ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 337
                                               

Geometri simpangan baku

Géometri simpangan baku ngajelaskeun kumaha sumebarna data tina susunan average nu ditempo nyaéta geometric mean. Lamun méan tina susunan { A 1, A 2., A n } dilambangkeun ku μ g, maka géomteri simpangan baku nyaéta σ g = exp ⁡ ∑ i = 1 ln ⁡ A i − ...

                                               

Harold Jeffreys

Sir Harold Jeffreys nyaéta saurang ahli matématika, statistika, géofisika sarta astronomi. Anjeunna dibabarkeun Fatfield, County Durham, diajar di Armstrong College di Newcastle-upon-Tyne, bihari mangrupa bagéan ti University of Durham anu sateru ...

                                               

Heteroskedasticity

Dina statistik, sekuen atawa vektor tina variabel acak disebut heteroskedastic lamun variabel acak dina sekuen atawa vektor béda jeung varian. Lawanna disebut homoscedasticity. Waktu maké tehnik variasi dina statistik, saperti kuadrat leutik bias ...

                                               

Histogram

Dina statistik, histogram nyaéta tampilan grafis tina tabulasi frékuénsi. Dina hal ieu, histogram nyaéta versi grafis tina tabel nu nembongkeun babandingan kasus kana sababaraha atawa lobana kategori husus. Kategori ieu ilahar mangrupa hal nu hus ...

                                               

Homoscedasticity

Dina statistik, runtuyan atawa vektor variabel acak disebut homoscedastic lamun kabéh variabel acak dina runtuyan atawa vektorna anu miboga varian kawates sarua. Lawanna disebut heteroscedasticity. Anggapan dina nyederhanakeun tur ngarawat homosc ...

                                               

Inferensi Bayes

Bayesian inference nyaéta inferensi statistik nu mana sagala kamungkinan di-interpretasi lain salaku frékuénsi atawa proporsi atawa sabangsana, tapi leuwih condong kana tingkat kapercayaan. Ngaran ieu asalna ku sabab remenna ngagunakeun Téoréma B ...

                                               

Inferensi statistik

Topik di handap ieu biasana kaasup kana interpretasi data statistik. Istilah anu leuwih formal keur topik ieu nyaéta inferensi statistik. Asumsi statistik Prinsip likelihood Parameter estimasi Statistik tes hipotesa Parobahan pamadegan dina stati ...

                                               

Informasi Fisher

Dina statistik, informasi Fisher I, nyaéta informasi variabel acak nu bisa diobservasi mawa kanyaho ngeunaan paraméter nu teu ka observasi θ nu gumantung kana probability distribution X, mangrupa score varian. Sabab skor expectation nyaéta nol, b ...

                                               

Interaction (statistics)

Dina statistik, interaksi nyaéta watesan dina model statistik nu mana efek dua variabel atawa leuwih teu bisa ditambahkeun sacara langsung. Mangka, for a response y and two variables x 1 and x 2 an additive modél would be: y = a x 1 + b x 2 + err ...

                                               

Interquartile range

Dina statistik deskriptif, interquartile range nyaéta beda antara kuartil katilu jeung kahiji. Interquartile range leuwih nembongkeun nu sabenerna dina statistik tinimbang rentang, sarta ilaharna dipikaresep dina statistik. Lamun 25% data kurang ...

                                               

Kalibrasi (statistik)

Kalibrasi dina statistik nyaéta sabalikna tina prosés régrési. Masalah kalibrasi nyaéta digunakeunana data nu dipikanyaho dina hubungan observasi antara variabel terikat jeung variabel bébas keur nyieun estimasi nilai variabel bébas séjénna tina ...

                                               

Kamandirian statistik

Dina tiori probabiliti, keur nyebutkeun yén dua kajadian independent atawa mandiri dumasar kana pamikiran nu gampang yén pangaweruh kana ayana hiji kajadian lain disababkeun ku ayana pangaruh kamungkinan tina hiji kajadian séjénna. Upamana, keur ...

