng

Amléng nyaéta parabot tukang sapatu sabangsa paron tina beusi paragi sisinggel maku sapatu. Amléng sok remen dibawa ku tukang ngoméan sapatu, ditunda dina tanggungan jeung bahan séjén kalengkepan menerkeun sapatu. Amleng wujudna henteu maruk jeung nu lian, ngawangun tilu suku anu penjang tapakna béda-béda ieun dumasar kana kagunaan séwang-séwangan. Aya paragi sisinngel tungtung sapatu tapakna leuwih panjang, aya ogé paragi neueulkeun hak sapatuna mah pondok masagi, amléng bisa digular gilir gumantung kaperluan.

                                               

Arit

Arit nyaéta hiji pakakas tatanén wujudna saperti péso ngeluk, mibanda gagang paragi panyepengan. Arit dipaké pikeun neukteuk jukut, jarami, jeung sajabana. Arit dijieun tina bahan beusi atawa waja. Péso arit anu ngeluk tur seuket wujudna aya ogé saperti ragaji biasana dipaké pikeun panén paré, gandum atawa ngarit jukut pikeun parab ingon-ingon.

                                               

Ayakan

Ayakan nyaéta parabot anu bisa dipaké ngayak. Ayakan dijieunna tina anyaman awi bisa hinisna atawa dagingna, rékép jeung carangna ayakan gumantung kana pangabutuh. Ayakan anu ukuran leuwih badag tibatan ayakan biasa disebut jodang anu dijieun tina hinis awi.

                                               

Baliung

Baliung nyaéta pakakas dijieun tina beusi, tungtungna seukeut, gagang panyepenganna panjang wangunna kawas kampak bisa dipaké meulah ogé bisa digilirkeun pesona paranti mapas kai. Baliung umumna dipaké pakakas tukang kai. Gagang leuwih leutik jeung leuwih panjang ti batan kampak, dina kahirupan sapopoé dipaké pakakas tatanén, ngala suluh, nuar kai, pakakas tukang kai, jeung réa deui.

                                               

Bandring

Bandring nyaéta kaulinan budak leutik anu dijieun tina kai anu nyagak, tuluy maké karét biasana ku rut ban motor atawa sapédah nu dipotong saukuran tali sapatu. Dicangredkeun dina dua cagakna, dina dua tungtung tali nu séjéna maké bebendul nu ditalikeun kana gigir bebendul. Bebendul keur wadah pélorna, biasana maké kurut kulit sapatu nu geus teu kapaké. Lamun geus jadi biasana dipaké ngabandring bajing nu sok ngahakan kalapa atawa ngabandring manuk, atawa disebut ogé ketepél.

                                               

Baréra

Baréra nyaéta pakakas tina kai anu dipaké mangsa keur ninun. Kagunaanana pikeun nyurungkeun kantéh pakan sangkan leuwih rékép jeung kantéh lungsi. Baréra wangunna dempak, panjangna kurang leuwih 1.35 méter dipakéna maju jeung mundur nyurungkeun kantéh pakan anu ngéntép dina sisir tinun. Baréra ogé ngajaga sangkan kantéh lungsi salawasna kabuka jadi anu ninun gampil mangsa ngasupkeun kantéh pakan. Dina adat ngurus orok ku paraji, baréra ogé jadi hiji pakakas anu dikaluarkeun jeung pakakas séjénna saperti kanjut kundang, kisi, jeung péso. Maksudna mah sangkan éta orok ka hareupna baris jadi ...

                                     

ⓘ Pakakas

  • Patlot nyaéta mangrupa pakakas pikeun tulas - tulis atawa ngagambar anu dimimitian ti jaman Yunani, dijieuna tina grafit tuluy di bulen ku kai. Sejarah
  • Baréra nyaéta pakakas tina kai anu dipaké mangsa keur ninun. Kagunaanana pikeun nyurungkeun kantéh pakan sangkan leuwih rékép jeung kantéh lungsi. Baréra
  • listrik, jeung henteu saeutik ogé anu maké motor. Ninggali kana sajarahna, pakakas listrik ogé dipikabutuh pikeun ngagerakeun, pikeun ngagolongkeun kana sebutan
  • asalna ti wewengkon Kuwait, munggaran marawis ngan ngagunakeun 2 jenis pakakas nyaéta hajer sarta marawis jeung ukuran anu henteu kawas ayeuna urang tempo
  • Prisma bisa boga harti: Prisma optik pakakas pikeun misahkeun cahya kana bagian - bagian nu nyusunna. Prisma géométri hiji wangunan dina géometri
  • Grasindo, 2003 kaca 17 Pangarih parabot dapur Pangarih paranti mulakmalik sangu panas Pangarih dijieun tina kai Pakakas urang Baduy Ruparupa pakakas sunda
  • Tatah nyaéta pakakas patukangan mangrupa potongan beusi nu seukeut tungtungna pikeun ngaliangan atawa ngukir barang teuas kayaning kai, batu, atawa logam
  • Parang nyaéta pakakas tatanén gunana pikeun nyacar jukut anu aya dina galengan dipaké ogé pikeun ngababad tatangkalan anu ngarungkun saméméh ngolah
  • Biola nyaéta pakakas musik kését dumawéi anu mibanda opat senar anu disetél béda nu hiji jeung nu lianna kalayan interval sampurna kalima. Nada anu pangrendahna
Balincong
                                               

Balincong

Balincong disebut ogé balencong atawa balincung nyaéta parabot tina beusi gedé anu ka luhur jeung ka handapna aya nu ngacung sabeulah, ngacungna mencos seukeut jeung sabeulah deui saperti tatah gedé, ari liang gagangna aya di tengah-tengah, demi gunana pikeun ngali jalan gedé atawa taneuh teuas loba batuna.

Coét
                                               

Coét

Coét atawa cowét nyaéta parabot dapur nu sok digunakeun keur ngaréndos, ngabubukkeun, ngagerus bungbu-bungbuan, jamu atawa obat. Coét biasana dijieun tina batu, taneuh liat, jeung kayu. Wangunna ogé aya cirina, nyaéta legok di tengahna. Ieu legok téh mangrupa widang nu dipaké keur ngarendos téa. Coét ieu lamun dipaké pasti kudu ngagunakeun paralatan baturna anu disebut mutu. Coét nu paling heubeul geus digunakeun manusa ti saprak 35.000 tahun SM.

Cukil
                                               

Cukil

Cukil basa Jawana akeul, sungkal, cokél nyaéta parabot paranti nyiuk sangu, dijieunna tina kai, alumunium, atawa plastik. Cukil téh parabot tina kai atawa logam anu fungsina keur nyiuk sangu. Biasa ogé disebut céntong disababaraha tempat anu dihartikeun minangka séndok paranti dahar boh anu tina logam atawa tina daun cau.

Iteuk
                                               

Iteuk

Iteuk nyaéta hiji pakakas paranti panyepengan pikeun ngajaga kasaimbangan mangsa keur ngaléngkah/lumampah, ilaharna dipaké ku kolot anu geus rémpo, atawa anu bongkok sangkan aya dina kasaimbangan témpona ngaléngkah. Iteuk bisa ogé dipaké ku jalma anu teu nempo pikeun ngabantu nunjukkeun lebah-lebahna jalan anu baris ditincak. Iteuk biasana dijieun tina awi, hoé, kai, kiwari loba iteuk anu dijieun ogé tina bahan logam atawa campuran kaduana.

Jubleg
                                               

Jubleg

Jubleg nyaéta pakakas pikeun nutu paré, kopi, kapol, jeung sajabana anu dijieun tina kai gedé anu dipolongoan kawas wadah. Sedengkeun pakakas pasangananana nu dipaké keur nutu nyaéta maké halu.

Katél
                                               

Katél

Katél atawa kawali nyaéta alat keur masak nu disimpen di luhureun kompor, dipaké keur wadah dahareun nu arek dikokolakeun. Katel bia dipaké keur ngagoreng, numis, jsb.

                                               

Kelenting

Kelenting disebut ogé cewo nyaéta wadah paranti ngalembutkeun uyah. Wangunna saperti cengcelengan budak tina taneuh. Sanggeusna uyah badag diasupkeun ka jero kelenting, tuluy kelentingna diasupkeun ka jero seuneu di hawu. Lamun sora singpeletek di jerona geus eureun, hartina uyah geus lembut.

Kolotok
                                               

Kolotok

Kolotok nyaéta hiji barang anu digantungkeun dina beuheung munding atawa sapi wanguna kawas kohkol leutik dijieun tina kai atawa awi, kolotok utamana dipaké mangsa keur ngangon maksudna sangkan munding anu ngencar katohya ka mana léosna, ku lantaran sorana kokolotokan kadéngé tikajauhan. anu ilahar dipaké kolotok dijieun tina bahan kai tangkal nangka, ku lantaran sona leuwih harus ngelentrung, mangsa kabadung-badung tempona munding keur ngakan jukut.

Leukeur
                                               

Leukeur

Leukeur nyaéta pakakas paranti neundeun sééng. Dijieun tina nyéré atawa anyaman hoé. Sangkan sééng bisa nangtung kalawan ajeg, ogé bisa dipaké neundeun langseng, katél, jeung sajabana anu kakara nyat diangkat tina luhureun hawu atawa kompor sangkan henteu panas kana palupuh ataw ubin.

Lisung
                                               

Lisung

Lisung nyaéta pakakas anu digunakeun minangka wadah pikeun nutu. Nutuanana ku halu. Barang nu ditutu biasana paré sangkan jadi béas, atawa sangu ketan atawa seupan parud sampeu keur nyieun opak.

Users also searched:

...
...
...