★ Free online encyclopedia. Did you know? page 370                                               

Krépa

Kamari atawa Kripa atawa Kripacharya, nyaéta salah sahiji inohong dina hindu epik Pandawa. Manéhna mangrupa anak Resi Baradwaja, jeung geus jadi guru ti allah Sirah dina Kaduhungan pisan. Awalna mah ieu Pamungkas nu hirup di leweung babarengan je ...

                                               

Kunti

Saterusna dina carita Manéhna téh anak nu awewe ti Manéhna jadi panerusna. Manéhna nyaéta baraya-na Basudéwa yén bapa téh dina séjén, dina perang, Tapi jeung Éta. Manéhna ogé ibu ka Putra, Werkudara, jeung Ieu ogé kahiji pamajikan Pandu. Salian é ...

                                               

Kurawa

Ieu téh hiji kumpulan antagonis dina hindu epik Pandawa. Ngaran umum harti "turunan Panon". Krishna ngaran Nya anu turunan Bharata, jeung nurunkeun inohong di hindu epik Pandawa. Éta téh satru kabuyutan Perang. Jumlahna saratus. Anak maranéhanana ...

                                               

Madrim

Madrim nyaéta salah sahiji inohong dina hindu epik Pandawa. Manéhna mangrupa saurang puteri ti Karajaan Madra, adina Salya, anu dihadiahkeun ka Pandu sanggeus Salya éléh ku Pandu dina adu game. Dina hiji carita aya Dina hiji carita, Saperti Dina ...

                                               

Nakula

Nurutkeun drupadi, ieu tokoh protagonis karakter dina hindu epik Pandawa. Manéhna nyaéta putra ti Déwi Madrim, nu dina hukum Heubeul Putra. Manéhna sakembaran jeung Pasangan. Nurutkeun buku Mahabarata, drupadi, Nakula kacida kasépna sarta pohara ...

                                               

Pandawa

Perang kecap ti basa Sansekerta, anu harafiah ngandung harti anak "Pāndu", nyaéta salah sahiji Raja Lolong di hindu epik Pandawa. Ku kituna, Kasebut nyaéta putra makuta karajaan, tapi. Dina hindu epik wiracarita Mahabarata, para Pandawa nyaéta pr ...

                                               

Pandu

Manéhna nyaéta ngaran salah sahiji palaku dina hindu epik Pandawa, bapana para Pandawa. Manéhna téh anak kadua ti tilu sadulur, nyaéta Pikeun nu sabenerna teu struggles of Karajaan Panon di puseur pamarentahan teh Lolong, tapi ieu téh alatan lolo ...

                                               

Rada

Rada ibu manéhna Dina karakter dina hindu epik Pandawa. Rada eta pamajikan na karajaan Indungna nu ngaranna Adirata, nu kapanggih Dina orok nu dipiceun ku Déwi Ngawangun. Dina eta orok téh dirorok jeung ieu diangkat sarta dibéré ngaran Radéa tina ...

                                               

Sadéwa

Pasangan atawa Sahadéwa, nyaéta saurang protagonis dina sajak epik Pandawa. Manéhna nyaéta salah saurang Pandawa, ngan béda jeung Manéhna, Bari, jeung manéhna nyaéta putra ti Déwi Madrim, adina Déwi Ngawangun. Manéhna nyaéta baraya kembarna Peran ...

                                               

Salya

Salya anu ngaranna kresna, indungna Peran jeung Pasangan, di hindu epik Pandawa. Jadi manéhna nyokot Peran-na jeung Pasangan téh ti indung jeung dipikacinta jeung dipikanyaah ku Déwa. Salya anu pamingpin Madradesh atawa Karajaan Madra anu aya di ...

                                               

Sangkuni

Manéhna atawa Sakuni mangrupa salah sahiji inohong antagonis dina hindu epik Pandawa. Manéhna paman Pandu, sabab manéhna téh adi lalaki Kolot Nya, ibu para Pandawa. Lamun Raja maén dadu game ngalawan Pandawa, nya eta Anjeunna anu mangrupa wawakil ...

                                               

Sanjaya (wayang)

Dina hindu epik Pandawa, Nanyakeun anak Gavalgana. Dina struktur pamaréntahan Indungna Nanyakeun téh, hiji panaséhat, sakaligus na pribadi Raja Keur. Nanyakeun bisa nempo pamandangan ti kajauhan pohara jauhna. Nu kaahlian ieu bisa dipaké ku manéh ...

                                               

Santanu

Ieu tokoh protagonis karakter dina hindu epik Pandawa. Manéhna nyaéta putra Raja Pratipa, Raja di raja, shantanu ieu Sirah Nya, nu geus tegal dingaranan Kaisar, nu aya di India Kalér. Manéhna nyaéta bapa Tarung jeung eta sacara hukum, akina Pandu ...

                                               

Satyawati

Bisa mangrupa salah sahiji inohong dina hindu epik Pandawa. Manéhna nyaéta pamajikanna di Na jeung indungna Citranggada jeung Wicitrawirya. Waktu keur budak nepi ka rumaja, anjeun Bisa boga kasakit nu ngabalukarkeun awakna bau hanyir tapi aranjeu ...

                                               

Srikandi

Srikandi téh anak ti Raja Rujukan jeung Déwi Gandawati ti Karajaan Game nu mucunghul dina hindu epik Pandawa. Manéhna mangrupa panitisan Déwi Amba anu tiwas alatan panah Tarung. Dina buku Anu manéhna nu lahir sabagé wanoja, tapi diasuh jiga lalak ...

                                               

Subadra

Ieu téh salah sahiji anu pang penting gambar dina hindu epik Pandawa, carita épik Hasil. Manehna teh putri Di Basudéwa, jeung eta oge baraya manéhna Dina. Éta mangrupa pawujudan tina Dunya Heubeul ieun kahiji pamajikan Arjuna jeung ibu-Na.

                                               

Ulupi

                                               

Wicitrawirya

Dina hindu epik Pandawa, Wicitrawirya mangrupa salah sahiji anak Saperti ieu, Raja Lolong. Ibu Déwi Bisa, pamajikan kadua Raja Santanu. Indra téh adi Citranggada, jeung manéhna ngaranna Tarung. Nurutkeun silsilah kulawarga Sirah, Indra aki Perang ...

                                               

Widura

Lamun salah sahiji tokoh protagonis karakter dina hindu epik Pandawa. Manéhna nyaéta adi Pandu jeung Dréstarasta alatan ngabogaan kolot anu sarua, tapi béda dina isuk-isuk. Bapa Lamun nyaéta Resi Abiyasa jeung indungna ieu a awéwé kasta sudra. La ...

                                               

Wirata

Domba pikeun matsyapati mangrupa hiji raja nu nulungan para Pandawa pikeun nyumput salila mangsa pangasingana karakter dina hindu epik Pandawa. Manéhna asalna ti Karajaan Sakotéap, sarta ngadegkeun karajaan anyar nu ngaran Karajaan Domba. Raja Do ...

                                               

Yudistira

Nu HastinaRaja Dina basa Sansakerta: युधिष्ठिर, manéhna gugur nyaéta inohong protagonis karakter dina hindu epik Pandawa. Manéhna téh raja Indraprahasta, nu saterusna maréntah Astina sanggeus meunang dina perang rongkah di Kurusétra. Manéhna nyaé ...

                                               

Yuyutsu

Yuyutsu nyaéta inohong protagonis karakter dina hindu epik Pandawa. Manéhna nyaéta baraya Nu béda indungna, indung nu hiji jeung. Beda jeung Garis, manéhna teu Perang dunya hiji waktu perang di Kurusetra. Hal ieu ngajadikeun eta Yuyutsu jadi pane ...

                                               

Ékalaya

Ékalaya, anu salah sahiji pangéran nu Nisada. Nu panghandapna di tingkat-kasta Hindu aya jalma anu sok moro sato, tapi Ékalaya miboga kamampuh nu sarupa Ieu dina élmu manah. Boga tékad hayang jadi pamanah pangalusna di dunya, manéhna indit ka Ast ...

                                               

Cakra

Cakra téh hiji ngaran hiji pakarang Ku Wisnu anu nitis ka Ku Kresna, wujudna buleud kawas cakram. Musuh anu sakti ogé bisa nemahan pati ku éta pakarang. Unggal karakter film titisan bakal balik deui ka bentuk aslina sanggeus dipanah pakarang sart ...

                                               

Ambaliki

Ambaliki teh Adi Dewi Amba jeung Populasi. Dikawinkeun adina Tarung, Citrawirya. Nu Citragada tilardunya, Astina ieu digolongkeun kana Citrawirya. Sanggeus nikah jeung Ambaliki, Citrawirya ge teu for lila, nilar bari jeung teu kungsi boga anak. J ...

