ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 19                                               

Kampung Adat Cireundeu

Kampung Adat Cireundeu nyaéta kampung adat anu aya di daérah Leuwi Gajah, kacamatan Cimahi, Selatan. Hal anu istiméwa tina Kampung Adat Cireundeu nyaéta nalikaasup aya tulisan hanacaraka "Wilujeng Sumping di Kampung Cireundeu". Kampung Cireundeu ...

                                               

Kampung Adat Sirna Resmi

Kasepuhan Sirna Resmi nyaéta salah sahiji kampung adat nu aya di Jawa Barat, perenahna di Désa Sirna Resmi Kacamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi. Sacara geografis, Desa Sirnaresmi perenahna di 6° 48 54" BT dan 106° 33 3" LS. Désa Sirna Resmi di wa ...

                                               

Kampung Dukuh

Kampung Dukuh perenahna di wewengkon Désa Cijambe, Kacamatan Cikelet. Jarak kampung dukuh ti désa Cijambekurang leuwih 1.5 Km, sedengkeun ti puseur dayeuh kurang leuwih 101 Km. Lega kampung Dukuh kurang leuwih 1.5 Ha, diwangun luhur 3 bagian ataw ...

                                               

Kampung Gedé Kasepuhan Ciptagelar

Kampung Ciptagelar nyaéta kampung adat nu aya di wilayah Kampung Sukamulya Desa Sirnaresmi, Kacamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Ciri khasna aya dina lokasi sarta wangunan imah nu masih kenéh nyekel kana tradisi. Masarakat nu nempatan Kampung C ...

                                               

Kampung Kuta

Kampung Kuta nyaéta salasahiji kampung adat anu aya di Jawa Barat. Dina basa Sunda, Kuta hartina pager témbok. Ieu kampung adat dingaranan Kuta lantaran lokasina aya di pasir anu jungkrang kurang leuwih 75 méter sarta dikulilingan ku bubukitan. K ...

                                               

Literasi media

Literasi Media nyaéta kamampuhan pikeun mikaharti, nganalisis, sarta ngadekonstruksi hiji citraan media. Kamampuh ngalakukeun ieu hal dimaksudkeun sangkan pemirsa salaku konsumen media jadi sadar kumaha cara mikawanoh média anu pantes diaksés jeu ...

                                               

Daya Mahasiswa Sunda (DAMAS)

Daya Mahasiswa Sunda nyaéta organisasi mahasiswa Sunda nu diadegkeun di Bandung tanggal 14 Oktober 1956. Pupuhu munggaranna nyaéta Hidayat Hidajat Wiradikarta. Tujuanna nyaéta sangkan pamuda Sunda" ngangkat harkat darajat Ki Sunda pikeun kajembar ...

                                               

Paguyuban Pasundan

Paguyuban Pasundan mangrupa organisasi budaya Sunda nu mimiti nanjeur ti tanggal 20 Juli 1913, ngajadikeun organisasi pangheubeulna nu aya kénéh nepi ka kiwari. Salila ngadegna, organisasi ieu geus usik dina widang atikan, sosial-budaya, pulitik, ...

                                               

Batu Tritangtu

Batu Tritangtu nyaéta salah sahiji artéfak hasil kabudayaan Sunda. Tritangtu atawa tilu tangtu, asal na tina basa sansekerta nyaéta tantu. Ieu istilah ngakar tina kecap Tan nu miboga harti ramat lancah, jeung tantu nu hartina bola atawa iketan. S ...

                                               

Candi Bojongménjé

Candi Bojongménjé nyaéta hiji candi anu perenahna di Bojongménjé Désa Cangkuang Kacamatan Rancaékék Kabupatén Bandung. Kurang leuwih duapuluh lima kilométer kiduleun puseur dayeuh Bandung. Dumasar kana tulisan dina garabah anu kapanggih di éta te ...

                                               

Candi Cangkuang

Candi Cangkuang nyaéta candi titinggal Hindu nu aya di Kampung Pulo, wewengkon Cangkuang, Kac. Lélés, Garut, Jawa Kulon. Candi ieu pisan nu munggaran kapanggih di Tatar Sunda sarta mangrupa hiji-hijina candi Hindu di Tatar Sunda.

                                               

Piteket Kebantenan

Prasasti Kebantenan nujul ka lima lémpéng tambaga nu kapanggih di Kebantenan, Bekasi. Ieu prasasti kiwari disimpen di Musieum Nasional, Jakarta, dinomeran E.42-a, E.42-b, E.43, E.44, jeung E.45. Ieu papanggihan kungsi dilaporkeun dina NGB. 1886:3 ...

                                               

Prasasti Pajangjian Sunda-Portugis

Lantaran tumuwuhna kakuatan Demak jeung Cirebon palabuan karajaan Sunda raja Sunda, Sri Baduga Prabu Siliwangi, ménta bantuan ti Portugis nu aya di Malaka. Ku kituna, dina taun 1512 sarta 1521, Sri Baduga ngutus putra makuta Prabu Surawisésa, anu ...

                                               

Prasasti Rumatak

Prasasti Rumatak atawa Gegerhanjuang nyaéta prasasti anu asalna ti kabuyutan pasir Gegerhanjuang, Linggawangi, Singaparna. Ieu prasasti ukur ngawengku tilu baris tulisan pondok maké aksara Jawa Kuna. Di Musieum Pusat ieu prasasti dinomeran D26.

                                               

Situs Batujaya

Situs Batujaya nujul kana situs arkéologi nu aya di wewengkon Désa Talagajaya jeung Batujaya, Kabupatén Karawang, Jawa Kulon.

                                               

Situs Cibuaya

Situs Cibuaya dimaksudkeun ka situs arkéologis tempat kapanggihna candi jeung sababaraha titinggal arkéologis séjénna di wewengkon Désa Cibuaya, Kacamatan Cibuaya, Kabupatén Karawang.

                                               

Situs Cipari

Situs Cipari, Cigugur, Kuningan mangrupa salah sahiji situs arkéologi di Tatar Sunda titinggal kaadaban mégalitikum. Titinggal di situs ieu mangrupa peti kubur nu dijieun tina lémpéngan-lémpéngan batu kawas papan nu loba kapanggih di sabudeureun ...

                                               

Situs Pasir Angin

Situs Pasir Angin nyaéta hiji situs nu aya di Désa Cémplang, Kecamatan Cibungbulang, Kabupatén Bogor. Ieu situs aya di hiji bukit leutik kurang leuwih 210 di luhur laut, di belah kaler walungan Cianten. Situs Pasir Angin kungsi ditalungtik taun 1 ...

                                               

Situs Talun

Situs Talun nyaéta situs nu sacara administratif kaasup kana wilayah Desa Telaga Sari Kacamatan Sagalahérang Kabupatén Subang. Lahan situs mangrupa pasir nu aya di tungtung béh kideuleun kampung, perenahna aya dina posisi 06°38’02.6” LS jeung 107 ...

                                               

Adat ngariksa nu kakandungan

Adat ngariksa nu kakandungan téh di masarakat Sunda raket pisan patalina jeung sistim kapercayaan urang Sunda, anu boga sipat percaya kana tahayul atawa bangsa lelembut. Maksud diayakeunana adat ngaraksa nu kakandungan téh nyaéta ngajaga nu kakan ...

                                               

Ali agrem

Ali agrem nyaéta salah sahiji kuéh tradisional Sunda nu asalna ti Karawang. Saliwat ma bentukna téh ciga donat, nga leuwih leutik. Kuéh ieu disebut ali agrem ku sabab bentukna nu ciga ali. Dijieun tina adonan béas jeung santen sarta gula kawung. ...

                                               

Angléng

Angléng nyaéta kadaharan sarupa wajit anu dijieun tina tipung ketan, bisa ketan hideung atawa ketan bodas. Angléng salah sahiji susuguh anu remen kapanggih utamana dina acara: salametan, hajat, jeung upacara muludan. Ilaharna sok disuguhkeun bare ...

                                               

Buntil

Buntil nyaéta kadaharan anu dijieuna tina pucuk gedang, pucuk sampeu, atawa pucuk taleus. Jerona dieusian ku kalapa beunang marud anu dihijikeun jeung teri, lauk, atawa rebon. Rasana gurih, loyog pisan dipaké deungeun sangu. Buntil anu kasohon ku ...

                                               

Carita Pantun

Pikeun pantun dina harti séjén, tempo Pantun disambiguasi. Carita pantun atawa ngan disebut pantun téh nyaéta hiji seni pintonan carita pitutur/lisan sastra Sunda kuna bari ditembangkeun sarta dipirig ku kacapi. Cdd dipidangkeun ku saurang "juru ...

                                               

Gula kawung

Gula kawung nyaéta gula anu dijieun tina lahang hasil tina sadapan tangkal kawung. Dicitakna maké awi ngarah jadi gula ganduan turta diparos ku daun kalapa.

                                               

Jalabria

Jalabria nyaéta kadaharan atawa opieun anu dijieun tina tipung ketan, rasana amis kareueut. Jalabria sagigireun kadaharan jajanan ogé ilaharna jadi lalawuh anu disuguhkeun ka sémah jeung cai kopi atawa cai entéh, diwadahan kana piring. Jalabria w ...

                                               

Jangjawokan

Jangjawokan paranti diminyak Minyak aing minyak watu Dipidu di sihung maung Diocék di panonpoé Sekartaji suru gajah Nya gajah tunggal Katawu wus kabeubeur wus Kabeungkeut atina Si Anu Atawa atina wong sajagat kabéh Jangjawokan paranti lintar ataw ...

                                               

Kaulinan budak Sunda

Saméméh kaulinan komputer sarupaning Sega atawa Nintendo datang, barudak leutik di Tatar Sunda boga rurupaning kaulinan pikeun ngeusian waktu ulin manéhna sabada diajar atawa mantuan kolotna. Kaulinan barudak téh mangrupa kamonésan anu mindeng di ...

                                               

Wanci

Méméh aya sistim poé nu kabagi kana 24 jam, masarakat Sunda ngagunakeun istilah-istilah wanci minangka tanggara dina sapoé sapeuting. Kiwari, sanajan geus wanoh jeung ukuran wanci dina jam-jaman, di lembur masih kénéh diparaké. Istilah-istilahna ...

                                               

Wawacan Mintaraga

Cutatan tina Wawacan Mintaraga anggitan M.A Salmun anu dumasar kana carita Arjuna Wiwaha dina basa kawi dadamelan Mpu Kanwa. Salmun nganggit Arjuna Wiwaha jadi Mintaraga dumasar kana terjemahan Walanda anu dipidamel ku Dr. R.M. Ng. Purbatjaraka. ...

                                               

ACMS

ACMS komputer ACMS Application Control Management System nyaéta software pikeun manajemén prosés transaksi keur komputer anu jalan dina sistim operasi OpenVMS. ACMS panerbangan ACMS Aircraft Condition Monitoring System nyaét hiji cara pikeun nang ...

                                               

Manufaktur

Manufaktur nyaéta hiji cabang industri anu nerapkeun parabot jeung hiji medium prosés pikeun transformasi bahan atah jadi barang jadi pikeun dijual. Usaha ieu ngalibetkeun sakabéh prosés antara anu diperlukeun pikeun produksi sarta integrasi komp ...

                                               

Phase-locked loop

Dina éléktronik, phase-locked loop nyaéta hiji sistim kadali umpan balik closed-loop anu ngajaga sinyal nu dibangkitkeun sangkan aya hubungan fase nu tetep dibandingkeun jeung sinyal référénsina. Téhnik ieu loba digunakeun dina radio, télékomunik ...

                                               

Alun-alun

Alun-alun nyaéta palataran atawa lapangan anu lega tur negrak/ terbuka, dikurilingan ku jalan bisa dipaké pikeun ngayakeun hiji kagiatan atawa gempungan, Numutkeun Van Romondt, alun-alun téh mangrupa buruan imah ngan ukurana leuwih lega. Baheula ...

                                               

Alun-alun Bandung

Alun-alun Bandung nyaéta puseur dayeuh Bandung nu dicirikeun ku sawidang taneuh nu lega. Disakurilingna aya wangunan-wangunan fungsional. Tempatna aya dideukeut Grote Postweg.

                                               

Alun-alun Garut

Alun-alun Garut mangrupa puseurna kota Garut. Miboga pola nu sarua jeung alun-alun di tempat lianna kayaning aya masjid agung, pangbérokan, pendopo, tangkal caringin, sarta sabudeureunana diwatesanan ku jalan. Di kiduleun alun-alun aya pendopo nu ...

                                               

Balé Kota Bandung

Gedong Balé Kota Bandung mangrupa salah sahiji wangunan pangkolotna di kota Bandung. Saméméh éta gedong diwangun, di lokasi éta aya gudang kopi anu Adries de Wilde, Asistén Résidén Priangan dina taun 1812. Gudang kopi éta diwangun dina taun 1819 ...

                                               

Capit Gunting

Capit Gunting mangrupa salah sahiji ngaran susuhunan imah nu aya di Jawa Barat. Wangun wangunan ieu sakapeung sok digunakeun nalika jaman baheula atawa isa disebut ogé buhun. Sakapeung ogé nepi ka ayeuna sok sering ogé dipaké.

                                               

Stasion Cianjur

Stasion Cianjur nyaéta hiji stasion karéta api anu perenahna di Jalan Yulius Usman, Sayang, Cianjur, Cianjur. Stasion anu luhurna +438.756 méter ieu dioperasikeun ku Daérah Operasi II Bandung. Stasion Cianjur aya di km 95+775 sarta mangrupa stasi ...

                                               

Darmaga

Darmaga ; deremaga; dramaga nyaéta tambakan anu nyolongodor ka cai sangkan ulah kalimpasan mangsa cai caah. Darmaga nunjul ogé kana harti hiji tempat sisi laut anu ngahaja dijieun/ditémbok nyolongodor katengah pikeun nurunkeun jeung naékeun babaw ...

                                               

Gedung Merdeka

Gedung Merdeka nyaéta ngaran gedung nu aya di puseur kota Bandung perenahna di Jl.Asia Afrika no 65. Kungsi dijadikeun tempat Konferensi Asia Afrika, sidang-sidang jeung sekretariat Konstituante, Badan Perancang Nasional, Majelis Permusyawaratan ...

                                               

Gedung Wisma Karya

Gedong Wisma Karya perenahna di Jalan Moh. Ali anu sacara administratif asup kana wewengkon Kampung Cikidang, désa Solok Pandan, Cianjur Kota. Ieu lokasi téh gampang pisan pikeun dihontal alatan perenahna di sisi jalan gedé di puseur kota Cianjur ...

                                               

Golodog

Golodog nyaéta bagéan tina imah anu perenahna aya di hareupeun panto ka rohangan tepas jeung tengah imah. Golodog ilaharna dijieun tina tangkal awi bisa ogé tina papan kai. Golodog disebut ogé babancik atawa papanggé.

                                               

Istana Cipanas

Istana Cipanas nu mangrupa Istana Kaprésidénan, perenahna di suku Gunung Gedé, Jawa Kulon. Jarakna kira-kira 103 km ti Jakarta ka arah Bandung ngaliwatan Puncak. Ieu istana téh legana leuwih kurang 26 héktar, tapi nepika kiwari ngan saukur 7.760 ...

                                               

Jagorawi

Jagorawi mangrupa singgetan ti Jalan tol Jakarta - Bogor - Ciawi. Jalan tol nu posisina ngadeg ti kaler ka kidul, ti mulai wewengkon Cawang, Jakarta Wetan dugi ka wilayah kacamatan Ciawi, kabupaten Bogor. Jalan tol ieu mangrupa jalan tol paling m ...

                                               

Jalan tol

Jalan Tol nyaéta jalan umum anu mangrupa sabahagian tina sistem jaringan jalan ogé dijadikeun jalan nasional di mana anu ngagunakeun ieu jalan kudu mayar di mana geus nepi ka gardu tujuan. jalan tol ieu minangkan jalan lintas alternatif. Tapi di ...

                                               

Jalan tol Cikampek - Purwakarta - Padalarang

Jalan tol Cikampek - Purwakarta - Padalarang atawa biasa disingget CIPULARANG mangrupa jalan tol anyar nu aya di Indonesia. Jalan tol ieu nyambungkeun ruas Jalan tol Jakarta - Cikampek jeung ruas Jalan tol Padaleunyi

                                               

Jalan tol Dalam Kota Jakarta

Jalan tol Dalam Kota Jakarta mangrupa Jalan tol nu ayana di jero kota Jakarta. Posisina sajajar jeung jalan arteri atawa protokol nu aya di kota Jakarta. Sabaraha ruas jalan tol ieu letakna aya di bagian tengah jalan protokol, sabaraha ruas deui ...

                                               

Jalan tol Ir. Wiyoto Wiyono

Jalan tol Ir. Wiyoto Wiyono mangrupa jalan tol nu ayana di wilayah Jakarta, nyambungkeun daérah antara Cawang dugi ka Tanjung Priok. Jalan tol ieu mangrupa jalan layang tol nu posisi jalan na aya di luhureun jalan protokol jakarta. Jalan tol ieu ...

                                               

Jalan tol Jakarta - Tangerang

Jalan tol Jakarta - Tangerang nyaéta jalan tol nu ngahubungkeun Jakarta jeung wilayah Tangerang. Mulai ti daerah Tomang, Jakarta Kulon dugi ka wilayah Bitung, kotamadya Tangerang.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →