ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 26                                               

Anatomi

Anatomi, nyaéta cabang biologi anu ngaguar ngeunaan struktur jeung organisasi anu aya dina mahluk hirup; anatomi dibédakeun kana dua widang, kahiji anatomi sato jeung anatomi tangkal. Cabang utama anatomi nyaéta anatomi komparatif jeung anatomi m ...

                                               

Buuk

Buuk nyaéta nu jaradi dina hulu jelema. Hijianana kana buuk nyaéta lambar, salambar. Rata-rata buuk awéwé panjang, sok digelungkeun atawa diuntun. Lamun awéwé tas dicumplang buukna sok tara terus digelungkeun tapi sina ngarumbay heula supaya téré ...

                                               

Cingir

Cingir nyaéta ramo pangsisina jeung biasana mah mangrupa ramo pangleutikna dina leungeun manusa, lawanna nyaéta ramo jempol, ari ramo nu adekna mah nyaéta jariji.

                                               

Curuk

Curuk, nyaéta ramo kadua na leungeun manusa diitung ti jempol. Nyelap di antara jempol jeung jajangkung. Biasana curuk mah ramo nu pangjalingeur sarta mindeng digunakeun, sanajan ukuranna lain nu pangjangkungna, da leuwih péndék batan jajangkung, ...

                                               

Huis

Huis dina buuk ilaharna bijil ku lantaran geus wayahna di mana umur geus kolot, tapi henteu saeutik huis anu bijil ku lantaran ayana sababaraha gangguan: Kakurangan vitamin B12. Kasakit ginjal jeung paru-paru Henteu cocok maké sampo, minyak buuk ...

                                               

Indung suku

Indung suku atawa jempol suku nyaéta ramo pangbadagna nu dina suku jalma. ari di tétrapoda mah indung suku téh mangrupa ramo pangjerona. Di sawatara jalma mah indung suku téh lain mangrupa ramo pangjangkungna. Ari indung suku diitung minangka dig ...

                                               

Istilah perenah anatomi

Dina zootomi, aya sababaraha istilah nu dipaké pikeun nunjukkeun lokasi organ jeung struktur lian dina awak sato bilateral. Istilah-istilah ieu dibéréndélkeun sarta didadarkeun di dieu. Dina sababaraha kasus, terminologi dina anatomi manusa béda ...

                                               

Jajangkung

Jajangkung, panengah atawa ramo panengah nyaéta ramo katilu dina leungeun manusa, nyelap di antara curuk jeung jariji. Luyu jeung ngaranna, ieu ramo téh mangrupa ramo pangjangkungna. Ogé disebut digitus medius ", digitus tertius ", atawa digitus ...

                                               

Jariji

Jariji nyaéta ramo kaopat dina leungeun manusa, diitung ti jempol atawa "proksimal", atawa ramo kadua diitung ti cingir atawa "ulnar"; nyelap di antara jajangkung jeung cingir. Dina basa Latin disebut digitus medicinalis ", digitus annularis ", d ...

                                               

Jempol

Jempol nyaeta salah sahiji ramo dina panangan. Jempol aya na tina ka opat ramo nu sanes na ku sabab aya dina arah anu benteun, sareng ngagaduhan sakeudik buku ramo jeung leuwih pondok. Jempol tiasa di tiilepkeun ka handap atanapi ka arah ramo anu ...

                                               

Keuneung

Keuneung nyaéta bagéan tina sistem tulang-tulang dina awak urang anu aya pernahna dina suku. Keuneung mangrupa hiji tulang anu kawilang gedé ayana dina dampal suku beulah tukang. Tulang ieu anu nunjel/nahan beurat awak urang mangsa napak luhureun ...

                                               

Kuku

Kuku nyaéta salah sahiji anggota awak manusa anu katingali ti luar. Kuku aya dua nyaéta kuku leungeun jeung kuku suku. Pungsi kuku salain ngawangun ramo pikeun nyekel atawa nutupan ramo anu lembut jeung pinuh ku pembuluh. Salain ti éta kuku jadi ...

                                               

Kulincir

Kulincir nyaéta gumplukan buuk anu tumuwuh sangkan katémbongna puhu buuk téh kawas museur. Kulincir aya di sakumna sirah jalma sarta di lolobana sato buluan. Aya kulincir anu saarah jarum jam aya ogé anu lawan arah jarum jam.