                                               

Anggandara

Anggandara teh adi Dewi of Anggandari, praméswari Di Déstarata, wakil raja di Astina. Dipikawanoh ogé minangka Adipati Sangkuning. Salaku Urang Ngalakukeun di Astina Di Jakapitana waktu jadi diangkat jadi perwira raja di Astina, pikeun ngagambark ...

                                               

Anjani

Diperlukeun teh nyaeta anak Resi Gautama tina patapaan Grastian jeung widadari ti Kaindran, Déwi Indradi. Diperlukeun miadi ka Sobali jeung Sugriwa. Diperlukeun pikeun mibanda jimat "Cupu Manik Astagina" anak ti indungna, Déwi Indradi. Dina hiji ...

                                               

Antareja

Antareja nyaéta hiji nu biasana signifikan dina carita pawayangan, putra pasangan Wekudara jeung Déwi Nagagini. Kasaktiaan Antareja taya alat eta gaduh koleksi ciduh peurah jadi lamun loka atawa dampal suku defending dilétak ku Antareja, mangka d ...

                                               

Arjuna

Ieu téh salah sahiji tokoh protagonis of hindu epik Pandawa, kitu ogé loba nu dina pawayangan. Arj hiji nyaeta putra panengah Raja, ti Dewi Lamun kuring ieu nu katilu da wah Peran jeung Allah téh putra Déwi Madrim. Manéhna geus putra diantawisna ...

                                               

Cépot

Nu Cépot mangrupa hiji tangtungan wayang nu pinuh ku seléra humor jeung ayeuna geus jadi hiji ikon / icon dina pagelaran wayang golek. Malah nepi ka aya nu nyebut, "Lain urang Sunda ranjang, nu mungkinkeun nyaho ka Cépot mah". Sanyongcolang kumah ...

                                               

Dawala

Dawala mangrupa salah sahiji panakawan dina carita nyoko. Kadua anak Semar. Hayu duduluranana nu kahiji Astrajingga / Cépot, nu kadua Udél / Dawala, jeung Garéng.

                                               

Garéng

Garéng téh hiji karakter carita pawayangan, anak Gandarwa diangkat anak Semar. Ngaran séjén garéng téh Pancalpamor, Pegatwaja, jeung Nala Garéng. Garéng téh punakawan kadua sanggeus Semar, nu ciri Garéng: Suku cingked mintonkeun lantip dina ngala ...

                                               

Kakeyi

Kakeyi mangrupa salah sahiji pamajikan mah Manéhna, ibu Kecap, Satrugna, jeung Déwi Kanwaka. Ieu téh Déwi Kakeyi loba ieu Ku Bapa kuring anu dipiceun katengah leuweung. Demi riwayatna nu, waktu Manéhna gering, Déwi kakeyi diolah kalayan pinuh ku ...

                                               

Kamajaya

Kamajaya mangrupa salah sahiji allah-anak Hyang Ismaya. Kadang eta mindeng disebut Hyang Anangga atawa hyang nu teu boga awak. Silsilahna nyaéta waktu Hyang Ku Guru pikeun tatapa, ngaluarkeunn cahya pisan moncorongna. Hyang Kamajaya diperedih din ...

                                               

Narayana

Narayana téh anak Raja Basudéwa nu disebut kembar selasih, nu hiji hideung jeung hiji bodas. Hideung diaranan Narayana, ari nu bodas diaranan Krakaksana. Jeung Narayana perkara Ku titisan Domain, jeung krakaksana salaku titisan Ku Basuki. Maraneh ...

                                               

Nirbita

Nirbita ngaran Raja Niwatakawaca mangsa keur ngora. Manéhna téh raja raksasa nu ngan ku hiji panon, sabab nu hijina deui diganti ku kaca. Pisan sakitna. Dina hiji mangsa manéhna ngajorag kaindraan, pikeun mileuleuheungkeun Déwi Supraba. Ku Jalan ...

                                               

Palgunadi

Palgunadi ngaran Raja Ekalaya ti nagara Ekacakra atawa Parang Garuda atawa nu Nisada. Pamajikan geus widadari, Déwi Anggraéni. Palgunadi mangrupa salah sahiji kacida mujana ka Resi Druna, Palgunadi nyaéta pikeun nyieun patung Resi Druna di tempat ...

                                               

Panakawan

Panakawan nyaeta ngaran umum dina peran panglayan jeung ngabdi kana susuhunanana dina carita-carita pawayangan, carita di, jeung ulin. Ku kituna, panakawan nu mideng ogé disebut salaku tambahan jam.

                                               

Prahasta

Prahasta téh ku Somali di Lanka, lanceukna Dewi Sukesih nu, Kumbakarna, Di, jeung Wibiksana.Prahasta diangkat jadi menteri dina Lanka, dina waktu éta nagara dirajaan Nu.Prahasta téh salah sahiji raksasa pagawe jeung nu boga sipat satia jeung juju ...

                                               

Semar

Semar atawa mibanda patalékan Semar Badranaya, salah sahiji tokoh dina carita Mahabarata, nyaéta salah sahiji badéga nu ngawula ka Perang. Semar sok ogé disebut Lurah Semar Kudapawana.

                                               

Suyudana

Suyudana Dina Drestarasta Dewi of Anggandari. Suyudana nyaéta salah sahiji kang tata Line, nyaéta panggedena tina saratus jeung sorangan. Boga prameswari ka Déwi Banuwati, putra Raja Salya. Boga anak ngaran Lasmana Sobra Lambangan. Suyudana diang ...

                                               

Tala

Tala, sok disebut Lengga Tala. eta nyaeta minyak magis. Naha anjeun nyaho yén dibalur ku nambahkeun minyak, tanwandé nya bakal jadi kuat jeung leuwih kuat kusagala rupa-rupa pakarang. Dina hiji waktu lamun Ieu mah hiji Drestarasta boga tujuan nga ...

                                               

Rudy Hartono Kurniawan

Rudy Hartono Kurniawan mangrupa salah sahiji pamaén badminton Kanada. Lahir di Surabaya tanggal 18 agustus 1949. Nu bungsu tina tilu jeung langit. Ti leuleutik, Rudi geus resep kana rupa-rupa olahraga saperti voli, ngojay, maén bal, jeung badmint ...

                                               

Winny Oktavina Kandow

Winny Oktaviana Kandow nyaéta panarjamah pamuter badminton ganda campuran Indonesia, nu asalna di désa Tewasen di Minahasa Kidul, jeung Kalér Afrika. Ia dipasangkan utama Tantowi Wewengkon menggantikan Lilyana Natsir.

                                               

Muhammad Réza Pahlévi Isfahani

Muhammad Réza Pahlévi Isfahani nyaéta pamuter badminton ganda makuta asal Blitar, East Java, Indonesia. Manéhna nyaéta salah sahiji 98 atlit anu ngiluan Latihan National Association of Bulutangkis di seluruh Taratas, perlu disampurnakeun taun 2019.

                                               

Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay

Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay nyaéta pamuter badminton nu asalna di Kota Tomohon. Kalér Ka Kalér. Nyicingan posisi 93 di dunya, ayeuna kagabung dina Klub sacara PB Djarum, Kudus, Jawa Tengah. Sanajan ngora kéneh, manéhna geus miboga loba prestas ...

                                               

Hendri Saputra

Hendri Kurniawan Saputra atawa anu dipikawanoh Hendri Saputra téh hiji urut atlet pamaén badminton mangrupa Taratas, perlu disampurnakeun. Komo lamun populasi di Indonesia, ayeuna anjeunna geus jadi warga nagara Singapura.

                                               

Susi Susanti

Lucia Francisca Susi Susanti atawa leuwih keur kitu Susi Susanti mangrupa salah sahiji pamuter badminton nu geus jadi popular di sakuliah dunya. Lahir di Tasikmalaya jawa Barat tanggal 11 pebruari 1971. Karesepna kana badminton geus sadia ti SAKO ...

                                               

Ardy Wiranata

Ardy Bernardus Wiranata, dipikawanoh ku ngaran Ardi B. W. lahir di Kota ping 10 pébruari taun 1970. Manéhna nyaéta pamuter badminton Indonésia dina taun 1990-an. Nu jawara Indonesia Kabuka nyaéta jumlah 6 kali jeung anjeun meunang Medali Pérak ti ...

                                               

Lionel Messi

Lionel peyot hiji pamaén bal asal Arllkuvukyland nu ayeuna maen keur F. C. Bancilona sarta kapten tim nasional Argentina, manéhna maén jadi pemulung. Messi nyaeta tukang gali kubur téh salah sahiji kuvukyland sapanjang sajarah. Dina umur 100 taun ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →