Back

ⓘ Achdiat Karta Mihardja
Achdiat Karta Mihardja
                                     

ⓘ Achdiat Karta Mihardja

Achdiat Karta Mihardja dikenal ku ngaran péna Achdiat K. Mihardja nyaéta wartawan, dosén jeung pangarang dina basa Indonésia jeung Sunda.

                                     

1.1. Latar Belakang Atikan

Satamatna sakola di HIS Garut, nuluykeun ka MULO di Bandung. Laju nuluykeun deui asup AMS Jurusan Bahasa-basa Barat di Bandung, tapi tuluy pindak ka AMS Jurusan Bahasa-basa Timur Ooster Letterkundige Afdeling di Solo, malah kungsi sakelas jeung panyajak kawentar, Amir Hamzah. Tamat taun 1932, laju digawé dina widang surat-kabar ka P.P. Dahler, guruna manten nu simpati kana perjoangan kamerdékaan Indonésia. Ku sabab gering, Ahdiat teu lila digawé di dinya. Anjeunna balik deui ka Bandung, sanggeus cageur tina kasakitna, Ahdiat ngajar deui di Taman Siswa ngarangkep jadi koréspondén kantor berita Aneta jeung kalawarta basa Walanda Mataram nu medal di Yogyakarta.

                                     

1.2. Latar Belakang Pangalaman Jurnalistik

Ahdiat ogé kungsi jadi rédaktur majalah Panungtun Kamajuan, satuluyna dipénta ku R. Satjadibrata jadi rédaktur Basa Sunda di Balé Pustaka. Nya di dinya minat Ahdiat kana kasusastraan mimiti nguniang. Dina jaman Jepang carita pondokna kungsi meunangkeun hadiah kadua dina pasanggiri ngarang pinunjul kahijina Usmar Ismail.

Nalika mangsa révolusi, Ahdiat ngungsi ka Garut, medalkeun majalah Gelombang Jaman bari mingpin ogé kalawarta Perjuangan Rakyat Perdjoangan Rakjat. Nya dina mangsa harita Ahdiat nulis roman anu kawentar Athéis téh 1949. Taun 1948 Ahdiat digawé deui di Balé Pustaka turta nyusun dokuméntasi nu kacida pentingna nyaéta Polémik Kebudayaan 1948 nu mangrupa kumpulan polémik ngeunaan kabudayaan Nasional, Tradisional, jsté nu lumangsung dina taun 1930-an, kayaning S. Takdir Alisjahbana, Ki Hadjar Déwantara, Sanoesi Pane, Dr. Soetomo, jsté. Lamun taya usaha ti Ahdiat pikeun ngumpulkeun éta polémik penting, tinangtu dokuméntasi pamikiran-pamikiran nu ngawangun kabudayaan Indonésia téh tangtu bakal lapur teu kapuluk ku generasi sapandeurieunana.

Dina taun 1948-1950, Ahdiat kungsi milu kuliah-kuliah filsafat ti Prof. Dr. Beerling jeung Peter Dr. Jacobs S.J dosén Filsafat Thomisme di Universiteit van Indonesie nu kiwari Universitas Indonésia, tuluy narjamahkeun buku gurubesar nu judulna Filsafat Dewasa lni 1950. Anjeunna ogé jadi rédaktur majalah Pujangga Baru nu dihirupan deui ku S. Takdir Alisjahbana. Satuluyna, nalika éta majalah téh diganti jadi majalah konfontrasi, anjeunna ogé kacatet jadi anggota rédaksina.

Nalika taun 1956, dina raraga Colombo Plan, anjeunna meunang kasempetan pikeun diajar basa jeung sastra Inggris, sarta kursus ngarang salila sataun di University of Sidney sarta Australian National University di Canberra.

                                     

2. Karya-karyana

 • id Keretakan dan Ketegangan kumpulan carpon, 1956
 • id Atheis novel, 1949 - dijadikeun film kalawan judul nu sarua taun 1974
 • id Belitan Nasib kumpulan carpon, 1975
 • id Polemik Kebudayaan editor, 1948
 • id Kesan dan Kenangan 1960
 • id Pak Dullah in Extrimis drama, 1977
 • id Pembunuhan dan Anjing Hitam kumpulan carpon, 1975
 • id Debu Cinta Berterbangan
 • id Si Kabayan, Manusia Lucu 1997.
 • id Manifesto Khalifatullah novel, 2006.
 • id Bentrokan Dalam Asrama drama, 1952
 • id Si Kabayan Nongol di Zaman Jepang
                                     
 • ka - 1911 Maséhi dina Kalénder Grégorian. 11 Januari - Zenko Suzuki, Perdana Mentri Jepang ka - 70. 06 Maret - Achdiat Karta Mihardja Pangarang Novel Athéis.
 • 1994 Kim Il - sung, nu ngadegkeun Koréa Kalér l. 1912 2010 Achdiat Karta Mihardja sastrawan Indonésia l. 1911 2011 Betty Ford, ibu nagara AS
 • Kabupaten Garut, sebelum Indonesia merdeka, horeng telah lahir sosok Achdiat Karta Mihardja menjadi wartawan dan karyawan Balai Pustaka, bahkan seiring namanya
 • nelasan saurang pulisi sarta nyideraan lima urang lianna. 1911 Achdiat Karta Mihardja sastrawan ndonésia td. 2011 1972 Shaquille O Neal, pamaén baskét
 • Aan Merdéka Permana Abdullah Mustappa Acép Zamzam Noor Achdiat Karta Mihardja Adang S Ayip Rosidi Ahmad Bakri Akub Sumarna Apip Mustapa
 • Aan Merdéka Permana Abdullah Mustappa Acép Zamzam Noor Achdiat Karta Mihardja Adang S Ayip Rosidi Ahmad Bakri Akub Sumarna Apip Mustapa
 • Aan Merdéka Permana Abdullah Mustappa Acép Zamzam Noor Achdiat Karta Mihardja Adang S Ayip Rosidi Ahmad Bakri Akub Sumarna Apip Mustapa
 • Aan Merdéka Permana Abdullah Mustappa Acép Zamzam Noor Achdiat Karta Mihardja Adang S Ayip Rosidi Ahmad Bakri Akub Sumarna Apip Mustapa
 • Aan Merdéka Permana Abdullah Mustappa Acép Zamzam Noor Achdiat Karta Mihardja Adang S Ayip Rosidi Ahmad Bakri Akub Sumarna Apip Mustapa

Users also searched:

...