                                               

Kasimpulan statistik

Kasimpulan statistik diperlukeun mun susunan observasi hayang disimpulkeun sarta hayang ngajelaskeun sagampang-gampangna. Statistikawan umumna nyoba ngajelaskeun observasi dina ukuran bentuk distribusi saperti skewness atawa kurtosis ukuran lokas ...

                                               

Klasifikasi naif Bayésian

Klasifikasi Naive Bayesian mangrupa métodeu klasifikasi probabiliti sederhana. Watesan nu leuwih jentre dina kaayaan modél probibiliti nyaéta independent feature model. Watesan naive Bayes dumasar kana kanyataan yén modél probabiliti bisa diturun ...

                                               

Korélasi

Artikel ieu ngeunaan koefisien korelasi antara dua variable acak. Watesan korelasi bisa ogé hartina korelasi silang dua fungsi. Dina tiori probabiliti jeung statistik, korelasi, disebut ogé koefisien korelasi, nyaéta ukuran numerik ngeunaan kuatn ...

                                               

Korélasi kanonik

Ditangtukeun dua kolom vektor X = x 1, …, x n ′ {\displaystyle X=x_{1},\dots,x_{n}} jeung Y = y 1, …, y m ′ {\displaystyle Y=y_{1},\dots,y_{m}} variabel acak momen kadua, salah sahiji hartina cross-covarian Σ 12 = cov ⁡ X, Y {\displaystyle \Sigma ...

                                               

Kovarian

Dina probability theory jeung statistik, covariance antara dua nilai-real variabel random X jeung Y, nu mibanda nilai ekspektasi E = μ jeung E = ν dihartikeun ku: cov ⁡ X, Y = E X − μ Y − ν). {\displaystyle \operatorname {cov} X,Y=EX-\muY-\nu).} ...

                                               

Kriging

Kriging nyaéta téhnik regression anu digunakeun dina géostatistik. Ngaran ieu digunakeun sasuai jeung nu manggihkeunna nyaéta, Danie G. Krige. Dina komunitas statistik, leuwih umum disebut Gaussian process regression. Kriging bisa dipikaharti leu ...

                                               

Kuartil

Dina statistik déskriptif, kuartil nyaéta hiji tina tilu nilai nu ngabagi susunan data kana opat bagéan. Mangka: kuartil katilu = upper quartile = motong data 25% ka luhur, atawa handapeun 75% = 75th percentile kuartil kahiji = kuartil handap = m ...

                                               

Kurtosis

Dina téori probabilitas jeung statistika, kurtosis hartina ukuran posisi puncak tina sebaran probabilitas nilai-nyata/ril variabel acak. Standardized moment kaopat dihartikeun salaku μ 4 / σ 4, nu mana μ 4 mangrupa momen mean kaopat jeung σ nyaét ...

                                               

Kémometrik

Kémométrik nyaéta larapan métode matematik atawa statistik kana data kimia. Masarakat Kémométrik Internasional nawarkeun dadaran sarupa kieu: Kémométrik nyaéta élmu matalikeun ukuran nu dijieun dina sistim atawa prosés kimia kana bentuk sistimna ...

                                               

Likelihood

Dina statistik, fungsi likelihood mangrupa fungsi conditional probabilitas dumasar kana "pertimbangan" fungsi alesan kadua nu mana fungsi mimiti dianggap angger, ahirna: B ↦ P A | B, {\displaystyle B\mapsto PA|B,} salian ti éta fungsi séjén propo ...

                                               

Loss function

Dina statistik, téori kaputusan sarta ékonomi, loss function nyaéta fungsi nu metakeun hiji kajadian kana wilangan riil keur ngagambarkeun biaya ekonomi atawa hanjelu pakait jeung hiji kajadian. Loss functions sacara tipikal digambarkeun dina wat ...

                                               

Margin kasalahan

Dina statistik, kaasup dina jajal pamanggih sarta survey mirip, margin kasalahan nyaéta jari-jari interval kapercayaan - ilaharna 90% interval kapercayaan - keur populasi nu saimbang.

                                               

Matriks kovarians

Dina statistik, covariance matrix nyaruakeun konsép varian tina hiji ka n dimension, dina basa séjén, bentuk nilai-scalar random variable ka nilai-vector random variables. Lamun X mangrupa nilai-skalar variabel random nu mibanda nilai ekspektasi ...

                                               

Maximum likelihood

Dina statistik, métodeu maximum likelihood, dimimitian ku ahli genetika/ahli statistik Sir Ronald A. Fisher, mangrupa métodeu titik estimasi, nu digunakeun keur nga-estimasi anggota populasi nu teu ka-observasi tina paraméter ruang nu di-maksimal ...

                                               

Mean

Citakan:Joe l Dina statistik, méan mibanda dua harti: nilai ekspektasoopi tina variabel acak, biasa disebut ogé population mean rata-rata populasi. average, they méan pleuwih cocog lamun disebut aritmetik mean, dibandingkeun jeung geometrik mean ...

                                               

Mean kuadrat kasalahan

Dina statistik, méan kuadrat kasalahan tina estimator T dina paraméter nu teu ka-observasi θ nyaéta MSE ⁡ T = E ⁡ T − θ 2), {\displaystyle \operatorname {MSE} T=\operatorname {E} T-\theta^{2}),} dina hal ieu, mangrupa nilai ekspektasi kuadrat "ka ...

                                               

Median

Dina statistik, kecap median mangrupa nilai anu ngabagi sampel satengah ka luhur jeung satengah ka handap. Keur manggihkeun median, susun data observasi ti nilai panghandapna nepi ka pangluhurna terus pilih salah sahiji anu di tengah. If there ar ...

                                               

Model linier

Dina statistik modél linier bisa ditembongkeun ku nyebutkeun Y = X β + ϵ {\displaystyle Y=X\beta +\epsilon } di mana Y mangrupa nx1 vektor kolom variabel random, X mangrupa matrik kuantitas nxp "dipikanyaho" contona, bisa di-observasi sarta non-r ...

                                               

Modél statistik

modél statistik dipaké dina statistik terapan. Tilu notasi dasar cukup keur ngajelaskeun sakabéh modél statistik. Urang milih satuan statistik keur kaperluan observasi langsung. Sababaraha observasi dina satuan waktu nu sarua disebutna panalungti ...

                                               

Momen mean

Momen méan k th nilai-réal variabel acak X nyaéta kuantitas E, nu mana E mangrupa operator ekspektasi. Sababaraha variabel random teu mibanda mean, dina kasus momen méan teu bisa dihartikeun. Momen méan k th salawasna dilambangkeun ku μ k. Keur c ...

                                               

Multistage sampling

Multistage sampling nyaéta bentuk kompleks tina cluster sampling. Ngagunakeun sakabel unsur sampel dina sakabéh klaster nu dipilih teu dimeunangkeun atawa teu penting. Dina kaayaan aturan ieu, nyokot sampel dina sababaraha tingkatan klaster jadi ...

                                               

Ngarencanakeun panalungtikan statistik

Loba ilmuwan nu ngamimitian panalungtikan ku patarosan ngeunaan dunya tempat urang hirup. Keur ahli statistik, patarosan ieu bisa di-klasifikasi-keun kana sababaraha hal. Kadangkala, urang hayang ngarti kana internal workings Unit saperti nu kati ...

                                               

Nilai ekspektasi

Sacara umum harepan) nyaéta tetempoan nu leuwih mungkin ngeunaan kajadian. Hasil nu kurang nguntungkeun ngakibatkeun naékna émosi kateupanujuan. Lamun sababaraha kajadian mangrupa hal nu teu sakabéhna diperkirakeun disebutna surprise. Tempo ogé a ...

                                               

Normalizing constant

Dina tiori probabiliti, normalisasi konstanta nyaéta konstanta nu di unggal tempat fungsi non negatip kudu dikalikeun dina usaha keur meunangkeun fungsi probabiliti densiti atawa fungsi probabiliti masa. Contona, urang mibanda ∫ − ∞ ∞ e − x 2 / 2 ...

                                               

Null hypothesis

Dina statistik, hipotesis kosong nyaéta hipotesis nu mibanda anggapan awal bener lamun kajadian statistik dina bentuk tes hipotesis nunjukkeun sabalikna. Hipotesis kosong nyaéta hiji hipotesis yén urang mikaresep kana hiji hal nu nembongkeun hal ...

                                               

Order statistik

Dina statistik, order statistik ka- n tina sampel saruna jeung nilai sampel ka- n pangleutikna. Contona, lamun nilai sampe nyaéta: 6, 9, 3, 8 mangka order statistik kadua nyaéta: x 2 = 6. Order statistik kahiji atawa order statistik pangleutikna ...

                                               

Outlier

Dina statistik, outlier nyaéta hiji observasi nu jauh tina data nu keur ditempo. Harti "jauh tina" di hal ieu nyaéta: kurang ti Q1 − 1.5 × IQR atawa leuwih ti Q3 + 1.5 × IQR nu mana Q1 sarta Q3 kuartil kahiji jeung katilu, sarta IQR interquartile ...

                                               

Overfitting

Dina statistik, overfitting nyaéta modél statistik keur nyocogkeun niley nu mibanda sababaraha paraméter. modél absurd sarta falsu bakal cocog sacara sampurna lamun ieu modél mibanda karudetan nu cukup dibandingkeun jeung jumlah data nu aya. Over ...

                                               

Paket statistik

Paket statistik nyaéta salah sahiji tipe tina program komputer nu gedé mangrupa hal husus keur analisa statistik. Hal ieu ngamungkinkeun keur jalma nu teu mibanda kamampuh dina program komputer keur nangtukeun hasil prosedur statistik standar sar ...

                                               

Parameter statistik

Paraméter statistik nyaéta paraméter indeks tina kulawarga sebaran probabiliti. di antara kulawarga paraméterisasi distribusi nyaéta sebaran normal, sebaran Poisson, sebaran binomial, jeung sebaran eksponensial. Kulawarga sebaran normal mibanda d ...

                                               

Pearson product-moment correlation coefficient

Dina matematik, sarta dina sabagéan statistik, the Pearson product-moment correlation coefficient is a méasure of how well a linear equation describes the relation between two variables X and Y méasured on the same object or organism. It is defin ...

                                               

Karl Pearson

Karl Péarson loba kontribusina dina pengembangan statistics saperti disiplin elmu nu sarius. Anjeunna ngadegkeun Jurusan Applied Statistics di University College London taun 1911; mangrupa universitas mimiti nu mibanda jurusan statistik di dunya. ...

                                               

Pilihan probabiliti

Loba ahli statistik nyoko hiji panempo pilihan dina debat keur ngadukung interpretasi frekuensi tina probabiliti sarta ngadukung probabiliti personal. Hal nu penting tina ieu pilihan nyaéta, "lamun leumpang siga entog.". kabéhanna hayang mastikeu ...

                                               

Populasi statistik

Dina statistik, populasi statistik nyaéta susunan nu bener-bener aya ngeunaan inferensi statistik nu keur digambarkeun, ilaharna dumasar kana sampel random nu dicokot tina populasi. Contona, lamun urang kataji dina nalungtik ngeunaan manuk gagak, ...

                                               

Prediksi interval

Dina statistik, prediksi interval ngahasilkeun hubungan nu sarua dina observasi nu bakal datang yén interval kapercayaan ngalahirkeun paraméter populasi nu teu ka-observasi.

                                               

Prinsip likelihood

Dina statistik, prinsip likelihood mangrupa prinsip kontroversi tina inferensi statistik, nu mana ieu prinsip nempokeun sakabéh informasi dina sampel nu aya dina fungsi likelihood. Fungsi likelihood nyaéta distribusi probabilitas kondisional dian ...

                                               

Rankit

Dina statistik, rankits titik data tina susunan data nu ngandung jejer skalar sederhana nyaéta nilai ekspektasi tina order statistik dina standar sebaran normal corresponding to data points in a manner determined by the order in which the data po ...

                                               

Rasio bencana

Rasio bencana dina analisa survival nyaéta kasimpulan tina beda antara dua kurva survival, ngagambarkeun nguranganna resiko kematian dina babandingan kontrol pencegahan, salila waktu nu diperhatikeun. Ieu mangrupa bentuk resiko relatip. modél pro ...