                                               

Kérod salawé

Kérod salawé atawa bool, na anatomi, nyaéta palawangan réktum, nu dikadalikeun ku otot sphincter. Tai dikaluarkeun tina awak ngaliwatan kérod salawé nalika ngising, nu mangrupa fungsi utamana.

                                               

Leungeun

Aya 27 tulang anu mangrupa carangka dasar leungeun jeung pigeulang leungeun. Tulang-tulang ieu dikelompokeun jadi carpals, metacefarpals, sarta falang. Pergelangan leungeun nyaéta sendi anu pang kompleksna dina awak. Bagian ieu diwengku ku dalapa ...

                                               

Mumuncangan

Mumuncangan, numutkeun kamus besar nyaéta tulang anu ngajendul beulah kenca jeung katuhu dina suku anu tempatna aya dina puhu atawa pigeulang suku. éta tulang panyambung jeung tulang anu aya dina dampal suku. Kagunaanna jiga engsel anu matak damp ...

                                               

Organ (anatomi)

Organ dina biologi hartina sakumpulan jaringan nu ngajalankeun hiji fungsi atawa sakumpulan fungsi husus. Organ sato anu ilahar di antarana jantung, bayah, uteuk, panon, burih, limpa, pankréas, ginjal, ati, peujit, kulit, rahim, kantong urin, tul ...

                                               

Otot

Otot mangrupa jaringan kontraktil awak nu diturunkeun tina lapisan mésodermal sél émbrionik. Pancénna pikeun ngahasilkeun gaya atawa pikeun ojah, boh pindah tempat atawa ojah dina organ internal. lolobana kontraksi otot lumangsung tanpa sadar san ...

                                               

Pigeulang suku

Pigeulang suku nyaéta daérah patepungna antara suku jeung bitis. Pigeulang suku téh kaasup tilu sandi. Obahan nu dihasilkeun ku ieu sandi mangrupa dorsofleksi jeung plantarfleksi suku. Dina pamakéan umum, istilah pigeulang suku nujul sacara ékskl ...

                                               

Sirah

Sirah atawa hulu téh nujul ka bagian rostral nu ilaharna ngandung uteuk, panon, ceuli, irung, jeung baham. Aya sababaraha sato nu teu boga hulu, tapi bentuk simétri bilateral mah lolobana boga. Sirah dina basa lemesna disebut mastaka.

                                               

Suku

Indung suku nyaéta ramo suku panggedéna. Bincurang bagian suku antara tuur jeung pigeulang suku bagian hareup. Puhu pingping bagian suku pangluhurna anu tepung jeung awak. Tonggong suku bagian suku handapeun pigeulang, tukangeun dampal suku. Kaca ...

                                               

Tangkorak

Tangkorak atawa tangkorék mangrupa wangun tulang nu ngabentuk hulu dina lolobana sato nu guna utamana pikeun ngabentuk beungeut jeung mungkus uteuk. Sato nu boga tangkorak disebutna Craniata. Tangkorak diwangun ku dua bagian: cranium jeung mandib ...

                                               

Tarang

Tarang atawa basa lemesna taar; basa Indonesiana dahi ; forehead dina basa Inggris, nyaéta bagéan tina awak manusa anu pernahna dina sirah, tarang mangrupa kulit anu diluhur jeung gigirna ngawates ku buuk anu jadi dina sirah, tarang diwangun ku t ...

                                               

Tulang

Tulang ; balung nyaéta mangrupa hiji tipe jaringan konéktip éndoskéléton teuas nu sok aya dina sato vertebrata. Tulang téh jadi dadasar struktur awak, ngajaga organ internal, sarta pikeun ojah; ogé patali jeung formasi sél, métabolisme kalsium, j ...

                                               

Atikan

Atikan ngawengku teaching jeung learning hususna skill, jeung also something less tangible but more profound: melak atawa ngajarkeun knowledge, judgement jeung wisdom nu hadé. salah sahiji tujuan dasar atikan nyaéta melak budaya ti hiji generasi ...

                                               

Bingbingan sarta Konseling

Bingbingan sarta Konseling mangrupa prosés bantuan psikologis sarta kamanusaan sacara ilmiah sarta profésional anu dibikeun ku pangaping ka anu dibingbing sangkan manéhna bisa ngembang sacara optimal, nyaéta sanggup nyurtian diri sarta ngaaktuali ...

