Back

ⓘ Pakarang
                                               

Baton

Baton nyaéta panakol panjang sajeung leungeun nu dijieun tina kayu, karét, palastik atawa logam. Ieu alat sok dibabawa ku pulisi, hansip jeung satpam pikeun pangamanan diri atawa pikeun pangamanan dina karusuhan. Kagunaan lianna nyaéta pikeun ngabubarkeun mangsa aya karaméan nu teu kakontrol sarta ngabubarkeun para parusuh. Ieu alat sok dipaké minangka pakarang. Utamana pikeun patahanan meungpeuk, narajang, nojos, neunggeul jeung bisa ogé pikeun ngonci leungeun. Meungpeuk atawa neunggeul mah teu cara panakol biasa cara makéna, tapi carana nurunkeun leungeun ka handap bari nyekel panyekelan ...

                                               

Bedil

Bedil ; rifle ; Senapan nyaéta pakarang mékanik nu mibanda laras panjang. Bedil ogé nunjul kana pakarang témbak nu dijieuna mangsa baheula. Bedil bisa dipaké mun dieusian pélor nu sok disebut ogé amunisi, gedé jeung leutikna proyéktil gumantung kana ukuran bedilna atawa kaliber. Pelor bedil aya nu dijieun tina karét, timah, jeung pelor beusi nu seukeut. Istilah bedil asalna tina kecap wedil atau wediyal tina bahasa Tamil, urang Tamil ngagunakeun ieu kecap nuduhkeun kana sagala rupa pakarang nu ngagunakeun bubuk mesiu. Dina kanyataan sapopoé, ieu kecap bedil dimaksudkeun kana mesiu atawa ng ...

                                               

Gada

Gada téh pakarang mintul, sajinis gegendir atawa panakol anu dibeungbeuratan bagéan tungtung luhurna, tujuanna hsangkan ngahasilkeun teunggeulan anu bedas. Gada biasana dijieun tina watang kai nu teuas jeung beurat, atawa dijieun tina logam, umumna mah mun dijieun tina kai gé sok dilapisan ku logam. Lebah pependulna aya nu dijieun tina batu, tambaga, parunggu, beusi, atawa waja. Dina pependul gada militér mah sok ditambahan cucuk atawa garigi disakurilingeun pependulna, maksudna pikeun ngahasilkeun dorongan nu leuwih bedas nalika diteunggeulekun kana taméng. Panjang gada euweuh standarna. ...

                                               

Jara

Jara nyaéta jarum layar maké gagang, ari liang benangna deukeut seuseukeutna. Ngaput sapatu mun teu ku mesin sok ku jara. Ngaput maké jara unggal dicocogkeun liangna diasupan benang.

                                               

Kampak

Kampak mangrupa alat kuno jeung ubiquitous nu geus digunakeun mangrébu-rébu taun ka tukang keur nyeukeutan, meulah sarta motong kai, harvest timber, minangka senjata jeung simbul sérémonial atawa héraldik. Kampak loba wangun tur kagunaan hususna tapi umumna miboga mata kampak jeung gagangna. The éarliest examples of axes have héads of stone with some form of wooden handle attached hafted in a method to suit the available materials and use. Axes made of copper, bronze, iron and steel appéared as these technologies developed. The axe is an example of a simple machine with the axe being a typ ...

                                               

Panah

Panah nyaéta pakarang anggang nu sistemna ngawengku pakakas paluncur jeung proyéktil. Pamakéan gondéwa jeung jamparing biasana ajang moro jeung pangperangan, malah dina pangperangan mah nyangkaruk dina sajarah karekam sarta ilahar di sakumna budaya. Ari papanahan mah mangrupa seni, latihan sarta kaparigelan dina ngagunakeun gondéwa mangsa ngabelesatkeun jamparing., ari jalma nu purah manah disebutna pamanah. Ari nu sok nyieun gondéwa disebut tukang gondéwa, mun nu sok nyieun jamparing disebut tukang jamparing, mun nu mroduksi ruruhit tungtung jamparing disebut tukang ngaruruhitan.

                                               

Pedang

Pedang nyaéta sajnis pakarang seukeut tur panjang. Pedang bisa mibanda dua sisi seukeut atawa ngan hiji. Pedang biasana dijieun tina logam teuas saperti beusi atawa baja. Masing kitu aya ogé pedang anu dijieun tina emas anu dipaké minangka hiasan hungkul. Pikeun latihan mah biasana sok maké pedang kayu, masing maké pedang tina kayu ogé teu weléh wé bahaya. Pakarang anu sarua jeung pedang nyaéta tombak anu sok dipaké ku séké sélér Indian anu réréhan Amerika tengah jeung kidul pas masih jaman kolonisasi Éropa.

                                               

Proyéktil

Proyéktil nyaéta hiji banda nu ditémbakkeun ka udara ku ngalarapkeun sawatara gaya. Dina sawangan umum mah, bal dina olahraga maén bal atawa kasti téh dianggap minangka proyéktil, ngan dina prak-prakanana mah lolobana proyéktil téh didesain minangka pakarang anggang.

                                     

ⓘ Pakarang

  • Kunti. Sawatara sumber nyebutkeun yén manéhna ngabogaan kepinter dina maké pakarang tumbak. Ngaran Yudistira dina basa Sansakerta diejah Yudhisthira, anu hartina
  • Pedang nyaéta sajnis pakarang seukeut tur panjang. Pedang bisa mibanda dua sisi seukeut atawa ngan hiji. Pedang biasana dijieun tina logam teuas saperti
  • Kripi, tuluy dibéré atikan. Alatan kamahéran Krépa dina élmu ngagunakeun pakarang tungtungna manéhna diangkat jadi pajabat di Astinapura sarta dibéré kapercayaan
  • Traktat Zona Bébas Pakarang Nuklir Afrika nu ngalega ka sadaya wewengkon cai téritorial nagara Afrika atawa Traktat Palarangan Pakarang Nuklir di Amérika
  • bagian puhuna ngajendol siga beuteung bucitreuk, tapi aya ogé anu mangrupa pakarang pusaka kawas kujang, boga tilu mata. kujang keris Hazeu, G. A. J. Iets
  • Gobang bisa nujul ka sawatara hal: Gobang: pakarang sanijis bedog Gobang: ngaran désa di Kacamatan Rumpin, Kabupatén Bogor Gobang: pecahan duit 2, 5 sén
  • ogé mangrupa pakarang Geus kakoncara suku Madura di mana arit disebut ogé celurit nu mangrupa pakarang anu jadi andelanna ieu pakarang anu mangrupa arit
  • tangtu. Ilaharna bitotama téh dibarengan ku konflik kalawan dilengkepan pakarang boh antar nagara boh antar masarakat. Cicirénna ku agrési nu ékstrim
Bedog
                                               

Bedog

Bedog geus jadi komoditi, barang nu dijieun objék jual beli, aya babasan nu unina panday mah tara boga bedog hartina sasarina ari tukang mah tara bogaeun barang jieunanana sabab lamun aya nu meuli sok dijual.

                                               

Gegendir

Gegendir nyaéta alat pikeun neunggeul nu dijieun tina kai, wangunna lempeng kawas jidar. Ari gegendir nu sok dibawa ku pulisi disebutna baton.

Kudi
                                               

Kudi

Kudi nyaéta sarupaning parang fungsional anu bagian puhuna ngajendol siga beuteung bucitreuk, tapi aya ogé anu mangrupa pakarang pusaka kawas kujang, boga tilu mata.

Users also searched:

...
...
...