Back

ⓘ Panyakit Alzheimer
Panyakit Alzheimer
                                     

ⓘ Panyakit Alzheimer

Panyakit B anu ku urang kulon mah disebut Alzheimer atawa Senile Dementia téa, nyaéta turuna kapinteran jeung fungsi mental ku sabab aya perobahan tina jaringan otak, bisa ku lantaran sel otak anu murungkut, pambuluh darah otak anu acak-acakan, atawa bisa ogé jarak antara sel otak ngaanggangan sabab kurangna substansi anu dipaké komunikasi antara sel-sel otak. Panyakit ieu biasana nyerang ka jelema anu geus kolot katompernakeun, babandinganana tina sapuluh rebu urang nu geus karolot bakal aya salapan urang anu keuna ku ieu panyakit, lolobana mah karandapan ku awewe.

Jaringan otak merlukeun zat anu disebut acetylcholine, somatostatin, P substance, jeung eropinephrine. Kakurangan zat kasebut bakal ngakibatkeun nuruna fungsi mental atawa timbulna panyakit B. Pangaruh luar saperti kadaharan anu loba ngandung alumunium jeung mangan, atawa infeksi tina sumsum tulang belakang, bisa ogé ngalantarankeun timbulna ieu panyakit.

Ciri-ciri panyakit B:

 • Teu bisa ngandali palawangan boson - incontinence.
 • Hese néangan kecap keur nyarita balelo - anomia.
 • Poho kana kaparigelan anu kungsi kacangking boloho.
 • Leungiteun karikatan boyot - slow movement.
 • Teu bisa konsentrasi balangah.
 • Paroman bingung bengong
 • Kapinteran mimiti turun bodo - intellectual decline.
 • Embung campur gaul jeung batur.
 • Panca indra kurang sensitif budeg jsb
 • Teu bisa migawe pagawéan sapopoe belegug - apraxia.
 • Gampang aral belikan - agitation.
 • Kurang ingetan, biasana teu bisa ngingetkeun anu can lila kajadian.

Kumaha mariksana?

Lamun aya nu gering sarupa kitu, biasana sirahna dipariksa make: CT Scan, sinar-X, MRI Magnetic Resonance Imaging atawa ku EEG Electroencephalography. Tina hasil pamariksaan bakal kapanggih karusakan naon anu karandapan ku otakna.

Kumaha ngubaranana?

Nya teuing atuh, da tepi ka kiwari ogé can aya ubar anu tokcer keur ngilangkeun panyakit B. Aya ogé ubar iwal ukur ngajaga efek samping tina panyakit B, sarupaning: Tacrine phosphatidyl choline, anti-psychotics, serotonin, carbamazepine, anticonvulsant jsb.

Kumaha ngurus jalma anu boga panyakit B?

 • Amankeun barang-barang anu matak pibahayaeun.
 • Ulah mercayakeun ka budak sina ngurus manéhna.
 • Ulah diantep sosoranganan, utamana lamun ka jalan.
 • Lamun teu bisa nalingakeun, leuwih hadé dititipkeun ka panti jompo.