                                               

BSNP

Wancahan tina Badan Standar Nasional Pendidikan nyaéta badan mandiri jeung indepénden anu tugasna ngamekarkeun,mantau, ngawaskeun, jeung meunteun dilaksanakeunana Standar Nasional Pendidikan. BSNP kalungguhanana di wilayah Nagara Républik Indonés ...

                                               

Diajar

Diajar nyaéta hiji prosés usaha anu dipigawé hiji jalma pikeun nampa hiji parobahan tingkah laku anu anyar sacara sakabéh, minangka hasil pangalamanana sorangan dina interaksi kalayan lingkunganana. Définisi diajar sacara psikologis dihartikeun y ...

                                               

Guru

Daoed Yoesoef 1980 ngébrehkeun yén guru miboga tilu tugas pokok nyaéta tugas profesional, tugas manusiawi, jeung tugas kamasarakatan sivic mission. Lamun dipatalikeun jeung kabudayaan, tugas anu kahiji nyaéta patalina jeung logika jeung éstétika, ...

                                               

Hadiah Hardjapamekas

Hadiah Hardjapamekas nyaéta salah sahiji penghargaan anu dipasrahkeun ka guru-guru basa Sunda sa-Jawa Barat jeung Banten, anu dipasrahkeun ungggal taun, ngaliwatan prosés seleksi anu diayakeun ku Kulawarga Hardjapamekas, gawe bareng jeung Pusat S ...

                                               

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

KTSP, wancahan tina Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan nyaéta kurikulum operasional anu disusun jeung dilaksanakeun di masing-masing satuan pendidikan. KTSP mangrupa salah sahiji wangun réalisasi kawijakan déséntralisasi dina widang atikan sangk ...

                                               

Madrasah

Madrasah téh mangrupa kecap dina basa Arab nu hartina sakola. Asal kecapna tina darasa nu hartina ngajar. Di Indonésia, madrasah dihususkeun minangka sakola anu kurikulumna ngandung pangajaran-pangajaran kaislaman. Madrasah Ibtidaiyah satata jeun ...

                                               

Modél pangajaran

Modél pangajaran nyaéta runtuyan midangkeun matéri ajar nu ngawengku sagala aspék pangajaran nu dipilampah ku guru sarta sagala fasilitas nu dipaké sacara langsung atawa teu langsung dina prosés diajar jeung ngajar. Modél pangajaran bisa dihartik ...

                                               

OSIS

OSIS wancahan tina Organisasi Siswa Intra Sekolah nyaéta hiji-hijina wadah kagiatan parasiswa di sakola anu babarengan jeung jalur apingan nu lianna pikeun ngarojong kahontalna tujuan apingan kasiswaan. Ku sabab kitu OSIS salaku wadah/ wahana, te ...

                                               

Paguron luhur

Di Indonésia, paguron luhur bisa mangrupa akademi, politéknik, sakola luhur, institut, sarta universitas. Paguron luhur bisa ngayakeun atikan akademik, atikan profési, sarta atikan kajuruan kalawan program atikan nu ngawengku undakan diploma D1, ...

                                               

Rokét cai

Rokét cai nyaéta salah sahiji jinis rokét anu maké cai pikeun bahan bakarna. Barang anu dipaké ilaharna urut botol plastik. Cai dipaksa ka luar ku hawa altan aya tekenan, biasana hawa anu Air dipaksa keluar oleh udara geus dikompresi. Istilah "aq ...

                                               

Floem

Floém mangrupa raramat pangangkut anu diwangun ku sél pengiring, parénkim floém, tapas, sarta komponén pembuluh tapis. Sél pengiring ngan aya dina tutuwuhan Angiospermae sarta boga mangpaat méré dahar sél-sél nu nyusun komponén pembuluh tapis anu ...

                                               

Meristem

Méristem nyaéta jaringan dina pepelakan anu sél panyusunna boga sipat embrional, hartina sanggup terus-terusan ngabeulah diri pikeun nambahan jumlah sél awak. Sél méristem biasana sél ngora sarta can ngalaman diferensiasi sarta spesialisasi. Ciri ...

                                               

Xilem

Xilem mangrupa kumpulan sél anu kasusun ngawangun hiji bungbung. Kahijian sél xilem sarta dingding sél anu kandel bisa méré pangdeudeul pikeun tutuwuhan. Jaringan ieu kapaké pikeun ngunjalan cai sarta mineral ti akar ka daun. Elemen xilem kabagi ...

                                               

Jaringan Epitel

Jaringan épitél mangrupa jaringan anu ngalapisan bagian luar awak sarta sagala rupa organ dina awak. Épitel anu ngalapisan permukaan dina hiji saluran disebut éndotelium. Jaringan épitel diwangun kana sél-sél anu kasusun rapet, tampa rohang anata ...

                                               

Titiron

Titiron atawa plagiat nyaéta nyaplok karangan atawa gagasan nu lian, sarta tuluy dipidangkeun deui bari diaku minangka karangan dirina sorangan. Laku titiron téh bisa nyalin sagemblengna atawa narjamahkeun bari ngarobah saeutik-saeutik. Jalma anu ...

                                               

Hiranuma Kiichirō

Dina Ngaran Jepang, ngaran kulawarga nyaeta Hiranuma. Baron Hiranuma Kiichiro nyaéta salah saurang pulitikus Jepang aliran-katuhu saméméh Perang Dunya-II sarta Perdana Mentri Jepang ka-35 ti 5 Januari 1939 nepi ka 30 Agustus 1939. Pulitikus Jepan ...

                                               

Kuniaki Koiso

Dina Ngaran Jepang, ngaran kulawarga nyaeta Koiso. Kuniaki Koiso nyaéta salah saurang jendral di Tantara Kakaisaran Jepang, Governor-General of Korea jeung Perdana Mentri Jepang ka-41 ti 22 Juli 1944 dugi ka 7 April 1945.

                                               

Orok

Orok nyaéta manusa anu anyar lahir nepi ka umur 24 bulan, tapi euweuh watesan anu pasti. Dina mangsa ieu tingkah laku orok pohara lucu sarta nyieun gemas, tapi manéhna ogé werit ka pati. Pati orok dibagi jadi dua, pati neonatal, sarta post-neonat ...

                                               

Cai Susu Indung

Cai Susu Indung atawa dina basa Indonésia mah Air Susu Ibu nyaéta cairan kahirupan pangalusna anu pohara diperlukeun ku orok. ASI ngandung sagala rupa zat anu penting pikeun tumuwuh kembangna orok sarta luyu kalayan kaperluanana. Cacak kitu, hent ...

                                               

Asia

Buana Asia diwatesan ku ngabagi Éropa jeung Afrika tina daratan Afrika-Eurasia nu sakitu legana. Watesna teu pati écés, komo di lebah Asia jeung Éropa mah: Asia jeung Afrika tepung deukeut Terusan Suéz, sedengkeun jeung Éropa aya di sapanjang Dar ...

                                               

Austronésia

Austronesia, dina jihat sajarah, nujul ka lemah cai manusa nu nyarita basa-basa Austronésia, nyaéta basa Malayu, Filipino, Indonésia, Sunda, Jawa, jeung sarébuan basa lianna. Nu jadi lemah cai, ceuk sawatara antropolog, nyaéta wewengkon Yunnan, C ...

                                               

Gawé Bareng Ékonomi Asia Pasifik

APEC wancahan tina Asia-Pacific Economic Cooperation atawa Gawé Bareng Ékonomi Asia Pasifik nyaéta forum ékonomi 21 nagara di Lingkar Pasifik anu tujuanana keur mageuhan tumuwuhna ékonomi, ngaraketkeun tali mimitran antara komunitas, ngajurung la ...

                                               

Hong Kong

22°17′00″N 114°08′00″E Hong Kong, ngaran resmina Wewengkon Administratif Husus Hong Kong, nyaéta salah sahiji tina dua wewengkon administratif husus di Republik Rahayat Cina, hijina deui nyaéta Macau. Wewengkon ieu ngampar di béh wetan Delta Walu ...

                                               

Irigasi

Irigasi nyaéta usaha manusa pikeun nyumponan kabutuhan cai dina widang tatanén. Dina jaman kiwari mah geus loba pisan modél irigasi anu dijieun ku manusa. Dina jaman baheula lamun téa mah loba cai ku alatan padeukeut reujeung walungan, ciburial a ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →